Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết về chuyển giá

Được đăng lên bởi Tik Hi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2514 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chủ đề: Hành vi chuyển giá của các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam và các
biện pháp phòng chống.
Nhóm thực hiện:
1.

Ngô Thị Nhâm

2.

Ngô Minh Hiền

3.

Nguyễn Quỳnh Duyên
Bài làm

1.

Hiểu thế nào là chuyển giá của các DN FDI
Hiện nay, ở Việt nam một số DN FDI đang thực hiện hành vi chuyển giá trốn

thuế như Coca- Cola, Pepsi, Adidas, Metro cash and carry, Kangnam, … khiến các
DN trong lĩnh vực nước giải khát, phân phối, quần áo thể thao, bất động sản dần
dần phải từ bỏ thị trường.
a.

Bản chất chuyển giá và các loại hình chuyển giá
Hiểu một cách đơn giản “chuyển giá” là việc dùng một số phương thức

khác nhau để trốn tránh được các khoản thuế, phí thông qua việc báo lỗ trong
hoạt động kinh doanh, để rồi chuyển lợi nhuận về công ty mẹ ở nước ngoài.
Bản chất chuyển giá là hình thức áp dụng chính sách giá giữa các bên (ở nhiều
quốc gia) có quan hệ liên kết không theo giá giao dịch thông thường trên thị
trường nhằm tối thiểu hoá tổng số thuế phải nộp của tất cả các bên. Cách thức
chuyển giá sẽ dẫn đến tăng số thuế phải nộp của “đầu mối liên kết” ở nước này,
đồng thời giảm thuế số thuế phải nộp ở nước khác, nhưng rốt cuộc khi tổng hợp
chung tất cả các bên thì vẫn giảm số thuế phải nộp.

1

b.

Những hành vi chuyển giá mà các DN FDI đã lợi dụng và thực hiện
trong thời gian qua

-

Chuyển giá thông qua góp vốn đầu tư: Các nhà đầu tư nước ngoài thông qua
góp vốn bằng các dây chuyền máy móc, thiết bị cũ, mang tính đặc thù và
thường định giá cao hơn giá trị thực tế. Đây là hành vi phản ánh giá không
trung thực, dẫn đến hạch toán lỗ giả nhưng lãi thật.

-

Chuyển giá thông qua chuyển giao công nghệ: Đây là hành vi chuyển giá
thông qua việc các công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ sản xuất, kinh
doanh cho các bên liên kết tại Việt Nam và thu tiền bản quyền với giá cao
trong điều kiện lợi dụng việc định giá của ta còn gặp nhiều khó khăn. Do
đó chi phí đầu vào bị đẩy lên cao, dẫn đến hạch toán thua lỗ, còn khoản phí
bản quyền được chuyển ra cho bên nước ngoài hưởng.

-

Chuyển giá thông qua chuyển giao nguyên vật liệu, hàng hóa: Thông qua
công ty mẹ ở nước ngoài đã chi phối đẩy giá đầu vào lên cao của nguyên
vật liệu chuyển giao giữa công ty con tại Việt Nam với các bên liên kết và
chuyển lợi nhuận từ Việt Nam về công ty liên kết tại quốc gia có thuế suất
thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thấp hơn nước ta.

-

Chuyển giá thông qua các hình thức cung cấp dịch vụ: Do việc cung cấp
dịch vụ giữa công ty mẹ với các công ty con và giữa các công ty trong tập
đoàn rất khó x...
Chủ đề: Hành vi chuyển giá của các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam và các
biện pháp phòng chống.
Nhóm thực hiện:
1. Ngô Thị Nhâm
2. Ngô Minh Hiền
3. Nguyễn Quỳnh Duyên
Bài làm
1. Hiểu thế nào là chuyển giá của các DN FDI
Hiện nay, ở Việt nam một số DN FDI đang thực hiện hành vi chuyển giá trốn
thuế như Coca- Cola, Pepsi, Adidas, Metro cash and carry, Kangnam,khiến các
DN trong nh vực nước giải khát, phân phối, quần áo thể thao, bất động sản dần
dần phải từ bỏ thị trường.
a. Bản chất chuyển giá và các loại hình chuyển giá
Hiểu một cách đơn giản “chuyển giá” việc dùng một số phương thức
khác nhau để trốn tránh được các khoản thuế, phí thông qua việc báo lỗ trong
hoạt động kinh doanh, để rồi chuyển lợi nhuận về công ty mẹ nước ngoài.
Bản chất chuyển giá hình thức áp dụng chính sách giá giữa các bên (ở nhiều
quốc gia) quan hệ liên kết không theo giá giao dịch thông thường trên thị
trường nhằm tối thiểu hoá tổng số thuế phải nộp của tất cả c bên. Cách thức
chuyển giá sẽ dẫn đến tăng số thuế phải nộp của “đầu mối liên kết” ở nước này,
đồng thời giảm thuế số thuế phải nộp ở nước khác, nhưng rốt cuộc khi tổng hợp
chung tất cả các bên thì vẫn giảm số thuế phải nộp.
1
Lý thuyết về chuyển giá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết về chuyển giá - Người đăng: Tik Hi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lý thuyết về chuyển giá 9 10 558