Ktl-icon-tai-lieu

Marketing

Được đăng lên bởi hoanguyen241213
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 872 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn học: Quản trị Marketing

PGS.TS.NSƯT Võ Phước Tấn
LỜI MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài:
Việt Nam vẫn đang là một nước nông nghiệp, các sản phẩm nông nghiêp hiện
đang là mặt hàng xuất khẩu chủ lực và có đóng góp đáng kế vào GDP của Quốc
gia. Các sản phẩm nông sản chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu có thể kê đến như :
gạo, cao su, cà phê, hạt tiêu, hạt điều....Trong đó cà phê là một trong những mặt
hàng chủ lực.
Trong cơ cấu ngành, cà phê chiếm một tỉ trọng tương đối lớn, góp phần giải
quyết công ăn việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngoại tê và góp phần
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia.
Hiện nay, Việt Nam đang là quốc gia lớn trong lĩnh vực cung ứng cà phê cho thị
trường thế giới. Các thị trường chính mà cà phê Việt Nam đã xuất hiện như: Hoa
kỳ, EU, Nhật bản, Hàn quốc...Trong đó, EU là thị trường giàu tiềm năng nhất với
số dân lớn và nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh theo từng năm.
Với sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, xuất khẩu hàng hóa nói chung và xuất
khấu nông sản mà cụ thể là xuất khấu cà phê nói riêng sẽ có một “ sân chơi lớn”,
một “ cơ hội vàng” đế phát triển.
Nhận thấy được vị trí của việc xuất khẩu cà phê sang thị trường EU trong thời
gian tới và nhằm đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam trong những
năm tiếp theo cần phải có những giải pháp cần thiết. Với những lý do trên, nhóm
chúng tôi xin đưa ra đề tài: “Xuất khẩu cà phê sang thị trường EU, thực trạng và
giải pháp ”
Mục đích nghiên cứu đề tài: Đề tài đi sâu vào phân tích tình hình xuất khẩu cà phê
của Việt Nam trong những năm qua, để thấy được những hạn chế, thành tựu từ đó

SVTH: Nhóm 2

Page 1

Môn học: Quản trị Marketing

PGS.TS.NSƯT Võ Phước Tấn

đưa ra các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê sang thị trường EU trong những
năm tới.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam
sang thị trường EU
Phạm vi nghiên cứu: hoạt động xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU
trong giai đoạn 2001 đến nay.
Phương pháp nghiên cứu: đề tài sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, phương
pháp so sánh.. .nhằm phân tích thực trạng xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị
trường EU từ năm 2001 đến nay và đưa ra các giải pháp Kết cấu của đề tài: gồm 3
chương
Chương 1: Cơ sở lý luận về xuất khẩu và tổng quan chung về sản xuất và xuất khẩu
cà phê của Việt Nam
Chương 2: Thực trạng xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường EU
Chương 3: Định hướng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê sang thị trường EU

SVTH: Nhóm 2

Page 2

Môn học:...
Môn học: Quản trị Marketing PGS.TS.NSƯT Võ Phước Tấn
LỜI MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài:
Việt Nam vẫn đang một nước ng nghiệp, các sản phẩm nông nghiêp hiện
đang mặt hàng xuất khẩu chủ lực có đóng góp đáng kế vào GDP của Quốc
gia. Các sản phẩm nông sản chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu th đến như :
gạo, cao su, phê, hạt tiêu, hạt điều....Trong đó phê một trong những mặt
hàng chủ lực.
Trong cơ cấu ngành, cà phê chiếm một tỉ trọng tương đối lớn, góp phần giải
quyết công ăn việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngoại và góp phần
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia.
Hiện nay, Việt Nam đang là quốc gia lớn trong lĩnh vực cung ứng cà phê cho thị
trường thế giới. Các thị trường chính cà phê Việt Nam đã xuất hiện như: Hoa
kỳ, EU, Nhật bản, Hàn quốc...Trong đó, EU thị trường giàu tiềm năng nhất với
số dân lớn và nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh theo từng năm.
Với sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, xuất khẩu hàng hóa nói chung xuất
khấu nông sản c thể xuất khấu phê nói riêng sẽ một sân chơi lớn”,
một “ cơ hội vàng” đế phát triển.
Nhận thấy được vị trí của việc xuất khẩu phê sang thị trường EU trong thời
gian tới nhằm đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu phê Việt Nam trong những
năm tiếp theo cần phải những giải pháp cần thiết. Với những do trên, nhóm
chúng tôi xin đưa ra đ tài: “Xuất khẩu phê sang thị trường EU, thực trạng
giải pháp ”
Mục đích nghiên cứu đề tài: Đề tài đi sâu vào phân tích tình hình xuất khẩu cà phê
của Việt Nam trong những năm qua, để thấy được những hạn chế, thành tựu từ đó
SVTH: Nhóm 2 Page 1
Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Marketing - Người đăng: hoanguyen241213
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Marketing 9 10 944