Ktl-icon-tai-lieu

Ma trận BCG

Được đăng lên bởi kid-moon09
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 503 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC

Ma trận BCG (Boston Consulting Group)
Ma trận BCG còn được gọi là ma trận DPM (Directional Policy Matrix). Ma trận BCG
xem xét hai yếu tố đó là sự tăng trưởng của thị trường và thị phần của doanh nghiệp trong
thị trường tương ứng.

Ma trận BCG giúp doanh nghiệp định hướng chiến lược cho các hoạt động kinh doanh
của mình. Đối với sản phẩm, BCG giúp doanh nghiệp xác định vị trí của sản phẩm trên
thị trường nhằm qua đó đưa ra quyết định chiến lược thích hợp.
BCG đối với một doanh nghiệp vừa và nhỏ (phân tích vị trí sản phẩm/thị trường).
1. Vị trí Dấu hỏi. Trong vị trí này doanh nghiệp có sản phẩm đang có thị phần nhỏ
trong một thị trường thuộc vào loại hấp dẫn (đang tăng trưởng cao).
Rơi vào vị trí này định hướng chiến lược của doanh nghiệp có thể là tìm cách tăng
thị phần, tức là di chuyển về hướng vị trí "ngôi sao" bằng cách cải tiến sản phẩm,
dịch vụ hoặc tập trung đầu tư để tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm trong thị
trường đó.
2. Vị trí Con chó. Doanh nghiệp có thể có sản phẩm rơi vào vị trí mà thị phần của
doanh nghiệp thì nhỏ và thị trường cũng đã bão hòa, không còn tăng trưởng nữa.
Tại vị trí này, các nhà tư vấn thường khuyên doanh nghiệp rút lui vì doanh thu
thấp lại không có triển vọng phát triển thêm, trong khi chi phí để duy trì sản xuất
kinh doanh một sản phẩm thường không nhỏ.
CÔNG TY IBG – TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP – 

CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC

Ngưng một sản phẩm không hiệu quả để dành công sức đầu tư vào một sản phẩm
khác có tiềm năng hơn có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn đồng thời nhằm cũng cố vị
trí của doanh nghiệp trong tương lai.
Tuy nhiên cũng có khi có trường hợp một sản phẩm có thị phần nhỏ trong một thị
trường không tiềm năng nhưng lại đóng vai trò thiết yếu đối với vị trí của một sản
phẩm khác quan trọng của doanh nghiệp. Trong trường hợp này, người ta thường
chấp nhận trích lợi nhuận từ sản phẩm mạnh để duy trì sản phẩm đang trong vị trí
khó khăn nhưng thiết yếu này.
3. Vị trí Bò sữa. Doanh nghiệp có sản phẩm có thị phần rất cao trong một thị trường
không còn tăng trưởng hoặc đã bão hòa.
Định hướng chiến lược cho vị trí này thường là tranh thủ thu lợi nhuận, không đầu
tư thêm.
4. Vị trí Sao. Đây là vị trí của doanh nghiệp mạnh, dẫn đầu thị phần trong một thị
trường đầy triển vọng (tăng trưởng cao).
Định hướng chiến lược cho vị trí này thường là bảo vệ vị trí của mình, bằng cách
tiếp tục đầu tư cải tiến sản phẩm nhằm duy trì tính ưu việt của sản phẩm. Đồng
thời tranh thủ lợi thế về...
CÔNG C PHÁT TRIN CHIẾN LƯỢC
CÔNG TY IBG TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO DOANH NGHIP WWW.IBG.COM.VN
Ma trận BCG (Boston Consulting Group)
Ma trận BCG còn được gọi ma trận DPM (Directional Policy Matrix). Ma trận BCG
xem xét hai yếu tố đó là sự tăng trưởng của thị trường và thị phần của doanh nghiệp trong
thị trường tương ứng.
Ma trận BCG giúp doanh nghiệp định hướng chiến lược cho các hoạt động kinh doanh
của mình. Đối với sản phẩm, BCG giúp doanh nghiệp xác định vị trí của sản phẩm trên
thị trường nhằm qua đó đưa ra quyết định chiến lược thích hợp.
BCG đối với một doanh nghiệp vừa và nhỏ (phân tích vị trí sản phẩm/thị trường).
1. Vị trí Dấu hỏi. Trong vị trí này doanh nghiệp sản phẩm đang thị phần nhỏ
trong một thị trường thuộc vào loại hấp dẫn (đang tăng trưởng cao).
Rơi vào vị trí y định hướng chiến lược của doanh nghiệp thể tìm cách tăng
thị phần, tức di chuyển về hướng vị trí "ngôi sao" bằng cách cải tiến sản phẩm,
dịch vụ hoặc tập trung đầu để tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm trong thị
trường đó.
2. Vị trí Con chó. Doanh nghiệp thể sản phẩm rơi vào vị trí thị phần của
doanh nghiệp thì nhỏ thị trường cũng đã bão hòa, không còn tăng trưởng nữa.
Tại vị trí y, các nhà vấn thường khuyên doanh nghiệp rút lui doanh thu
thấp lại không triển vọng phát triển thêm, trong khi chi phí đduy trì sản xuất
kinh doanh một sản phẩm thường không nhỏ.
Ma trận BCG - Trang 2
Ma trận BCG - Người đăng: kid-moon09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ma trận BCG 9 10 2