Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết Balanced Score Card – Công cụ quản trị hiệu quả của người lãnh đạo

Được đăng lên bởi lqtrug
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 629 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lý thuyết Balanced Score Card – Công cụ
quản trị hiệu quả của người lãnh đạo

Có thể nói, Balanced Score Card (BSC) – Thẻ điểm cân bằng là một trong những
công cụ hiệu quả nhất để các cấp lãnh đạo trong một tổ chức quản lý tốt các mục
tiêu công việc chủ chốt.

Ở Việt Nam một vài năm trở lại đây, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp mà đặc biệt là
các CEO đã nhận thấy tầm quan trọng và tính hiệu quả khi áp dụng BSC vào quản
trị doanh nghiệp mình. Nhờ có BSC, tầm nhìn, định hướng cũng như các mục tiêu
chiến lược và mục tiêu hàng năm của tổ chức được CEO và ban lãnh đạo hoạch
định một cách đầy đủ và toàn diện, thể hiện ở việc xác lập và thực hiện các mục
tiêu khác bên cạnh các mục tiêu tài chính, đó là mục tiêu về học hỏi, phát triển, về
sự hoàn thiện của hệ thống quy trình làm việc và các mục tiêu về khách hàng.

Để có thể hiểu rõ hơn lợi ích và sự khác biệt trong hiệu quả quản trị tổ chức nhờ áp
dụng BSC, chúng ta sẽ cùng điểm qua vài nét hệ thống này như sau:

Theo Robert S. Kaplan, BSC là hệ thống bốn nhóm mục tiêu chính



Tài chính



Khách hàng



Học hỏi và phát triển hay nói cách khác là nhóm mục tiêu thể hiện năng lực
phát triển con người



Quy trình

Khác với các hệ thống quản trị khác, BSC là hệ thống quản trị có thể kết nối các
hoạt động thường nhật của mỗi cá nhân với mục tiêu lớn và chiến lược của tổ chức.
Các mục tiêu trong hệ thống này thể hiện mối quan hệ tương hỗ với nhau và sẽ
phát huy tối đa hiệu quả khi chúng được thiết lập một cách cân đối. Đây cũng là ý
nghĩa của từ "Balanced” mà Robert S. Kaplan dùng để gọi hệ thống. Người ta cũng
dễ dàng thấy được nhóm mục tiêu còn lại giống như phần gốc rễ của cây để giúp
đạt được các mục tiêu về tài chính – phần ngọn cây.

Trên thực tế, thường có ba cách thức chính để xây dựng hệ thống: Top-down là
cách triển khai mục tiêu cho các bộ phận và cá nhân từ mục tiêu chung của tổ
chức; hay Bottom-up là cách hình thành các mục tiêu của tổ chức trên cơ sở các
mục tiêu của bộ phận và cá nhân; và các kết hợp hai phương pháp trên. Mỗi cách
thức có một lợi thế cũng như nhược điểm riêng liên quan đến tính hệ thông và tính
xuyên suốt từ mục tiêu lớn của tổ chức đến mục tiêu nhỏ của cá nhân. Trong bài

viết này, xin chia sẻ với các bạn thực tiễn việc áp dụng BSC qua quá trình thiết lập
và vận hành hệ thống này tại Golden Gate JSC. qua các bước sau:

Bước 1: Hoạch định kế hoạch hàng năm của tổ chức từ sứ mệnh, tầm nhìn,
định hướng và chiến lược của tổ chức.

Công việc này quả thực cần tài năng, sự quả quyết và k...
Lý thuyết Balanced Score Card – Công c
quản trị hiệu quả của người lãnh đạo
Lý thuyết Balanced Score Card – Công cụ quản trị hiệu quả của người lãnh đạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết Balanced Score Card – Công cụ quản trị hiệu quả của người lãnh đạo - Người đăng: lqtrug
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Lý thuyết Balanced Score Card – Công cụ quản trị hiệu quả của người lãnh đạo 9 10 658