Ktl-icon-tai-lieu

marketing mix

Được đăng lên bởi Lan Hương Huỳnh Thị
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1607 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài : phân tích mô hình marketing mix mà công ty Vinamilk đã vận hành với nhãn
hiệu sản phẩm sữa tươi Vinamilk đang kinh doanh trên thị trường Việt Nam.
1. Lý luận chung về đề tài:
1.1. Khái niệm marketing mix:
Marketing – mix là tập hợp những công cụ mang tính chiến thuật mà doanh nghiệp phối
hợp để tạo ra đáp ứng như mong muốn thị trường trọng điểm.
1.2. Nội dung cơ bản của mô hình marketing mix.
 Sản phẩm ( Product ) : Đa loại sản phẩm, chất lượng, thiết kế, tính năng, tên nhãn, bao
bì, dịch vụ.
 Giá cả (Price) : Giá niêm yết, chênh lệch, chiết giá, thời hạn trả, điều kiện tín dụng.
 Hệ thống phân phối ( Place): các kênh, sự bao phủ,địa điểm, kiểm kê, vận chuyển, kho
bãi.
 Quá trình xúc tiến ( Promotion): quảng cáo, bán hàng, xúc tiến bán, PR, marketing trực
tiếp.
2. Giới thiệu về công ty Vinamilk và sản phẩm sữa tươi vinamilk.
2.1. Giới thiệu chung về công ty vinamilk.
2.1.1. Lịch sử hình thành :
Công ty cổ phần sữa Vinamilk được hình thành năm 1976, tiền thân là công ty sữa, cà
phê miền nam trực thuộc Tổng công ty lương thực.Trải qua thời kỳ phát triển lâu dài,
Vinamilk đã trở thành nhà sản xuất hàng đầu tại Việt Nam. Công ty đã sản xuất được 200
loại sản phẩm sữa, trong đó sản phẩm chủ lực là sữa bột và sữa tươi.Đến nay, công ty đã
xây dựng hệ thống phân phối rộng rãi tại việt nam để giới thiệu những sản phẩm mới đến
tay người tiêu dùng không chỉ có vậy công ty còn phát triển mối quan hệ với một số nước
trong khu vực ASEAN, châu âu thông qua việc xuất khẩu sữa. Điều này giúp công ty
Vinamilk chiếm thị phần lớn (38% theo phòng phân tích ngành hàng tiêu dùng tháng 2/
2009), doanh thu và lợi nhuận rất cao. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 21,2 %
trong giai đoạn năm 2004- 2008. Lợi nhuận biên tăng đáng kể từ 24,3% năm 2006 lên
mức 31,7% năm 2008.
2.1.2. Chiến lược phát triển :

+ Củng cố, xây dựng và phát triển một hệ thống các thương hiệu cực mạn
tốt nhất các nhu cầu và tâm lý tiêu dùng của người tiêu dùng Việt Nam

+ Củng cố hệ thống và chất lượng phân phối nhằm giành thêm thị phần
trường mà Vinamilk có thị phần chưa cao, đặc biệt là tại các vùng nông th
đô thị nhỏ;

+ Phát triển toàn diện danh mục các sản phẩm sữa và từ sữa nhằm hướn
lượng khách hàng tiêu thụ rộng lớn, đồng thời mở rộng sang các sản ph
cộng thêm có giá bán cao nhằm nâng cao tỷ suất lợi nhuận chung của toàn
+ Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý hệ thống cung cấp;

+ Tiếp tục mở rộng và phát triển hệ thống phân phối chủ động, vững mạn
quả.
+ Phát triển nguồn nguyên liệu để ...
Đề tài : phân tích mô hình marketing mix mà công ty Vinamilk đã vận hành với nhãn
hiệu sản phẩm sữa tươi Vinamilk đang kinh doanh trên thị trường Việt Nam.
1. Lý luận chung về đề tài:
1.1. Khái niệm marketing mix:
Marketing mix tập hợp những công cụ mang tính chiến thuật doanh nghiệp phối
hợp để tạo ra đáp ứng như mong muốn thị trường trọng điểm.
1.2. Nội dung cơ bản của mô hình marketing mix.
 Sản phẩm ( Product ) : Đa loại sản phẩm, chất lượng, thiết kế, tính năng, tên nhãn, bao
bì, dịch vụ.
 Giá cả (Price) : Giá niêm yết, chênh lệch, chiết giá, thời hạn trả, điều kiện tín dụng.
 Hệ thống phân phối ( Place): các kênh, sự bao phủ,địa điểm, kiểm kê, vận chuyển, kho
bãi.
 Quá trình xúc tiến ( Promotion): quảng cáo, bán hàng, xúc tiến bán, PR, marketing trực
tiếp.
2. Giới thiệu về công ty Vinamilk và sản phẩm sữa tươi vinamilk.
2.1. Giới thiệu chung về công ty vinamilk.
2.1.1. Lịch sử hình thành :
Công ty cổ phần sữa Vinamilk được hình thành năm 1976, tiền thân công ty sữa,
phê miền nam trực thuộc Tổng công ty lương thực.Trải qua thời k phát triển lâu dài,
Vinamilk đã trở thành nhà sản xuất hàng đầu tại Việt Nam. Công ty đã sản xuất được 200
loại sản phẩm sữa, trong đó sản phẩm chủ lực sữa bột sữaơi.Đến nay, công ty đã
xây dựng hệ thống phân phối rộng rãi tại việt nam để giới thiệu những sản phẩm mới đến
tay người tiêu dùng không chỉ có vậy công ty còn phát triển mối quan hệ với một số nước
trong khu vực ASEAN, châu âu thông qua việc xuất khẩu sữa. Điều này giúp công ty
Vinamilk chiếm thị phần lớn (38% theo phòng phânch ngành hàng tiêu dùng tháng 2/
2009), doanh thu lợi nhuận rất cao. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 21,2 %
trong giai đoạn năm 2004- 2008. Lợi nhuận biên tăng đáng kể từ 24,3% năm 2006 lên
mức 31,7% năm 2008.
2.1.2. Chiến lược phát triển :
marketing mix - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
marketing mix - Người đăng: Lan Hương Huỳnh Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
marketing mix 9 10 39