Ktl-icon-tai-lieu

Lý luận về chuỗi cung ứng

Được đăng lên bởi Phuong Hong
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 777 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo thực tập
CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUỖI CUNG ỨNG
1.1. Lý thuyết cơ bản về chuỗi cung ứng
1.1.1.Khái niệm chuỗi cung ứng
a, Khái niệm chuỗi cung ứng
Khái niệm về chuỗi cung ứng hiện nay đối với các nhà quản trị Việt Nam
vẫn còn khá mơ hồ và hầu như chưa được quan tâm đúng với tầm quan trọng của
nó. Ngược lại, trên thế giới thì “chuỗi cung ứng là một tài sản chiến lược” .Các
công ty dẫn đầu như Wal-Mart và Dell hiểu rằng chuỗi cung ứng có thể là một sự
khác biệt mang tính sống còn. Và họ luôn phải sàng lọc chuỗi cung ứng của mình
để có thể luôn đi trước một bước trong cạnh tranh. Họ biết rằng lợi thế cạnh tranh
ngày hôm nay sẽ là hàng rào cản bước đối thủ vào ngày mai.Vậy, chuỗi cung ứng
là gì? Tại sao các tập đoàn trên thế giới lại coi trọng nó như vậy?
Hiện nay, đã có rất nhiều khái niệm về chuỗi cung ứng được nhắc đến như:
Chopra Sunil và Pter Meindl : “ Chuỗi cung ứng bao gồm mọi công đoạn có
liên quan trực tiếp hay gián tiếp, đến việc đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chuỗi cung
ứng không chỉ gồm nhà sản xuất và nhà cung cấp, mà còn nhà vận chuyển, kho,
người bán lẻ và bản thân khách hàng”.
M.Porter (1990) : “Chuỗi cung ứng là một quá trình chuyển đổi từ nguyên
vật liệu thô cho tới sản phẩm hoàn chỉnh thông qua quá trình chế biến và phân phối
tới tay khách hàng cuối cùng”
Từ các khái niệm trên có thể thấy hầu hết các nhà kinh tế đều cho rằng chuỗi
cung ứng là bao gồm các hoạt động của mọi đối tượng có liên quan trong việc sản
xuất ra sản phẩm cung cấp đến tay khách hàng cuối cùng. Như vậy, ta có thể hiểu
chuỗi cung ứng của một mặt hàng như sau:
Chuỗi cung ứng là một quá trình bắt đầu từ nguyên liệu thô cho tới khi tạo
thành sản phẩm cuối cùng và được phân phối tới tay người tiêu dùng
b,Chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng
Micheal Porter- người đầu tiên phát biểu khái niệm chuỗi giá trị vào thập
niên 1980, biện luận rằng chuỗi giá trị của một doanh nghiệp bao gồm các hoạt

SVTH: Huỳnh Quốc Thoại

1

Báo cáo thực tập
động chính và các hoạt động bổ trợ tạo nên lợi thế cạnh tranh khi được cấu hình
một cách thích hợp. Các hoạt động chính là những hoạt động hướng đến việc
chuyển đổi về mặt vật lý và quản lý sản phẩm hoàn thành để cung cấp cho khách
hàng , đây chính là yếu tố tạo ra “giá trị” cho khách hàng của doanh nghiệp và
mang lại lợi ích tài chính cho công ty. Việc tích hợp một cách sâu rộng các chức
năng sản xuất, bán hàng, marketing với hậu cần cũng là một tiêu thức quan trọng
của chuỗi giá trị. Các hoạt động bổ trợ cho phép hoặc hỗ trợ các hoạt động ch...
Báo cáo thực tập


 !"#$%$
1.1.1.Khái niệm chuỗi cung ứng
a, Khái niệm chuỗi cung ứng
Khái niệm về chuỗi cung ứng hiện nay đối với c nhà quản trị Việt Nam
vẫn còn k mơ hồ hầu như chưa được quan tâm đúng với tầm quan trọng của
nó. Ngược lại, trên thế giới thì “chuỗi cung ứng một tài sản chiến lược” .Các
công ty dẫn đầu như Wal-Mart và Dell hiểu rằng chuỗi cung ứng th một s
khác biệt mang tính sống còn. họ luôn phải sàng lọc chuỗi cung ứng của nh
để thể luôn đi trước một bước trong cạnh tranh. Họ biết rằng lợi thế cạnh tranh
ngày hôm nay s hàng rào cản bước đối thủ vào ngày mai.Vậy, chuỗi cung ứng
là gì? Tại sao các tập đoàn trên thế giới lại coi trọng nó như vậy?
Hiện nay, đã có rất nhiều khái niệm về chuỗi cung ứng được nhắc đến như:
Chopra Sunil và Pter Meindl : “ Chuỗi cung ứng bao gồm mọi ng đoạn
liên quan trực tiếp hay gián tiếp, đến việc đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chuỗi cung
ứng không chỉ gồm nhà sản xuất nhà cung cấp, còn nhà vận chuyển, kho,
người bán lẻ và bản thân khách hàng”.
M.Porter (1990) : “Chuỗi cung ứng là một quá trình chuyển đổi từ nguyên
vật liệu thô cho ti sản phẩm hoàn chỉnh thông qua quá trình chế biến và phân phối
tới tay khách hàng cuối cùng”
Từ các khái niệm trên có thể thấy hầu hết các nhà kinh tế đều cho rằng chuỗi
cung ứng bao gồm các hoạt động của mọi đối tượngliên quan trong việc sản
xuất ra sản phẩm cung cấp đến tay khách hàng cuối cùng. Như vậy, ta có thể hiểu
chuỗi cung ứng của một mặt hàng như sau:
Chuỗi cung ứng một quá trình bắt đầu từ nguyên liệu thô cho tới khi tạo
thành sản phẩm cuối cùng và được phân phối tới tay người tiêu dùng
b,Chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng
Micheal Porter- người đầu tiên phát biểu khái niệm chuỗi giá trị vào thập
niên 1980, biện luận rằng chuỗi giá trị của một doanh nghiệp bao gồm các hoạt
SVTH: Huỳnh Quốc Thoại
1
Lý luận về chuỗi cung ứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý luận về chuỗi cung ứng - Người đăng: Phuong Hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Lý luận về chuỗi cung ứng 9 10 979