Ktl-icon-tai-lieu

luận văn Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai

Được đăng lên bởi daimavuong66-gmail-com
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2019 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Ngành: Quản Lí Đất Đai

SVTH: Huỳnh Trung Dũng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN


ĐỀ TÀI:

SVTH

-

: HUỲNH TRUNG DŨNG
MSSV : 05124014
Lớp
: DH05QL
Khóa : 2005 – 2009
Ngành : Quản lý đất đai

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2009 –

1

Ngành: Quản Lí Đất Đai

SVTH: Huỳnh Trung Dũng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
BỘ MÔN CH ÍNH SÁCH PHÁP LUẬT



HUỲNH TRUNG DŨNG

“ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT”

Giáo viên hướng dẫn

Địa chỉ cơ quan

: KS. Võ Thành Hưng

: Trường đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

Ký tên: …………………………….

- Tháng 7 năm 2009 -

2

Ngành: Quản Lí Đất Đai

SVTH: Huỳnh Trung Dũng

LỜI CẢM ƠN


- Con xin cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, nuôi nấng và dạy bảo con. Ba
mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của con trong mọi quyết định.

- Về phía trường đại học Nông Lâm, em xin chân thành cảm ơn ban
giám hiệu nhà trường, qúy thầy cô khoa quản lý đất đai và bất động sản
đã nhiệt tình chỉ dạy và truyền đạt cho em nhiều kiến thức bổ ích.

- Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến thầy KS. Võ Thành
Hưng – khoa quản lý đất đai và bất động sản . Xin cảm ơn thầy đã tận
tình chỉ bảo và hết lòng giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài
nghiên cứu.

- Cảm ơn các bạn lớp quản lý đất đai khóa 31 đã gắn bó, chia sẽ và
đồng hành cùng mình trong suốt 4 năm học tập vừa qua.
Xin chân thành cảm ơn tất cả !

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2009

Huỳnh Trung Dũng

i

Ngành: Quản Lí Đất Đai

SVTH: Huỳnh Trung Dũng

TÓM TẮT

Sinh viên thực hiện: Huỳnh Trung Dũng, khoa quản lý đất đai và bất động
sản, trường đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.
Đề tài: “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT”.
Giáo viên hướng dẫn: KS. Võ Thành Hưng, khoa quản lý đất đai và bất
động sản, trường đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.
Do tốc độ phát triển kinh tế hiện nay của huyện Long Thành thì công tác cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là công việc hết sức quan trọng. Tuy nhiên
công tác cấp giấy có hiệu quả hay không là không chỉ dựa vào số lượng giấy
chứng nhận đã cấp mà dựa vào tiến trình tiến hành cấp giấy, thời gian giao kết quả
của việc cấp giấy chứng nhận.
Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các năm 2003 – 2005 còn
nhiều hạn chế do luật quy định chưa cụ thể, công tác quản lý đất đai còn thiếu chặt
chẽ.
Công tác cấp giấy từ năm 2006 – 2008 thời gian này có chuyển biến tích cực,
huyện đã đẩy mạnh công ...
Ngành: Quản Lí Đất Đai SVTH: Huỳnh Trung Dũng
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

ĐỀ TÀI:
SVTH : HUỲNH TRUNG DŨNG
MSSV : 05124014
Lớp : DH05QL
Khóa : 2005 – 2009
Ngành : Quản lý đất đai
- Tp. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2009 –
1
luận văn Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luận văn Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai - Người đăng: daimavuong66-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
luận văn Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai 9 10 937