Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi huyenhtk05-ssc
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG HỌC LIỆU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
( BÀI GIẢNG ONLINE, SILE BÀIGiẢNG, BÀI TẬP TÌNH HUỐNG, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ
ÔN TẬP…)
DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ELEARNING

ThsNguyễnHồngSơn(Chủbiên)
ThsNguyễnThịBíchThủyB
ThsNguyễnChíThiện

Năm2013

v1.0012108210

1

HƯỚNG DẪN HỌC TẬPTƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
( TÀI LIỆU DẠNG TEXT )
DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ELEARNING

Chủbiên:
ThsNguyễnHồngSơn
ThsNguyễnThịBíchThủyB
Thamgia:ThsNguyễnQuangTrung
ThsNguyễnChíThiện
CNNguyễnThủyLinh

Năm2013
v1.0012108210

2

BÀI MỞ ĐẦU
ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC
TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ThS.NguyễnThịBíchThủy
ĐạihọcKinhtếquốcdân

v1.0012108210

3

TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG

Tại sao đến năm 2003 Tư tưởng Hồ Chí Minh mới chính thức trở thành môn khoa học trong chương trình giáo dục hệ đại hoc, cao đẳng? Đối tượng,
nhiệm vụ và mối quan hệ của môn tư tưởng Hồ Chí Minh với tính thống nhất và trong chỉnh thể các môn lý luận chính trị.
Đối vớihọc viên,người tri thức tương lai, nhất trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệphóa,hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức hội nhập
quốc tế, việc nghiên cứu và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh tại sao lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng?

Nắmvữngcácnộidungphầnthứnhấtnàysẽgiúpchúngtacócơsởlýluậnkhoahọcđểgiảithíchđúng vấn đềtrên.

v1.0012108210

4

4

MỤC TIÊU

•

Hiểu được quá trình nhận thức từ thấp đến cao của Đảng ta về tư tưởng Hồ ChíMinh;

•

Nắm vững được đối tượng và nhiệm vụ của môn học tư tưởng Hồ ChíMinh;

•

Xác lập những hiểu biết cơ bản về mối quan hệ giữa các môn học lý luận chính trị trong chương trình giáo dục đại học: Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác – Lênin và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản ViệtNam;

•

Nắm vững cơ sở phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu riêng của tư tưởng Hồ ChíMinh;

•

Làm rõ ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đối vớihọcviên.

v1.0012108210

5

NỘI DUNG

Khái niệm “Tư tưởng”,Tư tưởng Hồ Chí Minh- Từ những vấn đề cụ thể đến hệ thống hoàn chỉnh.

Đối tượng và nhiệm vụ của môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Mối quan hệvớimôn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin và Đường lối cách mạng củaĐCSVN

Phương pháp nghiêncứu

Ý nghĩa của việc học tập mônhọcđối vớihọc viên

v1.0012108210

6

1. KHÁI NIỆM “TƯ TƯỞNG”, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – TỪ NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ ĐẾN HỆ THỐNG HOÀN CHỈNH

1.1.Kháiniệm“tư tưởng”

1.2.Quá trình nhận thức của Đảng về tư tưởng Hồ Chí Minh

1.3.Định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh

v1.0012108210

7

1.1. KHÁI NIỆM “TƯ ...
v1.0012108210
HỆ THỐNG HỌC LIỆU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
( BÀI GIẢNG ONLINE, SILE BÀIGiẢNG, BÀI TẬP TÌNH HUỐNG, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ
ÔN TẬP…)
DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ELEARNING
ThsNguyễnHồngSơn(Chủbiên)
ThsNguyễnThịBíchThủyB
ThsNguyễnChíThiện
Năm2013
1
Lý thuyết tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết tài chính tiền tệ - Người đăng: huyenhtk05-ssc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Lý thuyết tài chính tiền tệ 9 10 244