Ktl-icon-tai-lieu

Lỗi vải thông dụng

Được đăng lên bởi Tung Pham
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lỗi vải


January 2011

Vải/Thân – Dấu nếp gấp (1)Vải – Sợi Sọc ngang (1)Vải/Thân áo – Đường lỗ kim
(1)Vải/Thân –Sợi khác màu (2)Vải/Thân – Sợi màu (2)Vải/Thân – Rạn vải (3)Vải/Thân – Lỗi sợi (3)Vải/Thân – Lỗi hình in (4)Vải/Thân – Lỗi hình in (4)Vải/Thân – Khác màu trên sản phẩm (5)Vải/Thân – Thân trái/phải khác màu (5)Vải/Thân – Thân trước/Sau khác màu (5)Vải/Thân – Thân trước/sau khác màu (5)Vải/Thân - Xéo xớ vải (7)Vải/Thân – Xéo xớ vải (7)Vải/Thân – Chỉ bị xoắn (Khi cào
vào mặt vải) (8)...
Li vi
January 2011
www.congnghemay.net
Lỗi vải thông dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lỗi vải thông dụng - Người đăng: Tung Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Lỗi vải thông dụng 9 10 213