Ktl-icon-tai-lieu

maketing công ty vinamilk

Được đăng lên bởi Cao Tấn Trung Trưởng
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU.............................................................................................4
1. Lí do chọn đề tài…………………………………………………………..4
2. Tính cấp thiết của đề tài…………………………………………………..5
3. Mục đích và phạm vi nghiên cứu…………………………………………6
NỘI DUNG.....................................................................................................7
P1. Tổng quan………………………..………………………………………8
1.1 Các yếu tố văn hóa - xã hội……………………………………………...8
1.2 Khách Hàng…………………………………………………………..…8
1.3 Công Chúng…………………………………………………………..….9

1.4 Đánh giá của người tiêu dùng………… ……………………………... .10
P2. Cơ sở lí luận……………...……………………………………………..11
Đôi nét về doanh nghiệp…………………………………………….11
Tổng quan về nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh
và các trung gian marketing ……….………………………………..14
2.2.1 Nhà cung ứng………………………………………………………..14
2.2.2 Các trung gian marketing…….……………………………………...16
2.2.3 Đối thủ cạnh tranh…………………………………………………...18
2.2.4 Môi trường kinh doanh của sản phẩm………. ………………… ….20
(bên trong và bên ngoài)
2.1
2.2

P3 Chiến lược Marketing sản phẩm……………………………………...…24
P4. Chiến lược quảng bá sản phẩm……………… … ……………………..37
4.1Định vị sản phẩm……………………………………………………… .37
4.2Chiến lược định vị của sữa nước Vinamilk……………………………...37
2

4.3 Lựa chọn chiến lược định vị…………………………………………….38
4.4 Chính sách sản phẩm……………………………………………………39
4.5 Chính sách giá cả………………………………………………………40
4.6 Chính sách phân phối…………………………………………………..40
4.7 Chính sách cổ động…………………………………………………….40
P5. Nhận định rủi ro………………………………………………………..41
Mô Hình SWOT………………………………………………………… ..41
KẾT LUẬN………………………………………………………………...44
Tài liệu tham khảo………………………………………………………….45

3

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài:

Trong thời đại ngày nay, không một doanh nghiệp nào bắt tay vào kinh doanh
lại không muốn gắn kinh doanh của mình với thị trường. Vì trong cơ chế thị trường chỉ
có như vậy mới tồn tại và phát triển được. Do đó để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng
cường khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập vào hệ thống kinh doanh quốc tế và
khu vực các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để quảng bá được mẫu mã sản phẩm của
mình tới tay người tiêu dung. Nói cách khác, các nhà kinh doanh phải làm thế nào để có
thể đưa sản phẩm của mình tiếp cận một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Để trả lời cho
câu hỏi này không còn một giải pháp nào tốt hơn là khi doanh nghiệp đó áp dụng
Maketing vào hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập WTO,
chúng ta không thể không nhắc đến tầm quan trọng của các chiến...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
maketing công ty vinamilk - Người đăng: Cao Tấn Trung Trưởng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
maketing công ty vinamilk 9 10 172