Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu kế hoạch Kinh doanh

Được đăng lên bởi Chu Ngọc Quang
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu sườn kế hoạch kinh doanh bản full
Mẫu sườn kế hoạch kinh doanh bản tổng thể cho các doanh nghiệp huy động vốn,
kêu gọi đầu tư, ký kết hợp đồng…
1.0 Tóm tắt dự án
Công ty bắt đầu như thế nào? Mục tiêu ban đầu là gì?
1.1 Mục tiêu
Mục tiêu mà công ty đang hướng đến là gì?
1.2 Sứ mệnh?
Giá trị mà công ty mang tới cho những bên liên quan (bao gồm: khách hàng, nhân
viên, nhà cung cấp và xã hội) là gì?
1.3 Mô hình hoạt động
Mô hình tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, mô hình càng đơn giản càng dễ mở rộng
thì càng mang lại hiệu quả cao.
1.4 Chìa khoá thành công
Các yếu tố cốt lõi tạo nên thành công của doanh nghiệp là gì? (nên nêu ra 3 đến 4
yếu tố quan trọng)
1.5 Lý do nên đầu tư vào công ty?
Phần này có thể có hoặc không tuy nhiên nếu huy động vốn thì nên nêu vắn tắt lý
do xác đáng.
2.0 Giới thiệu công ty
2.1 Thông tin chung
Tên công ty, văn phòng, xưởng sản xuất, đt, fax, website, email, người đại diện,
mã số doanh nghiệp, người đại diện…
2.2 Lịch sử hình thành và phát triển
Giới thiệu đôi nét về quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp, các mốc
thời gian quan trọng, những thành tựu quan trọng mà công ty đã đạt được.
2.3 Phân tích SWOT công ty
Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp là gì?
Bên Điểm mạnh
Điểm yếu
trong
Bên
ngoà
i

Cơ hội

Thách thức

3.0 Sản phẩm và Dịch vụ
3.1 Mô tả sản phẩm dịch vụ
Các sản phẩm dịch vụ mà công ty cung cấp là gì? Trong mỗi tầng sản phẩm dịch
vụ có các sản phẩm dịch vụ nào?
3.2 So sánh cạnh tranh
Lợi ích chính của sản phẩm dịch vụ là gì? Tại sao khách hàng nên tin dùng sản
phẩm dịch vụ?
Điểm mạnh, điểm yếu chính của sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp là gì?
Mô hình: chuỗi giá trị (các yếu tố quan trọng tạo nên năng lực cạnh tranh tổng hợp
cho các nhóm sản phẩm dịch vụ của công ty)
3.3 Công nghệ sản xuất
Công nghệ áp dụng trong việc sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ là gì?
4.0 Phân tích thị trường
4.1 Phân tích vĩ mô
4.1.1 Môi trường kinh tế
Tốc độ phát triển của nền kinh tế, lãi suất, lạm phát, dự đoán phát triển
4.1.2 Môi trường nhân khẩu
Dân số, phân bố dân cư, trình độ học vấn kiến thức…
4.1.3 Môi trường văn hóa xã hội
Quan điểm, sở thích, thói quen mua hàng… và những đặc điểm văn hóa khác có
thể tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
4.1.4 Môi trường công nghệ
Công nghệ không ngừng phát triển và thay đổi cuộc sống và thay đổi xu hướng thị
trường. Nêu nên 1 vài xu hướng công nghệ đáng quan tâm (có thể ảnh hưởng đến
sự tồn tại và phát triển của công ty. VD: Sự phát triển của công nghệ thông...
Mẫu sườn kế hoạch kinh doanh bản full
Mẫu sườn kế hoạch kinh doanh bản tổng thể cho các doanh nghiệp huy động vốn,
kêu gọi đầu tư, ký kết hợp đồng…
1.0 Tóm tắt dự án
Công ty bắt đầu như thế nào? Mục tiêu ban đầu là gì?
1.1 Mục tiêu
Mục tiêu mà công ty đang hướng đến là gì?
1.2 Sứ mệnh?
Giá trị mà công ty mang tới cho những bên liên quan (bao gồm: khách hàng, nhân
viên, nhà cung cấp và xã hội) là gì?
1.3 Mô hình hoạt động
Mô hình tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, mô hình càng đơn giản càng dễ mở rộng
thì càng mang lại hiệu quả cao.
1.4 Chìa khoá thành công
Các yếu tố cốt lõi tạo nên thành công của doanh nghiệp là gì? (nên nêu ra 3 đến 4
yếu tố quan trọng)
1.5 Lý do nên đầu tư vào công ty?
Phần này có thể có hoặc không tuy nhiên nếu huy động vốn thì nên nêu vắn tắt lý
do xác đáng.
2.0 Giới thiệu công ty
2.1 Thông tin chung
Tên công ty, văn phòng, xưởng sản xuất, đt, fax, website, email, người đại diện,
mã số doanh nghiệp, người đại diện…
2.2 Lịch sử hình thành và phát triển
Giới thiệu đôi nét về quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp, các mốc
thời gian quan trọng, những thành tựu quan trọng mà công ty đã đạt được.
2.3 Phân tích SWOT công ty
Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp là gì?
Bên
trong
Điểm mạnh Điểm yếu
Bên
ngoà
i
Cơ hội Thách thức
Mẫu kế hoạch Kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu kế hoạch Kinh doanh - Người đăng: Chu Ngọc Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Mẫu kế hoạch Kinh doanh 9 10 536