Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng nhập khẩu máy móc

Được đăng lên bởi thuhabui194-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC
Số:......................
Ngày:......................
GIỮA:.............................................................................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................................................
Telex:..............................................................................................................................................
Fax:.................................................................................................................................................
Đại diện bởi Ông: ..............................................................................................Giám đốc quản lý
Dưới đây gọi tắt là Người mua
VÀ: .................................................................................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................................................
Telex:..............................................................................................................................................
Fax:.................................................................................................................................................
Đại diện bởi Ông: ..............................................................................................Giám đốc quản lý
Dưới đây gọi tắt là Người bán
Đã thỏa thuận ký kết hợp đồng với những điều kiện dưới đây:
1. HÀNG HÓA:
1.1/ Mô tả hàng hóa: MÁY HÀN TỰ ĐỘNG
Kiểu: CL-250BSS, Kiko Brand, AC 220V/50Hz
Công suất: 30.000 đơn vị PCB/giờ với tốc độ chuyển tải tiêu chuẩn là 0,8m/phút
1.2/ Nước xuất xứ: Đài Loan
1.3/ Bao bì: Bao bì bằng thùng gỗ phù hợp với tiêu chuẩn xuất khẩu và vận chuyển bằng
đường biển, xếp trong container để tránh các va chạm mạnh, đổ bể hoặc ẩm ướt.
1.4/ Ký mã hiệu: Hợp đồng UNIMEX số 18/HD-TW
1034 Trần Hưng Đạo, Q.5, Tp Hồ Chí Minh
Thùng số: .................................................................................................................................
Trọng lượng cả bì: ...................................................................................................................Kgs
Trọng lượng tịnh: ...........................................................................................................
HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC
Số:......................
Ngày:......................
GIỮA:.............................................................................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................................................
Telex:..............................................................................................................................................
Fax:.................................................................................................................................................
Đại diện bởi Ông: ..............................................................................................Giám đốc quản lý
Dưới đây gọi tắt là Người mua
VÀ: .................................................................................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................................................
Telex:..............................................................................................................................................
Fax:.................................................................................................................................................
Đại diện bởi Ông: ..............................................................................................Giám đốc quản lý
Dưới đây gọi tắt là Người bán
Đã thỏa thuận ký kết hợp đồng với những điều kiện dưới đây:
1. HÀNG HÓA:
1.1/ Mô tả hàng hóa: MÁY HÀN TỰ ĐỘNG
Kiểu: CL-250BSS, Kiko Brand, AC 220V/50Hz
Công suất: 30.000 đơn vị PCB/giờ với tốc độ chuyển tải tiêu chuẩn là 0,8m/phút
1.2/ Nước xuất xứ: Đài Loan
1.3/ Bao bì: Bao bằng thùng gỗ phù hợp với tiêu chuẩn xuất khẩu vận chuyển bằng
đường biển, xếp trong container để tránh các va chạm mạnh, đổ bể hoặc ẩm ướt.
1.4/ Ký mã hiệu: Hợp đồng UNIMEX số 18/HD-TW
1034 Trần Hưng Đạo, Q.5, Tp Hồ Chí Minh
Thùng số: .................................................................................................................................
Trọng lượng cả bì: ...................................................................................................................Kgs
Trọng lượng tịnh: .....................................................................................................................Kgs
1.5/ Phụ tùng: Phụ tùng sẽ được gửi cùng lúc với máy
2. SỐ LƯỢNG: 2 máy
3. GIÁ CẢ:
3.1/ Giá: CFR Cảng Sài Gòn 155.300 USD/máy (theo Incoterms 90)
3.2/ Tổng giá trị: CFR Cảng Sài Gòn 310.600 USD
(viết bằng chữ: Ba trăm mười ngàn sáu trăm Đô la Mỹ)
4. GIAO HÀNG VÀ THÔNG TIN VỀ BẢO HIỂM
4.1/ Thời hạn giao hàng: ................................................................................................................
4.2/ Cảng xếp: ...........................................................................................................................
4.3/ Cảng dỡ: .............................................................................................................................
4.4/ Trong vòng 24 giờ sau khi giao hàng, người n phải thông báo bằng Telex cho
người mua (UNIMEX) biết về hàng hóa, số hiệu hợp đồng, số lượng, trọng lượng, giá trị hóa
đơn, tên tàu chuyên chở, cảng xếp, số vận đơn, ngày giao hàng.
Mẫu hợp đồng nhập khẩu máy móc - Trang 2
Mẫu hợp đồng nhập khẩu máy móc - Người đăng: thuhabui194-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hợp đồng nhập khẩu máy móc 9 10 800