Ktl-icon-tai-lieu

Lượng hóa một số giá trị kinh tế của vườn quốc gia Cúc Phương góp phần bảo tồn đa dạng sinh học

Được đăng lên bởi Nguyễn Duy Liêm
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 699 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lượng hóa một số giá trị kinh tế của vườn
quốc gia Cúc Phương góp phần bảo tồn đa
dạng sinh học
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Khoa học môi trường; Mã số: 60 85 02
Người hướng dẫn: TS. Đỗ Nam Thắng
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Tổng hợp, phân tích các phương pháp lượng hóa giá trị kinh tế và tổng
quan một số kết quả lượng hóa trên thế giới và tại Việt Nam. Tìm hiểu đặc điểm tự
nhiên, kinh tế, xã hội của Vườn quốc gia Cúc Phương. Nhận diện các giá trị kinh tế
của Vườn quốc gia Cúc Phương. Lượng hóa một số giá trị kinh tế của Vườn quốc gia
Cúc Phương. Đề xuất các giải pháp góp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc
gia Cúc Phương.
Keywords: Lượng hóa giá trị kinh tế; Vườn quốc gia Cúc phương; Đa dạng sinh học;
Kinh tế môi trường
Content
MỞ ĐẦU
Việt Nam được đánh giá là 1 trong 10 Quốc gia có tính đa dạng sinh học (ĐDSH) cao
trên thế giới, với các hệ sinh thái tự nhiên phong phú. Sự đa dạng về hệ sinh thái và tài
nguyên sinh vật được thể hiện ở các giá trị chính như: bảo vệ thiên nhiên và môi trường, văn
hóa - xã hội và kinh tế. Các hệ sinh thái còn có ý nghĩa bảo vệ tài nguyên đất và nước, điều
hoà khí hậu, giảm nhẹ tác hại ô nhiễm và thiên tai. Bên cạnh đó, ĐDSH đóng góp lớn cho nền
kinh tế Quốc gia, là cơ sở đảm bảo an ninh lương thực; duy trì nguồn gen vật nuôi, cây trồng;
cung cấp các vật liệu cho xây dựng và các nguồn nhiên liệu, dược liệu.
Về lý thuyết, có thể nhận thấy rõ những giá trị quan trọng của các hệ sinh thái tự nhiên
nói chung và ĐDSH nói riêng. Tuy nhiên, sự thiếu hiểu biết hoặc đánh giá thấp giá trị của
ĐDSH là một trong những nguyên nhân gây nên sự giảm sút về ĐDSH hiện nay. Lượng hóa
kinh tế là công cụ có thể làm rõ được giá trị của ĐDSH nói riêng cũng như tổng giá trị kinh tế
của hệ sinh thái nói chung. Kết quả lượng hóa kinh tế sẽ giúp các nhà quản lý đưa ra những
quyết sách hợp lý trước những sức ép trong phát triển kinh tế.
Trước thực trạng trên, luận văn lựa chọn đề tài “Lượng hóa một số giá trị kinh tế của

Vườn quốc gia Cúc Phương góp phần bảo tồn đa dạng sinh học”. Cúc Phương được biết
đến là VQG đầu tiên và cũng là đơn vị bảo tồn thiên nhiên đầu tiên của Việt Nam với tính đa
dạng sinh học cao. Thông qua kết quả lượng hóa giá trị kinh tế của Cúc Phương, các nhà quản
lý sẽ tính toán được lợi ích và chi phí của các phương án sử dụng tài nguyên khác nhau, từ đó
lựa chọn được phương án phân bổ tài nguyên thích hợp, mang lại lợi ích lớn nhất cho xã hội
và cộng đồng. Bên cạnh đó, lượng ho...




i hc Khoa hc T nhiên
 ngành: ; 60 85 02

 2012
Abstract:         
 




Keywords: ; ; ;

Content
MỞ ĐẦU

               

hóa - 

kinh t


nói chu




Lượng hóa một số giá trị kinh tế của
Lượng hóa một số giá trị kinh tế của vườn quốc gia Cúc Phương góp phần bảo tồn đa dạng sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lượng hóa một số giá trị kinh tế của vườn quốc gia Cúc Phương góp phần bảo tồn đa dạng sinh học - Người đăng: Nguyễn Duy Liêm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Lượng hóa một số giá trị kinh tế của vườn quốc gia Cúc Phương góp phần bảo tồn đa dạng sinh học 9 10 911