Ktl-icon-tai-lieu

marketing căn bản

Được đăng lên bởi tranthituyetvy
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1572 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NHÓM 13_53TC3
VẤN ĐỀ:

Danh sách nhóm 13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trần Thị Tuyết Vy
Đinh Thành Lộc
Lã Thị Vân Trang
Văn Thị Diễm Hương
Vũ Thị Thơm
Nguyễn Thị Lan Anh
Đặng Ngọc Thuyết

NỘI DUNG
A.Phân khúc thị trường
I.Khái niệm
1.Thị trường
2.Phân khúc thị trường
II.Các tiêu thức phân khúc thị trường
III.Yêu cầu phân khúc thị trường
IV.Các bước phân khúc thị trường
B.Lựa chọn thị trường mục tiêu
I.Khái niệm
II.Đánh giá các khúc thị trường
III.Lựa chọn thị trường mục tiêu
IV.Căn cứ xác định cách lựa chọn thị trường

I.Khái niệm

• Thị trường là tập hợp
tất cả các người mua
thực sự và người
mua tiềm tàng đối với
1 sản phẩm.

I. Khái niệm
• Phân khúc thị trường
là chia thị trường
không đồng nhất
thành các khúc thị
trường đồng nhất để
làm nổi rõ lên sự khác
biệt về nhu cầu, tính
cách hay hành vi.

• Trong đó:
• Khúc thị trường là một nhóm khách hàng
có phản ứng như nhau đối với một loại
sản phẩm.

Thị trường
chưa phân khúc

Thị trường
phân khúc theo
giới tính

Thị trường phân khúc theo giới tính

Thị trường chưa phân khúc

Phân khúc thị trường theo độ tuổi

Nokia phân khúc thị trường thành 3 khúc
chính
Trung
cấp

Cao cấp

Thứ cấp

Tại sao cần phải phân khúc thị
trường?
Vì:
•
•
•

Nhu cầu của thị trường là khổng lồ.
Khách hàng ngày nay phân hóa ngày
càng cao.
Công ty có thể toàn tâm toàn ý tập trung
mọi nguồn lực để đáp ứng tốt nhất nhu
cầu khách hàng.

Phân khúc thị trường có ý nghĩa
như thế nào đối với doanh nghiệp?
• Phân khúc thị trường giúp doanh nghiêp:
 Nắm bắt tâm lý của khách hàng một cách dễ
dàng, thông qua đó phát hiện ra cơ sở của ưu
thế cạnh tranh.
 Nhìn thấy rõ cơ hội trên thị trường.
 Là cơ sở tiền đề để xây dựng chiến lược thị
trường.
 Là cơ sở để nhận định, đánh giá thị trường.
 Dễ dàng theo dõi diễn biến, phán đoán những
thay đổi trên thị trường trong tương lai.

• Tóm lại: Phân khúc thị trường:
• Giúp cho maketer, các doanh nghiệp biết rõ hơn
đặc điểm, tính chất,… của từng khúc thị trường
để từ đó đưa ra các chiến lược Marketingmix
thích hợp cho từng khúc thị trường.

Mặt trái của phân khúc thị trường
Làm giới hạn số lượng các khách hàng
tiềm năng sẽ biết về sản phẩm hay dịch
vụ của doanh nghiệp.
Trói buộc tương lai của dòng sản phẩm
vào vận mệnh của một thị trường cụ thể.
Sự tăng trưởng có thể suy tàn trong
phân khúc đó, kéo doanh thu giảm theo.
Các thị hiếu của khách hàng có thể thay
đổi mạnh mẽ.

II. Yêu cầu phân khúc thị trường
 Tính đo lường được: quy mô và mãi lực của
các khúc đó có thể đo lường được.
 Tính tiếp cận đư...
NHÓM 13_53TC3
VẤN ĐỀ:
marketing căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
marketing căn bản - Người đăng: tranthituyetvy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
marketing căn bản 9 10 211