Ktl-icon-tai-lieu

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi ngoctu1206humg
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 1533 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Luận văn tốt nghiệp

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam ngày nay đang từng bước khẳng
định vị thế của mình trên trường quốc tế và trong khu vực. Với nền kinh tế nhiều
thành phần, hoạt động dưới sự quản lý của nhà nước, các doanh nghiệp đang cố
gắng vươn lên nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng.
Trong những năm vừa qua, nền kinh tế Việt Nam luôn đạt tốc độ tăng trưởng
GDP cao, trong đó ngành xây dựng đóng góp tỷ trọng GDP là khá cao. Nhu cầu về
các loại vật liệu xây dựng phục vụ cho nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng
gia tăng; tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất
vật liệu xây dựng.
Do hiểu được tầm quan trọng và nhu cầu cấp thiết đó, ngày 05/01/2001 Công
ty Cổ phần Sản xuất vật liệu và xây lắp Hải Hậu đã được thành lập. Là một Công ty
chuyên sản xuất gạch Tuynel đòi hỏi Công ty không ngừng đổi mới dây chuyền
công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm trong khi hạ giá thành sản phẩm để có thể
chiếm lĩnh thị trường khu vực huyện Hải Hậu và từng bước đưa sản phẩm của
mình thâm nhập vào thị trường Nam Định.
Nhìn lại thị trường gạch ngói đất sét nung tại Việt Nam trong thời gian qua từ
khi dây chuyền sản xuất gạch Tuynel đầu tiên đi vào hoạt động đến nay ngành sản
xuất vật liệu xây dựng gạch ngói đất sét nung đã có nhiều tiến bộ, đổi mới cả trong
lĩnh vực công nghệ lẫn chủng loại chất lượng sản phẩm. Hầu hết các đơn vị được
đầu tư hệ lò này đều đã sản xuất kinh doanh ổn định và đạt hiệu quả tốt đặc biệt là
sau khi khấu hao xong. Với những ưu điểm về chất lượng và khả năng đa dạng hóa
chủng loại sản phẩm, tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu thấp và đặc biệt là cải thiện
được điều kiện làm việc cho công nhân, giảm mức độ ảnh hưởng môi trường sinh
thái.
Luận văn tốt nghiệp được trình bày với kết cấu như sau:

SVTH : Nguyễn Ngọc Tú
MSSV: 1124010387

1

Luận văn tốt nghiệp

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Chương I: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất chủ yếu của Công ty
Cổ phần Sản xuất vật liệu và xây lắp Hải Hậu.
Chương II:

:

Phân tích kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

của Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu và xây lắp Hải Hậu.
Chương III: Hoàn thiện quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Sản xuất
vật liệu và xây lắp hải Hậu
Qua đây, em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến các thầy cô trong khoa KT –
QTKD đã tận tình chỉ bảo hướng dẫn em hoàn thành báo cáo này. Em cũng xin
được gửi lời cảm ơn chân thành đến các cô, chú, các anh chị trong Công ty Cổ phần
Sản xuất vậ...
Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
một quốc gia đang phát triển, Việt Nam ngày nay đang từng bước khẳng
định vị thế của mình trên trường quốc tế trong khu vực. Vi nền kinh tế nhiều
thành phần, hoạt động dưới sự quản của nhà nước, các doanh nghiệp đang cố
gắng vươn lên nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng.
Trong những năm vừa qua, nền kinh tế Việt Nam luôn đạt tốc độ tăng trưởng
GDP cao, trong đó ngành xây dựng đóng góp tỷ trọng GDP là khá cao. Nhu cầu về
các loại vật liệu xây dựng phục v cho nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng
gia tăng; tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất
vật liệu xây dựng.
Do hiểu được tầm quan trọngnhu cầu cấp thiết đó, ngày 05/01/2001 Công
ty Cổ phần Sản xuất vật liệu và xây lắp Hải Hậu đã được thành lập. Là một Công ty
chuyên sản xuất gạch Tuynel đòi hỏi Công ty không ngừng đổi mới dây chuyền
công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm trong khi hạ giá thành sản phẩm để có thể
chiếm lĩnh thị trường khu vực huyện Hải Hậu từng c đưa sản phẩm của
mình thâm nhập vào thị trường Nam Định.
Nhìn lại thị trường gạch ngói đất sét nung tại Việt Nam trong thi gian qua từ
khi dây chuyền sản xuất gạch Tuynel đầu tiên đi vào hoạt động đến nay ngành sản
xuất vật liệu xây dựng gạch ngói đất sét nung đãnhiều tiến bộ, đổi mới c trong
lĩnh vực công nghệ lẫn chủng loại chất lượng sản phẩm. Hầu hết các đơn vị đưc
đầu hệ này đều đã sản xuất kinh doanh ổn định và đạt hiệu quả tốt đặc biệt
sau khi khấu hao xong. Với những ưu điểm về chất lượng và khả năng đa dạng hóa
chủng loại sản phẩm, tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu thấp đặc biệt cải thiện
được điều kiện làm việc cho công nhân, giảm mức độ ảnh hưởng môi trường sinh
thái.
Luận văn tốt nghiệp được trình bày với kết cấu như sau:
SVTH : Nguyễn Ngọc Tú 1
MSSV: 1124010387
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - Người đăng: ngoctu1206humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 9 10 197