Ktl-icon-tai-lieu

Liên minh Chau Âu EU

Được đăng lên bởi lethibichthuan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1564 lần   |   Lượt tải: 0 lần
EU- Liên kết kinh tế khu vực

I. Giới thiệu chung về EU:
Liên minh châu Âu (the European Union, gọi tắt là EU) hiện bao gồm 27 nước
thành viên: Pháp, Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua, Anh, Ai Len, Đan Mạch,
Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Áo, Thụy Điển, Phần Lan, Séc, Hung-ga-ri,
Ba Lan, Slô-va-kia, Slô-ve-nia, Lít-va, Lát-vi-a, Exờ-tô-nia, Man-ta, Síp, Bun-ga-ri
và Ru-ma-ni.

Trụ sở: Brussels (Bỉ)
Diện tích: 4.422.773 km² (nước có diện tích lớn nhất là Pháp với 554.000 km2 và
nhỏ nhất là Malta với 300 km2);
Dân số: Khoảng 500 triệu người, chiếm 7,3% toàn thế giới
(thành viên có dân số lớn nhất là Đức với 82 triệu, ít nhất là Malta với 0,4 triệu).
GDP (EU 27): 17,57 nghìn tỷ USD
Thu nhập bình quân: 32,900 USD/người/năm

II. Cơ cấu tổ chức:

- EU là một thực thể kinh tế, chính trị đặc thù với mức độ liên kết sâu sắc. Về cơ
bản, EU có các định chế chính là: Hội đồng châu Âu, Hội đồng Bộ trưởng, Nghị
viện châu Âu, Uỷ ban châu Âu và Toà án châu Âu.

III. Tình hình EU:

- EU là một thực thể chính trị và kinh tế lớn và quan trọng hàng đầu thế giới. EU
có 2/5 nước thành viên thường trực HĐBA LHQ, 4/7 nước công nghiệp hàng đầu
thế giới (nhóm G7) và 4/20 nước trong nhóm G20.
- EU hiện là nền kinh tế lớn nhất thế giới, GDP năm 2011 đạt 17,57 nghìn tỷ USD;
Thu nhập bình quân đầu người toàn EU đạt 32,900 USD/năm.
- Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), do khủng hoảng kinh tế, năm 2010 FDI của
EU trên toàn cầu chỉ đạt được 107 tỷ euro, so với 281 tỷ euro của năm 2009.
- EU cũng là nhà tài trợ hợp tác phát triển lớn nhất thế giới, Mặc dù phải đối mặt
với nhiều khó khăn kinh tế trong những năm qua, EU vẫn duy trì vai trò là nhà tài
trợ lớn nhất thế giới với 53 tỷ Euro viện trợ phát triển (ODA) dành cho các nước
đang phát triển trong năm 2011, chiếm hơn 60% tổng viện trợ của thế giới.
IV. EU – Liên kết khu vực
EU – Liên kết khu vực cao nhất thế giới với 4 mặt chung:
Mục tiêu cơ bản của EU là xây dựng các nước thị trường chung và sau khi hoàn
thành biến EU thành liên minh kinh tế và tiền tệ (EMU)
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà
Nẵng năm 2010
407
SỨC MẠNH CHÍNH TRỊ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU TRÊN TRƯỜNG
QUỐC TẾ
THE POLITICAL POWER OF EUROPEAN UNION ON THE WORLD STAGE
SVTH: Nguyễn Thị Hậu
Lớp 07CNQT01, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại Ngữ
GVHD: PGS, TS. Phạm Quang Minh
Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội
TÓM TẮT

Xu hướng liên kết thành các tổ chức khu vực và toàn cầu của các quốc gia...
EU- Liên kết kinh tế khu vực
I. Giới thiệu chung về EU:
Liên minh châu Âu (the European Union, gọi tắt là EU) hiện bao gồm 27 nước
thành viên: Pháp, Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua, Anh, Ai Len, Đan Mạch,
Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Áo, Thụy Điển, Phần Lan, Séc, Hung-ga-ri,
Ba Lan, Slô-va-kia, Slô-ve-nia, Lít-va, Lát-vi-a, Exờ-tô-nia, Man-ta, Síp, Bun-ga-ri
và Ru-ma-ni.
Trụ sở: Brussels (Bỉ)
Diện tích: 4.422.773 km² (nước có diện tích lớn nhất là Pháp với 554.000 km2 và
nhỏ nhất là Malta với 300 km2);
Dân số: Khoảng 500 triệu người, chiếm 7,3% toàn thế giới
(thành viên có dân số lớn nhất là Đức với 82 triệu, ít nhất là Malta với 0,4 triệu).
GDP (EU 27): 17,57 nghìn tỷ USD
Thu nhập bình quân: 32,900 USD/người/năm
II. Cơ cấu tổ chức:
- EU là một thực thể kinh tế, chính trị đặc thù với mức độ liên kết sâu sắc. Về cơ
bản, EU có các định chế chính là: Hội đồng châu Âu, Hội đồng Bộ trưởng, Nghị
viện châu Âu, Uỷ ban châu Âu và Toà án châu Âu.
III. Tình hình EU:
Liên minh Chau Âu EU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Liên minh Chau Âu EU - Người đăng: lethibichthuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Liên minh Chau Âu EU 9 10 401