Ktl-icon-tai-lieu

Logistics

Được đăng lên bởi Cún Yêu
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 787 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Logistics:Khobãi
GVHD:NguyễnThịViệtNgọc
Nhóm3thựchiện:
1. NguyễnThịHồngHải(nhómtrưởng)
2. PhạmThủyTiên
3. VũThịNinh
4. LêHồngNam
5. PhạmNgọcHòa
6. NguyễnNgọcAnh
7. HàThuTrang

PhầnI:Khobãi
I.Địnhnghĩa:
Làmộtbộphậncủahệthốnglogistics,lànơicấtgiữnguyên,nhiênvậtliệu,bánthànhphẩm,thànhphẩm…
trongsuốtquátrìnhchuchuyểntừđiểmđầuđếnđiểmcuốicủadâychuyềncungứng,đồngthờicungcấpcácthôngtinvềt
ìnhtrạng,điềukiệnlưugiữ&vịtrícáchànghóađươclưukho

Phânbiệtkhobãivàtrungtâmphânphối

TT

1

Nhàkho

Lànơichứacácloạisảnphẩm

Trungtâmphânphối

Chỉduytrìmứcdựtrữtốithiểu,tậptrungchonhữngmặthàngcó
nhucầulớn

2

3

4

Hàngqua 4khâu:Nhậpkho,lưutrữ,chọnlọc-

Hàngqua 2khâu:nhậphàngvàotrungtâm-

phânloạivàxuấtkho-giaohàng

xuấthàngvàlưuchuyển

Chútrọngviệcbảoquản,dựtrữ,chưađặtviệcthựchiệnc

Tổchứctốtviệcphânloại,baogói,dãnnhãn,ghitênkýmãhiệu,l

ácdịchvụgiátrịtănglênhàngđầu

ắprápđồngbộ,hoànthiệnsảnphẩm

Thuthậpvàcungcấpdữliệutheotừngđợt

Thuthập,cậpnhậtsốliệutheotừngthờiđiểm

Vaitròcủakhobãi

Hỗtrợchochínhsáhdịchvụk

Tiếtkiệmchiphívậntải

háchhàng

Tiếtkiệmchiphísảnxuất

Giúpduytrìnguồncungưngd
ịchvụ

Hưởnglợitừcáckhoảngiả
mgiá

Vaitròcủakhobãi
HỗtrợcácchươngtrìnhJIT( Just in time)

Cungcấpsảnphẩmđồngbộ

Nơitập hợp, lưu trữ các phế liệu, phế phẩm, các bộ phận, sản phẩmthừa,phân loại, xử lý, tái chế

Giúpứngphóthayđổicủathịtrường

Giúpthỏamãnnhucầucủakháchhàngvớichiphílogisticsthấpnhất

GiúpvượtquakhácbiệtvềthờigianvàkhônggiangiữangườiSxvàNgườitiêudùng

Chứcnăngcủakhobãi

Mộtsốchứcnăngchínhcủakho

Mộtsốchứcnăngchínhcủakho

Mộtsốchứcnăngchínhcủakho

Mộtsốchứcnăngchínhcủakho

III.PHÂN LOẠI KHO BÃI
1.Cross-docking
-Khođanăngphânloại,tổnghợp,hoànthiệnhàng.
-Chứcnăng“trungtâmphânphốitổnghợp” (distribution mixing centers)
-Phụcvụchosiêuthị&cácnhàbánlẻ.
-Bốtrígiữanhàsx&nơitiêuthụ.

SơđồchuchuyểnhànghóakhisửdụngCrossdocking
 Lôhànglớn
Nhàsảnxu
ất

Chuẩnbịtheo

Cross-docking

Gửicho
Kháchhàng

yêucầu

Phântáchlôhàng

Cross- DockingvàTrungtâmphânphối

2.Khothuêtheohợpđồng

Hợpđồngthuêkholàsựthỏathuậngiữabênchothuêkho&bênđithuêvềquyềnlợi&n
ghĩavụcủacácbên.
-BênchothuêkhosẽcungcấpnhữngdịchvụkhobãitheothỏathuậnchoKH.
-Bênđithuêsẽthanhtoántiềnthuêkhochobênchothuê.
-Làsựthỏathuậnvềlợiíchdàihạncủacácbên.
-Cácbêncùngchiasẻrủiro

3.Cácloạikhocôngcộng

KHO HẢI QUAN:

3.Cácloạikhocôngcộng
 
KHO HÀNG RỜI

Phânloạikhobãi
4.Khobảothuế
-LàkhocủachủhàngdùngđểchứahànghóaNKđãđượcthôngquanhưngchưanộpthuế.
5.Khongoạiquan
Kholưutrữhànghóabaogồm:
-Hàngđãlàmthủtụchảiquanchờxuấtkhẩu
-Hàngtừnướcngoàiđ...
Logistics:Khobãi




!
"#$%

&
'
(%)
*
"#+)
,
-
.
/)
Logistics - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Logistics - Người đăng: Cún Yêu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Logistics 9 10 492