Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn

Được đăng lên bởi xiu72192
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 2687 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khóa luận tốt nghiệp
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Để nền kinh tế đất nước không ngừng phát triển và hội nhập cùng với nền
kinh tế thế giới thì đòi hỏi sự cố gắng của không chỉ Nhà nước, một tổ chức hay
một cá nhân cụ thể nào đó mà là của tất cả các chủ thể tham gia nền kinh tế, trong
đó các doanh nghiệp và các định chế kinh tế đóng vai trò nòng cốt. Vì thế vấn đề
đặt ra hiện nay đối với các chủ thể trong nền kinh tế là mở rộng sản xuất, đầu tư
ngày càng sâu rộng nhằm hiện đại hóa kỹ thuật công nghệ, hoàn thành và nâng
cao chất lượng sản phẩm dịch vụ… nhằm đáp ứng yêu cầu cạnh tranh ngày càng
gay gắt. Muốn thực hiện được điều này các doanh nghiệp cần đến một lượng vốn
khá lớn và khoảng thời gian tương đối dài để mở rộng đầu tư. Nguồn vốn của các
doanh nghiệp dùng đầu tư có thể là nguồn vốn tự có, vốn do nhà nước cấp, vốn
liên doanh liên kết, vốn cổ phần hay vốn vay ngân hàng…Trong điều kiện nước ta
hiện nay, khi mà sự huy động các nguồn vốn trên thị trường chứng khoán vẫn là
một khó khăn thì tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại đóng vai trò
quan trọng trong việc đáp ứng nguồn vốn đầu tư đó.Tín dụng trung dài hạn Ngân
hàng được coi là đòn bẩy cực kỳ quan trọng cho nền kinh tế, nghiệp vụ này không
chỉ có ý nghĩa với nền kinh tế mà nó còn là nghiệp vụ quan trọng hàng đầu, có ý
nghĩa quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của từng ngân hàng. Chính vì vậy,
làm thế nào để củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng nói chung và tín dụng
trung dài hạn nói riêng là điều mà trước đây, bây giờ và sau này đều được các nhà
quản lý Ngân hàng, các nhà chính sách và các nhà nghiên cứu quan tâm.
Tuy chỉ mới thành lập từ năm 2005 đến nay, nhưng Ngân hàng TMCP Á
Châu - chi nhánh Huế đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Dư nợ tín dụng
trung dài hạn tại ngân hàng chiếm một tỉ trọng lớn trong tổng dư nợ. Tuy nhiên so
với nhu cầu tín dụng trung dài hạn của các doanh nghiệp, so với nguồn vốn huy động
được thì hoạt động cho vay trung dài hạn của ngân hàng vẫn chưa thực sự tương
xứng với tiềm năng. Bên cạnh đó chất lượng của tín dụng trung dài hạn cũng cần xem
xét đến cùng với sự tăng trưởng của quy mô tín dụng. Qua thời gian thực tập và tìm
hiểu tại ngân hàng, với những kiến thức học được tại nhà trường, đọc được qua sách
báo, internet, và cùng với sự giúp đỡ của các anh chị cán bộ trong ngân hàng, để từ
Trang 1

Khóa luận tốt nghiệp
đó nhận thức được vai trò của tín dụng trung dài hạn nên em đã quyết định chọn đề
tài: “Đánh giá chất lượng ...
Khóa luận tốt nghiệp
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Để nền kinh tế đất nước không ngừng phát triển hội nhập cùng với nền
kinh tế thế giới thì đòi hỏi sự cố gắng của không chỉ Nhà ớc, một tổ chức hay
một nn cụ tho đó của tất cả các chủ thể tham gia nền kinh tế, trong
đó các doanh nghiệp c định chế kinh tế đóng vai t nòng cốt. thế vấn đ
đặt ra hiện nay đối với c chủ thể trong nền kinh tế là m rộng sản xuất, đầu
ngày càng sâu rộng nhằm hiện đại hóa kỹ thuật công nghệ, hoàn thành nâng
cao chất ợng sản phẩm dịch vụ… nhằm đáp ứng yêu cầu cạnh tranh ngày ng
gay gắt. Muốn thực hiện được điều y các doanh nghiệp cần đến một lượng vốn
khá lớn khoảng thời gian tương đối i để m rộng đầu. Nguồn vốn củac
doanh nghiệp dùng đầu có thể nguồn vốn tự có, vốn do nhà nước cấp, vốn
liên doanh liên kết, vốn cổ phần hay vốn vay ngân ng…Trong điều kiện ớc ta
hiện nay, khi sự huy động các nguồn vốn trên th trường chứng khoán vẫn
một khó khăn thì tín dụng trung i hạn của ngânng thương mại đóng vai t
quan trọng trong việc đáp ứng nguồn vốn đầu đó.Tín dụng trung i hạn Nn
hàng được coi là đòn bẩy cực kỳ quan trọng cho nền kinh tế, nghiệp vụ y không
chỉ ý nghĩa với nền kinh tế n nghiệp vụ quan trọng hàng đầu, có ý
nghĩa quyết định đối với stồn tại và phát triển của từng ngân ng. Chính vậy,
làm thế o để củng cố ng cao chất lượng tín dụng nói chung tín dụng
trung i hạn nói riêng điều trước đây, bây giờ sau này đều được c nhà
quản Ngânng, c nhà chính sáchc nhà nghiên cứu quan tâm.
Tuy chỉ mới thành lập từ năm 2005 đến nay, nhưng Ngân hàng TMCP Á
Châu - chi nhánh Huế đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Dư nợ tín dụng
trung i hạn tại ngân hàng chiếm một tỉ trọng lớn trong tổng nợ. Tuy nhiên so
với nhu cầu tín dụng trung dài hạn của các doanh nghiệp, so với nguồn vốn huy động
được thì hoạt động cho vay trung dài hạn của ngân hàng vẫn chưa thực s tương
xứng với tiềm năng.n cạnh đó chất lượng của tín dụng trung dài hạn cũng cần xem
t đến cùng với sự tăng trưởng của quy mô tín dụng. Qua thời gian thực tập tìm
hiểu tại ngân hàng, với những kiến thức học được tại nhà trường, đọc được qua sách
báo, internet, cùng với sự giúp đỡ của các anh chị cán bộ trong ngân hàng, đ từ
Trang 1
Luận văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn - Người đăng: xiu72192
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Luận văn 9 10 850