Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ và sản xuất hàng nội thất xuất khẩu

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Dự ÁN DẦU YU XÂY DỰNG NHÀ MÁY
CHẾ BIẾN GỖ VÀ SẢN XUẤT HÀNG NỘI THẤT XUẤT KHAU

1.1 Giới thiệu chủ đầu tư:
- Tên chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH PHÚ ĐẠT - HOÀ BÌNH
- Tên giao dịch: Công ty TNHH Phú Đạt - Hoà Bình
- Số đăng ký kinh doanh: 25.02.000224.
- Địa chỉ trụ sở chính: xã Tiến Xuân - huyện Lương Sơn - Hoà Bình.
- Người đại diện: ông Kiều Đăng Ninh
- Điện thoại: 018 820 428

Chức vụ: Giám đốc công ty
Fax: 018 820 426

- Số tài khoản: 45510000007361 tại Ngân hàng ĐT&PT Hoà Bình
- Ngành nghề kinh doanh:

+ Mua bán, xuất nhập khẩu lâm sản.
+ Sản xuất, gia công, mua bán đồ mộc dân dụng, thủ công mỹ nghệ.
+ Trồng rừng.
+ 'Xây dựng các công trình dân dụng.
+ Kinh doanh xăng dầu.

CHƯƠNGI
NHŨNG CẢN CỨ ĐẦU TƯMỞ RỘNG DựÁN
1. Căn cứ pháp lý
Dự án đầu tư XD nhà máy chế biến gỗ và sản xuất hàng nội thất xuất khẩu tại xã Tiến Xuân - huyện
Lương Sơn - tỉnh Hoà Bình của công ty TNHH Phú Đạt được lập dựa vào các căn cứ sau:
- Luật khuyên khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ngày 20/02/1998.
- Nghị định số 51/1999 NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyên
khích đầu tư trong nước (sửa đổi) SỐ03/1998/QH10 ngày 20/02/1998.
- Nghị định số 35 ngày 29/03/2002 về việc sửa đổi bổ sung danh mục A,B và

c

ban hành kèm theo

Nghị định số 51/1999/NĐ - CP.
- Luật doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/06/1999 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Quyết định số 31 ngày 25/11/2002 của UBND tỉnh Hoà Bình về ưu đãi đầu tư và thủ tục cấp giấy phép
đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, các dự án đầu tư trong nước vào tỉnh Hoà Bình.

1

- Quyết định 2373/QĐ-UB ngày 23 tháng 11 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc cho
phép Công ty TNHH Phú Đạt triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất chế biến lâm sản và đồ
mộc tại xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn.
- Công văn số 186/UBND-ĐC ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc
cho phép Công ty TNHH Phú Đạt lập dự án đầu tư mở rộng.
- QĐ số 1266/QĐ-UBND ngày 30/05/2007 của UBND tỉnh Hoà bình về việc thu hồi đất, cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất và cho công ty TNHH Phú Đạt thuê để thực hiện dự án.
- Biên bản bàn giao đất ngày 04/06/2007 của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh
Hoà Bình..........

2- Kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất chế biến lâm sản và đồ mộc tại
xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn.
a) Những nội dung chính của dự án đã được phép triển khai thực hiện:
Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất chế biến lâm sản và đồ mộc tại...
Dự ÁN DẦU YU XÂY DỰNG NHÀ MÁY
CHẾ BIẾN GỖ VÀ SẢN XUẤT HÀNG NỘI THẤT XUẤT KHAU
1.1 Giới thiệu chủ đầu tư:
- Tên chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH PHÚ ĐẠT - HOÀ BÌNH
- Tên giao dịch: Công ty TNHH Phú Đạt - Hoà Bình
- Số đăng ký kinh doanh: 25.02.000224.
- Địa chỉ trụ sở chính: xã Tiến Xuân - huyện Lương Sơn - Hoà Bình.
- Người đại diện: ông Kiều Đăng Ninh Chức vụ: Giám đốc công ty
- Điện thoại: 018 820 428 Fax: 018 820 426
- Số tài khoản: 45510000007361 tại Ngân hàng ĐT&PT Hoà Bình
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Mua bán, xuất nhập khẩu lâm sản.
+ Sản xuất, gia công, mua bán đồ mộc dân dụng, thủ công mỹ nghệ.
+ Trồng rừng.
+ 'Xây dựng các công trình dân dụng.
+ Kinh doanh xăng dầu.
CHƯƠNGI
NHŨNG CẢN CỨ ĐẦU TƯMỞ RỘNG DựÁN
1. Căn cứ pháp lý
Dự án đầu XD nhà máy chế biến gỗ sản xuất hàng nội thất xuất khẩu tại Tiến Xuân - huyện
Lương Sơn - tỉnh Hoà Bình của công ty TNHH Phú Đạt được lập dựa vào các căn cứ sau:
- Luật khuyên khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ngày 20/02/1998.
- Nghị định số 51/1999 NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyên
khích đầu tư trong nước (sửa đổi) SỐ03/1998/QH10 ngày 20/02/1998.
- Nghị định số 35 ngày 29/03/2002 về việc sửa đổi bổ sung danh mục A,B c ban hành m theo
Nghị định số 51/1999/NĐ - CP.
- Luật doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/06/1999 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Quyết định số 31 ngày 25/11/2002 của UBND tỉnh Hoà Bình về ưu đãi đầu tư và thủ tục cấp giấy phép
đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, các dự án đầu tư trong nước vào tỉnh Hoà Bình.
1
Mẫu dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ và sản xuất hàng nội thất xuất khẩu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ và sản xuất hàng nội thất xuất khẩu - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Mẫu dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ và sản xuất hàng nội thất xuất khẩu 9 10 631