Ktl-icon-tai-lieu

luật cạnh tranh đai học kinh tế luật

Được đăng lên bởi Quyên Bvk
Số trang: 232 trang   |   Lượt xem: 6812 lần   |   Lượt tải: 5 lần
GIÁO TRÌNH

LUẬT CẠNH TRANH
Tác giả:
PGS.TS. Lê Danh Vĩnh (Chủ biên)
Ths. Hoàng Xuân Bắc
Ths. Nguyễn Ngọc Sơn

Tháng 6 năm 2010

GIÁO TRÌNH
LUẬT CẠNH TRANH
Tác giả:
PGS.TS. Lê Danh Vĩnh (Chủ biên)
Ths. Hoàng Xuân Bắc
Ths. Nguyễn Ngọc Sơn

MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU........................................................................................................ 6
CHƯƠNG 1............................................................................................................ 10
TỔNG QUAN CHUNG VỀ CẠNH TRANH.............................................................. 10
CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH VÀ LUẬT CẠNH TRANH......................................... 10
I. TỔNG QUAN VỀ CẠNH TRANH VÀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH.................... 10
1. Khái niệm cạnh tranh......................................................................................... 10
2. Các hình thức tồn tại của cạnh tranh................................................................ 16
3. Khái niệm chính sách cạnh tranh...................................................................... 25
II. VAI TRÒ, MỤC TIÊU CỦA LUẬT CẠNH TRANH................................................ 31
1. Vai trò của pháp luật cạnh tranh........................................................................ 31
2. Mục tiêu của Luật Cạnh tranh........................................................................... 35
3. Một số kết luận................................................................................................... 43
III. LỊCH SỬ SỰ RA ĐỜI CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH TRÊN THẾ GIỚI......... 44
1. Tổng quan chung.............................................................................................. 44
2. Pháp luật cạnh tranh của Hoa Kỳ...................................................................... 47
3. Pháp luật cạnh tranh của EC............................................................................. 49
IV. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG PHÁP LUẬT CẠNH TRANH................ 59
1. Sức mạnh thị trường.......................................................................................... 59
2. Khái niệm thị trường liên quan.......................................................................... 60
3. Rào cản gia nhập thị trường.............................................................................. 70
CHƯƠNG 2............................................................................................................ 74
HÀNH VI THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH............
LUẬT CẠNH TRANH
GIÁO TRÌNH
Tháng 6 năm 2010
Tác giả:
PGS.TS. Lê Danh Vĩnh (Chủ biên)
Ths. Hoàng Xuân Bắc
Ths. Nguyễn Ngọc Sơn
luật cạnh tranh đai học kinh tế luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật cạnh tranh đai học kinh tế luật - Người đăng: Quyên Bvk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
232 Vietnamese
luật cạnh tranh đai học kinh tế luật 9 10 273