Ktl-icon-tai-lieu

Luật kinh tế

Được đăng lên bởi vangdinh
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài: Quy định của Pháp luật Việt Nam về Công ty hợp danh

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

Luật doanh nghiệp năm 2005 đã có những quy định khá cụ thể
và rõ ràng về công ty hợp danh. Tuy nhiên, các quy định về công ty
hợp danh theo Luật doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn
hiện tại chỉ như một sự giới thiệu chung chung về loại hình doanh
nghiệp này, rất khó áp dụng vào thực tiễn, không thu hút sự quan
tâm của các chủ đầu tư. Mặt khác, nhận thức về mô hình công ty
này cũng chưa phổ biến và chưa thông nhất tại Việt Nam. Thực tế
này đòi hòi hướng tới ổn định những quy định của pháp luật về công
ty hợp danh nói riêng cũng như về các loại hình doanh nghiệp nói
chung, từ đó nâng cao nhận thức của xã hội về mô hình công ty hợp
danh được nâng cao hơn thì việc lựa chọn mô hình kinh doanh này
cùng được chú ý hơn.

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY HỢP
DANH

1.1. Sự hình thành và phát triển công ty hợp danh trên thế
giới
1.1.1. Lịch sử hình thành công ty hợp danh trên thế giới
Một trong những loại hình công ty có mặt sớm nhất trong lịch
sử đó là công ty hợp danh. Người ta đã tìm thấy những quy định về
sự hợp danh theo nghĩa rộng trong các bộ luật thời cổ đại như Bộ
Nhóm 5_Lớp CHK23 Đêm 6_Kế toán

Page 1

Đề tài: Quy định của Pháp luật Việt Nam về Công ty hợp danh

luật Hammurabi của Babylon vào khoảng năm 2300 trước Công
nguyên. Ở châu Âu, Châu Á, tập quán kinh doanh của các thương
nhân, sự liên kết những phường, hội người buôn là tiền đề ban đầu
hình thành nên những hình thức hợp danh sau này. Ban đầu, công ty
chỉ là những liên kết giản đơn của các thương nhân quen biết nhau.
Sự quen biết dựa trên yếu tố nhân thân tạo nên sự tin cậy về mặt
tâm lý. Do đó, loại hình công ty đầu tiên ra đời trên thế giới là công
ty đối nhân, tức là công ty gồm các thành viên quen biết tin cẩn
nhau liên kết lại, yếu tố con người quan trọng hơn yếu tố vốn. Đặc
điểm cơ bản của công ty đối nhân là không có sự tách bạch tài sản
công ty với tài sản cá nhân. Các dạng của công ty đối nhân gồm
công ty hợp danh, công ty hợp vốn đơn giản và công ty hợp vốn theo
cổ phần.
Như vậy công ty hợp danh là loại hình đặc trưng của công ty
đối nhân. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là loại hình công ty ra
đời sớm nhất trên thế giới.
1.1.2. Khái niệm về công ty hợp danh theo pháp luật của một
số quốc gia
Mỗi quốc gia có có cách quy định khác nhau về công ty hợp
danh, nhưng tựu chung lại về bản chất ta đều thấy những biểu hiện
sau: Đây là loại hình công ty đối nhân, và yếu tố nhân thân của các
thành viên công ...
Đề tài: Quy định của Pháp luật Việt Nam về Công ty hợp danh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Luật doanh nghiệp năm 2005 đã những quy định khá cụ thể
ràng về công ty hợp danh. Tuy nhiên, các quy định về công ty
hợp danh theo Luật doanh nghiệp 2005 các văn bản hướng dẫn
hiện tại chỉ như một sự giới thiệu chung chung về loại hình doanh
nghiệp này, rất khó áp dụng vào thực tiễn, không thu t sự quan
tâm của các chủ đầu tư. Mặt khác, nhận thức về hình công ty
này cũng chưa phổ biến chưa thông nhất tại Việt Nam. Thực tế
này đòi hòi hướng tới ổn định những quy định của pháp luật về công
ty hợp danh nói riêng cũng như về các loại hình doanh nghiệp nói
chung, từ đó nâng cao nhận thức của hội về hình công ty hợp
danh được nâng cao hơn thì việc lựa chọn hình kinh doanh này
cùng được chú ý hơn.
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY HỢP
DANH
1.1. Sự hình thành phát triển công ty hợp danh trên thế
giới
1.1.1. Lịch sử hình thành công ty hợp danh trên thế giới
Một trong những loại hình công ty mặt sớm nhất trong lịch
sử đó công ty hợp danh. Người ta đã tìm thấy những quy định về
sự hợp danh theo nghĩa rộng trong các bộ luật thời cổ đại như Bộ
Nhóm 5_Lớp CHK23 Đêm 6_Kế toán Page 1
Luật kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật kinh tế - Người đăng: vangdinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Luật kinh tế 9 10 389