Ktl-icon-tai-lieu

Logistics Thuyết trình chương Vận Tải

Được đăng lên bởi khanhkissy
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1854 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NHÓM 05:

1.NGUYỄN HỮU NGHĨA (C )
2.TRẦN KIM KHÁNH
3.NGUYỄN THỊ HỒNG LAN
4.PHẠM DUY LINH
5.NGUYỄN HỒNG NHẬT

1.VẬN TẢI VÀ VAI TRÒ CỦA VẬN TẢI
1.1. Vận Tải

VẬN TẢI

Là hoạt động kinh tế có mục đích của con
người nhằm hoán chuyển vị trí của hàng
hóa và bản thân con người từ nơi này
sang nơi khác bằng các phương tiện vận
tải.

Là ngành
sản xuất đặt
biệt với các
đặc điểm:

 Là quá trình tác động về mặt
không gian lên đối tượng
chuyên chở.
 Sản phẩm vận tải là vô hình.
 Không có khả năng dự trử
sản phẩm.

1.VẬN TẢI VÀ VAI TRÒ CỦA VẬN TẢI
1.1. Vận Tải

SƠ ĐỒ CÁC KHÂU TRONG QUÁ TRÌNH GIAO NHẬN – VẬN TẢI TRONG
LOGISTICS TOÀN CẦU

Kho nhà
cung cấp
•Đóng gói bao
bì
•Chất hàng
lên phương
tiện vận tải nội
địa

Cảng xuất
Cảng biển, sân
bay, nhà ga…
•Thủ tục hải quan
•Xếp hàng xuống
cảng
•Xếp hàng lên
phương tiện vận tải
ngoại thương

Cảng nhập
Cảng biển, sân
bay, nhà ga…

•Dở hàng xuống
cảng
•Kiểm đếm
•Thủ tục hải quan
cảng nhập
•Xếp hàng lên
phương tiện vận

Kho người
mua
•Dở hàng xuống
•Kiểm đếm
•…..
•Lắp đặt

chuyển
GIAO NHẬN
Vận tải
Nội địa

GIAO NHẬN
Vận tải
ngoại thương

GIAO NHẬN

GIAO NHẬN
Vận tải
Nội địa

1.VẬN TẢI VÀ VAI TRÒ CỦA VẬN TẢI
1.2. Vai trò của vận tải trong hoạt động Logistics

Vận tải có vai trò đặt biệt quan trọng trong hoạt động Logistics.

Có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và khả năng cạnh
tranh của tổ chức trên thương trường.

Là hoạt động không thể thiếu trong mọi tổ chức

2.LỰA CHỌN NGƯỜI CHUYÊN CHỞ VÀ LỘ TRÌNH

Cần phải
chú ý
đến các
lựa
chọn:

Điều kiện giao nhận vật tư, hàng
hóa.
Phương thức vận tải.
Người chuyên chở.
Lộ trình…

2.LỰA CHỌN NGƯỜI CHUYÊN CHỞ VÀ LỘ TRÌNH
2.1. Lựa chọn điều kiện giao hàng
Lựa chọn
hình thức
giao hàng

Người bán giao hàng đến tận cơ sở của
người mua
Nguời mua đến tận cơ sở người bán để
nhận hàng

Phụ thuốc
vào nhiều
yếu tố :

Tình hình thị trường
Giá cả
Loại hàng hóa, số lượng, chất lương,
chủng loại ..
Khả năng làm thủ tục
Các qui định của nhà nước
Thế và lực của các bên
Các điều
kiện giao
hàng chủ
yếu:

 Giao hàng ngoại thương
Giao hàng nội địa

2.LỰA CHỌN NGƯỜI CHUYÊN CHỞ VÀ LỘ TRÌNH
2.1.1. Điều kiện giao hàng nội địa
Điều kiện
giao hàng
nội địa có
3 đặc
điểm sau:

FOB cơ sở người Mua ( điểm đến ) – FOB 1
FOB cơ sở người Bán ( điểm đi ) – FOB 2
FOB cơ sở người Bán, nhưng người Bán đã trả
cước phí vận tải đến nơi người qui định – FOB 3
Người SX

Vựa trái cây
Người buôn
chuyển

 Sơ đồ vận chuyển trái cây nội
địa.

Người thu
gom

Người người
bán buôn
Siêu thị

Chợ, Sạp ...
NHÓM 05:
1.NGUYỄN HỮU NGHĨA (C )
2.TRẦN KIM KHÁNH
3.NGUYỄN THỊ HỒNG LAN
4.PHẠM DUY LINH
5.NGUYỄN HỒNG NHẬT
Logistics Thuyết trình chương Vận Tải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Logistics Thuyết trình chương Vận Tải - Người đăng: khanhkissy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Logistics Thuyết trình chương Vận Tải 9 10 258