Ktl-icon-tai-lieu

Luận án TS - Quản lý nhà nước về hải quan

Được đăng lên bởi juganonu123-gmail-com
Số trang: 156 trang   |   Lượt xem: 1178 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài luận án
Quản lý nhà nước về hải quan là thể chế rất quan trọng điều chỉnh các
hoạt động xuất nhập khẩu, giao lưu quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho thương
mại - đầu tư - du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời là
công cụ để phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ chủ quyền kinh
tế, an ninh quốc gia và an toàn xã hội. Với vai trò đó, Đảng và Nhà nước Việt
Nam đã giao cho ngành hải quan thực thi 5 nhiệm vụ chính: (1) kiểm tra, giám
sát hàng hóa, phương tiện vận tải; (2) phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái
phép hàng hóa quan biên giới; (3) tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; (4) thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; (5)
kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động
xuất - nhập khẩu.
Hiện nay, Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế
giới, chịu sự tác động của các mối quan hệ ngoại thương ngày càng đa dạng;
quan hệ thương mại thế giới ngày càng phức tạp hơn, xuất hiện các hình thức
bảo hộ mới, cung ứng trao đổi hàng hóa ngày càng nhanh chóng, các loại hình
vận chuyển đa phương thức và thương mại điện tử ngày càng phát triển và trở
nên phổ biến; nguy cơ chủ nghĩa khủng bố quốc tế, tội phạm buôn bán ma túy,
chất gây nghiện, vũ khí gia tăng. Vì vậy, nhiệm vụ ngành hải quan ngày càng
nặng nề, khối lượng công việc gia tăng nhanh chóng.
Trong khi đó, hoạt động quản lý nhà nước về hải quan vẫn phải bảo đảm
tạo thuận lợi, thông thoáng cho hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa, xuất - nhập
- quá cảnh phương tiện vận tải. Đặc biệt là phải thông quan nhanh, giảm thiểu
chi phí cho doanh nghiệp, tạo môi trường thu hút du lịch, đầu tư nước ngoài để
đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, bảo đảm nguồn thu
ngân sách quốc gia.
Phương thức thực hiện thủ tục hải quan truyền thống với đặc thù là tất cả

-1-

các bước trong thủ tục đó đều phải thực hiện bằng thủ công, thường xuyên tiếp
xúc trực tiếp giữa hải quan với doanh nghiệp đã ngày càng bộc lộ nhiều khiếm
khuyết. Một số hạn chế đó là: toàn bộ chứng từ của bộ hồ sơ hải quan đều phải
kê khai bằng giấy đã làm tăng chi phí trong in ấn, vận chuyển, quản lý cho cả
doanh nghiệp và hải quan; thời gian thông quan kéo dài làm gia tăng chi phí, mất
cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, giảm hiệu quả trong thực hiện công việc cơ
quan hải quan; doanh nghiệp không biết được tình trạng bộ hồ sơ hải quan của
mình đang được xử lý ở khâu nào, phiền hà và...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận án TS - Quản lý nhà nước về hải quan - Người đăng: juganonu123-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
156 Vietnamese
Luận án TS - Quản lý nhà nước về hải quan 9 10 164