Ktl-icon-tai-lieu

Lợi thế cạnh tranh của TP Đà Nẵng

Được đăng lên bởi thacsitcnhkg-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1511 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:

Cạnh tranh luôn là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp. Thương trường chỉ
dành chỗ đứng và chiến lợi phẩm cho những kẻ mạnh. Để tồn tại trên thương trường,
doanh nghiệp phải luôn tìm cách để vươn lên thành kẻ mạnh. Chính vì vậy, việc tạo ra lợi
thế cạnh tranh cho doanh nghiệp chính là trang bị cho doanh nghiệp những vũ khí để luôn
sẵn sàng cho mọi cuộc chiến cạnh tranh.
Các quốc gia cũng vậy. Xét ở khía cạnh kinh tế, nếu xem thế giới là một thương
trường lớn thì các quốc gia cũng phải trang bị cho mình vũ khí bằng cách khai thác và tạo
ra lợi thế cạnh tranh riêng cho mình. Thế giới đang dần trở nên “phẳng”. Những kẻ mạnh
vẫn đang ngự trị và dẫn đầu như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản bằng những lợi thế bỏ xa
các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Do đó, việc tạo ra lợi thế cạnh tranh luôn
là vấn đề cấp thiết, một chiến lược lâu dài để đưa đất nước đi lên bắt đầu từ việc phát
huy, kết hợp lợi thế cạnh tranh của các vùng miền và địa phương.
Trong xu thế và định hướng chung của đất nước, có thể thấy rằng thành phố Đà
Nẵng nổi lên như một ngôi sao sáng với tràn đầy năng lượng của một thành phố trẻ, luôn
sẵn sàng đón đầu những thử thách cạnh tranh để có thể sánh vai với các thành phố trong
khu vực và xa hơn là trên thế giới. Tuy nhiên, để làm được điều đó còn đòi hỏi rất nhiều
thời gian và nỗ lực với những chiến lược phát triển mang tính đột phá. Chính vì vậy, việc
1

phân tích “Lợi thế cạnh tranh của thành phố Đà Nẵng” thật sự rất cần thiết để xây dựng
các chiến lược đúng đắn, nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng miền và nâng tầm vị thế
cạnh tranh của quốc gia.
2. Mục đích nghiên cứu:
Việc nghiên cứu nhằm tìm ra và phân tích các lợi thế cạnh tranh của thành phố Đà
Nẵng, góp phần xây dựng chiến lược lợi thế cạnh tranh cho Đà Nẵng để phát huy hết
tiềm năng, nội lực và tranh thủ các cơ hội hướng tới việc phát triển bền vững. Bên cạnh
đó, lợi thế cạnh tranh của thành phố Đà Nẵng cũng chính là một mũi nhọn làm tăng thêm
lợi thế cạnh tranh quốc gia củaViệt Nam.
3. Mục tiêu nghiên cứu:
 Đưa ra được các lợi thế cạnh tranh phát triển của thành phố Đà Nẵng.
 Đánh giá các cơ hội phát triển và các thách thức đối với thành phố Đà Nẵng


trong bối cảnh hiện nay từ những lợi thế cạnh tranh đó.
Đưa ra được một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh

của thành phố Đà Nẵng.
4. Phạm vi nghiên cứu:
Toàn thành phố Đà Nẵng trên các phương diện: điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh
tế - xã hội và các chính sách...
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Cạnh tranh luôn là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp. Thương trường chỉ
dành chỗ đứng và chiến lợi phẩm cho những kẻ mạnh. Để tồn tại trên thương trường,
doanh nghiệp phải luôn tìm cách để vươn lên thành kẻ mạnh. Chính vì vậy, việc tạo ra lợi
thế cạnh tranh cho doanh nghiệp chính là trang bị cho doanh nghiệp những vũ khí để luôn
sẵn sàng cho mọi cuộc chiến cạnh tranh.
Các quốc gia cũng vậy. Xét ở khía cạnh kinh tế, nếu xem thế giới là một thương
trường lớn thì các quốc gia cũng phải trang bị cho mình vũ khí bằng cách khai thác và tạo
ra lợi thế cạnh tranh riêng cho mình. Thế giới đang dần trở nên “phẳng”. Những kẻ mạnh
vẫn đang ngự trị và dẫn đầu như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản bằng những lợi thế bỏ xa
các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Do đó, việc tạo ra lợi thế cạnh tranh luôn
là vấn đề cấp thiết, một chiến lược lâu dài để đưa đất nước đi lên bắt đầu từ việc phát
huy, kết hợp lợi thế cạnh tranh của các vùng miền và địa phương.
Trong xu thế và định hướng chung của đất nước, có thể thấy rằng thành phố Đà
Nẵng nổi lên như một ngôi sao sáng với tràn đầy năng lượng của một thành phố trẻ, luôn
sẵn sàng đón đầu những thử thách cạnh tranh để có thể sánh vai với các thành phố trong
khu vực và xa hơn là trên thế giới. Tuy nhiên, để làm được điều đó còn đòi hỏi rất nhiều
thời gian và nỗ lực với những chiến lược phát triển mang tính đột phá. Chính vì vậy, việc
1
Lợi thế cạnh tranh của TP Đà Nẵng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lợi thế cạnh tranh của TP Đà Nẵng - Người đăng: thacsitcnhkg-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Lợi thế cạnh tranh của TP Đà Nẵng 9 10 253