Ktl-icon-tai-lieu

Lý Thuyết Tài Chính Hành Vi

Được đăng lên bởi haicomp
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3427 lần   |   Lượt tải: 21 lần
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu của việc nghiên cứu:
- Tìm hiểu các lý thuyết về tài chính hành vi.
- Tìm hiểu nguyên nhân gây ra hiện tượng bong bóng đầu cơ trên thị trường chứng
khoán Việt Nam trong thời kỳ cuối năm 2006 đến cuối năm 2007.
CHƯƠNG II. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH HÀNH VI
I. Nguồn gốc của tài chính hành vi
- Tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu hoạt động, tinh thần và tư tưởng của
con người cụ thể đó là những cảm xúc, ý chí và hành động. Tâm lý học cũng chú
tâm đến sự ảnh hưởng của hoạt động thể chất, trạng thái tâm lý và các yếu tố bên
ngoài lên hành vi và tinh thần của con người.
- Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội
dưới hình thức giá trị. Phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các
quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở
mỗi điều kiện nhất định.
- Tài chính hành vi: là sự kết hợp tâm lý học vào tài chính, sử dụng các lý thuyết
cơ bản dựa trên tâm lý con người để giải thích những bất thường trên thị trường tài
chính.
II. Điều kiện tồn tại lý thuyết tài chính hành vi:
- Các mô hình được đề xuất bởi lý thuyết tài chính hành vi sẽ có thể đúng nếu trên
thị trường tồn tại một trong ba điều kiện cơ bản sau. Nếu cả ba đều tồn tại, lý
thuyết tài chính hành vi dự báo rằng việc định giá sai không những là tồn tại, mà
còn là rất đáng kể (lớn hoặc đến mức nghiêm trọng) và kéo dài. Ba điều kiện đó
bao gồm:
+ Tồn tại các hành vi không hợp lý.
+ Hành vi không hợp lý mang tính hệ thống.
+ Giới hạn khả năng kinh doanh chênh lệch giá trên thị trường tài chính.

Lý Thuyết Tài Chính Hành Vi

Trang 1/17

1. Tồn tại các hành vi không hợp lý:
- Các nhà đầu tư sẽ có hành vi không hợp lý khi họ không phân tích và xử lý đúng
những thông tin mà họ có và thị trường cung cấp, từ đó dẫn đến những kỳ vọng
lệch lạc về tương lai của cổ phiếu mà họ đầu tư vào. Những nghiên cứu về các
hành vi không hợp lý là kết hợp giữa tâm lý học, mà chủ yếu là trường phái tâm lý
nhận thức với trường phái tâm lý hành vi.
- Một số dạng lệch lạc nhận thức trong thị trường chứng khoán :
+ Tự tin thái quá: Được xem như là niềm tin mù quáng vào những lập luận, đánh
giá theo cảm tính cũng như khả năng nhận thức của một ai đó. Nếu họ tin rằng cổ
phiếu của những công ty họ tin tưởng là cổ phiếu tốt, cố gắng tìm kiếm những
thông tin để ủng hộ cho nhận định và quyết định của mình dẫn đến đánh giá sai
+ Phụ thuộc vào kinh nghiệm hay thuật toán: Các kinh nghiệm, hay quy tắc học
được giúp chúng ta dễ dàng...
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu của việc nghiên cứu:
- Tìm hiểu các lý thuyết về tài chính hành vi.
- Tìm hiểu nguyên nhân gây ra hiện tượng bong bóng đầu cơ trên thị trường chứng
khoán Việt Nam trong thời kỳ cuối năm 2006 đến cuối năm 2007.
CHƯƠNG II. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH HÀNH VI
I. Nguồn gốc của tài chính hành vi
- Tâm học ngành khoa học nghiên cứu hoạt động, tinh thần tưởng của
con người cụ thể đó những cảm xúc, ý chí hành động. Tâm học cũng chú
tâm đến sự nh hưởng của hoạt động thể chất, trạng thái tâm các yếu tố bên
ngoài lên hành vi và tinh thần của con người.
- Tài chính phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải hội
dưới hình thức giá trị. Phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các
quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể
mỗi điều kiện nhất định.
- Tài chính hành vi: sự kết hợp tâm học vào tài chính, sử dụng các thuyết
cơ bản dựa trên tâm lý con người để giải thích những bất thường trên thị trường tài
chính.
II. Điều kiện tồn tại lý thuyết tài chính hành vi:
- Các mô hình được đề xuất bởi lý thuyết tài chính hành vi sẽ có thể đúng nếu trên
thị trường tồn tại một trong ba điều kiện bản sau. Nếu cả ba đều tồn tại,
thuyết tài chính hành vi dự báo rằng việc định giá sai không những tồn tại,
còn rất đáng kể (lớn hoặc đến mức nghiêm trọng) kéo dài. Ba điều kiện đó
bao gồm:
+ Tồn tại các hành vi không hợp lý.
+ Hành vi không hợp lý mang tính hệ thống.
+ Giới hạn khả năng kinh doanh chênh lệch giá trên thị trường tài chính.
Lý Thuyết Tài Chính Hành Vi Trang 1/17
Lý Thuyết Tài Chính Hành Vi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý Thuyết Tài Chính Hành Vi - Người đăng: haicomp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Lý Thuyết Tài Chính Hành Vi 9 10 534