Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải

Được đăng lên bởi yeuthuongquayvelxag
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 3029 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG…………..

Luận văn
Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền
tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải

Hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải An

LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay các doanh nghiệp nước ta đang bị cuốn hút mạnh mẽ vào guồng
máy đầy biến động của cơ chế thị trường và cố gắng vươn lên chống chọi với sự
đào thải của nó. Để đứng vững trong guồng quay của nền kinh tế thị trường đòi hỏi
các doanh nghiệp phải có những sách lược kinh doanh và vấn đề hiệu quả kinh
doanh là vấn đề sống còn của bất kỳ doanh nghiệp nào. Một câu hỏi được đặt ra
cho các nhà quản lý là làm thế nào để sử dụng đồng vốn một cách hợp lý nhất và
tạo ra lợi nhuận cao nhất vì sự tồn tại của doanh nghiệp sẽ trở lên mong manh nếu
doanh nghiệp không sử dụng hiệu quả đồng vốn của mình. Để trả lời được câu hỏi
này, đứng trên giác độ là kế toán trước hết phải tổ chức tốt khâu kế toán vốn bằng
tiền vì nếu làm tốt khâu kế toán vốn bằng tiền sẽ giúp cho doanh nghiệp nhìn nhận
đúng thực trạng mọi quá trình kinh doanh, cung cấp các thông tin cần thiết một
cách kịp thời, chính xác cho bộ máy lãnh đạo của doanh nghiệp để có các biện
pháp phù hợp nhằm tiết kiệm tối đa các khoản chi phí và tăng lợi nhuận cho doanh
nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán vốn bằng tiền, trong
thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải An em đã chọn đề tài
“Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền” nhằm củng cố kiến thức và hy vọng có
thể giúp ích cho hoạt động kế toán của Công ty trong thời gian tới.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung bài khóa luận của em gồm 3 chương:
Ch ương 1: Cơ sở lý luận chung về công tác kế toán vốn bằng tiền trong
doanh nghiệp.
Ch ương 2: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần
Đầu tư Xây Dựng Hải An.
Ch ương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải An.
Trong thời gian thực hiện khóa luận em đã nhận được sự hướng dẫn nhiệt
tình của Cô giáo Lê Thị Nam Phương và các cán bộ trong phòng kế toán của công
ty. Vì trình độ còn hạn chế, thời gian có hạn nên bài khóa luận của em chắc chắn sẽ
không tránh khỏi những sai sót, em rất mong sự góp ý của các thầy cô giáo và các
bạn để khóa luận của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên
Nguyễn Hoàng Anh

Sinh viên: Nguyễn Hoàng Anh - Lớp QTL 201K

1

Hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải An

CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LU...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG…………..
Luận văn
Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền
tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải
Luận văn Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải - Người đăng: yeuthuongquayvelxag
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Luận văn Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải 9 10 970