Ktl-icon-tai-lieu

Marketing nang cao

Được đăng lên bởi Quá Khứ
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 839 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Cau hoi
MARKETING NANG CAO
1. mối quan hệ của chức năng marketing với các chức năng khác của doanh
nghiệp
Chức năng cốt lõi của Marketing là: Tìm hiểu thị trường, xác định nhu cầu, tìm cách
thỏa mãn nhu cầu ấy một cách tốt nhất để mang lợi nhuận về cho doanh nghiệp.
Như vậy, nói một cách dễ hiểu hoạt động Marketing có chức năng quan trọng là định
hướng cho các hoạt động khác trong doanh nghiệp, tùy theo mục tiêu cụ thể của từng
hoạt động chức năng, từng sản phẩm cụ thể của từng hoạt động mà Marketing giúp
các hoạt động này trả lời cho 3 câu hỏi:
1. Sản xuất cái gì?
2. Sản xuất cho ai?
3. Và sản xuất như thế nào?
Marketing phản ánh một chức năng cơ bản của kinh doanh, giống như chức năng sản
xuất, tài chính, quản trị nhận lực, kế toán, cung ứng vật tư. Những chức năng này đều là
những bộ phận tất yếu về mặt tổ chức của một công ty.
Chức năng cơ bản nhất của hoạt động marketing là tạo ra khách hàng cho doanh nghiệp,
giống như sản xuất tạo ra sản phẩm. Từ đó xét mối liên hệ giữa các yếu tố cấu thành
trong hệ thống hoạt động chức năng quản trị doanh nghiệp thì marketing là một chức
năng có nhiệm vụ kết nối nhằm đảo bảo sự thống nhất hữu cơ với các chức năng.
Như vậy, xét về quan hệ chức năng thì marketing vừa chi phối, vừa bị chi phối bởi các
chức năng khác. Nói cách khác, khi xác định chiến lược marketing, đề ra các mục tiêu
chiến lược, các nhà quản trị marketing phải đặt các nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược
marketing trong mối tương quan , ràng buộc với các chức năng khác. Chẳng hạn như
công ty quyết định vương lên vị trí dẫn đầu về chất lượng một loại sản phẩm nào đó, để
thu hút những khách hàng có thu nhập bậc cao, khi đó để tranh rơi vào mơ tưởng, nhà
quản trị marketing buộc phải cân nhắc xem khả năng vốn liếng như thế nào, công nghệ và
kĩ thuật ra sao, trình độ tay nghề của công nhân có đáp ứng được yêu cầu hay không ?
Nếu như tất cả, hoặc thậm chí một mặt nào đó không thể đáp ứng được thì dù chức năng
hoạt động marketing có phát hiện ra một tập hợn khách hàng hấp dẫn nào đó thì nó cũng
Marketing nang cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Marketing nang cao - Người đăng: Quá Khứ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Marketing nang cao 9 10 829