Ktl-icon-tai-lieu

Lựa chọn Thành công

Được đăng lên bởi Lan Anh Nguyen
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 1347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lựa

chọn

Thành

công

Bài học từ Đông Á và
Đông
Nam
Á
cho tương lai của Việt
Nam
Một khuôn khổ chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho Việt Nam
trong giai đoạn 2011 – 20201

HARVARD
UNIVERSITY
JOHN
F.
KENNEDY
SCHOOL
OF
GOVERNMENT
CHƯƠNG
TRÌNH
CHÂU
Á
79 John F. Kennedy Street, Cambridge, MA 02138
Tel: (617) 495-1134 Fax: (617) 495-4948

LTS. Tài liệu dưới đây là báo cáo tổng kết của một công trình nghiên
cứu về Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam của một nhóm
giáo sư, chuyên gia thuộc trường đại học Harvard. Công trình được
thực hiện theo yêu cầu của chính thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, như

một góp ý cho chính phủ trong quá trình xây dựng Chiến lược này, và
được trao tận tay thủ tướng trong ngày 15.1 vừa qua.
Theo VnEconomy ngày 31.1.2007, thủ tướng đã có công văn yêu cầu
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng
đề cương của Chiến lược, nhưng cho tới nay bản đề cương chưa được
công bố, trong khi người ta có thể tìm thấy trên Internet rất nhiều đề
cương phát triển của từng ngành (từ nông nghiệp, năng lượng, ngân
hàng... cho tới bóng đá!) hay từng địa phương – xin gõ các cụm từ
« chiến lược phát triển » và « 2010-2020 » trên Google.
Ngoài thông tin đã dẫn về buổi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các
giáo sư Harvard, người ta cũng không thấy trên báo chí trong nước
(trừ một vài blogs) bài viết về công trình nghiên cứu rất công phu này
và những ý kiến đóng góp rất thẳng thắn trong đó. Lý do hình như,
một lần nữa, quá dễ hiểu : các báo được lệnh không đưa ra công khai
cho dân biết, dân bàn về những thông tin, so sánh, những ý kiến phản
biện có tính phê phán quá rõ ràng đối với những cách làm quy hoạch,
chính sách quá thiên vị những lợi ích của một số nhóm đặc quyền đặc
lợi kinh tế – chính trị đầy quyền uy hiện nay. Nhất là khi, trong phần
« khuyến nghị » của công trình, các tác giả nói rõ về một điều kiện
tiên quyết để Việt Nam có thể thành công trong chiến lược phát triển
của mình thay vì rơi vào vết xe thất bại của vài nước láng giềng Đông
Nam Á : một « quyết tâm chính trị » tiếp tục cải cách và chống lại
những nhóm đặc quyền đặc lợi mà « mục tiêu không phù hợp với mục
tiêu chung của quốc gia ».
Trong điều kiện đó, Diễn Đàn thấy cần tiếp tay với một số phương tiện
truyền thông « không chính thức » trong nước, phổ biến toàn văn bản
báo cáo quan trọng này.
Bài liên quan : phỏng vấn giáo sư David Dapice và tiến sĩ Vũ Thành
Tự Anh, hai trong số những nhân vật đã tham gia chương trình nghiên
cứu này.

Tổng quan
Đầu thập niên 199...
Lựa chọn Thành công
Bài học từ Đông Á
Đông Nam Á
cho tương lai của Việt
Nam
Một khuôn khổ chính sách phát triển kinh tế - hội cho Việt Nam
trong giai đoạn 2011 – 20201
HARVARD UNIVERSITY
JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT
CHƯƠNG TRÌNH CHÂU Á
79 John F. Kennedy Street, Cambridge, MA 02138
Tel: (617) 495-1134 Fax: (617) 495-4948
LTS. Tài liệu dưới đây báo cáo tổng kết của một công trình nghiên
cứu về Chiến lược phát triển kinh tế hội Việt Nam của một nhóm
giáo sư, chuyên gia thuộc trường đại học Harvard. Công trình được
thực hiện theo yêu cầu của chính thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, như
Lựa chọn Thành công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lựa chọn Thành công - Người đăng: Lan Anh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Lựa chọn Thành công 9 10 401