Ktl-icon-tai-lieu

Mô tả công việc giám đốc bán hàng

Được đăng lên bởi Thoa Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 627 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO

Code
Version
Dated
Page

COMPANY NAME
Adress:
Phone:
Email:

:
: 1.0
: 10/01/2008
: Page 1 of 2

Document name:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG
I/ Thông tin chung:
Vị trí

Thời gian làm việc

Bộ phận
Quản lý trực tiếp
II/ Mục đích công việc
Xây dựng, quản lý và phát triển hoạt động bán hàng của công ty./.
III/ Nhiệm vụ cụ thể:
1. Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty
2. Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị
3. Thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty
4. Phê duyệt và kiểm soát các hợp đồng bán hàng cấp Công ty theo quy định của Công ty
5. Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng
6. Chịu trách nhiệm trong hoạt động SXKD trước Ban Tổng Giám đốc và các cơ quan quản lý
Nhà Nước khác
7. Quản lý các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của
Công ty và Luật pháp Việt Nam
8. Phê duyệt phương án kinh doanh của nhóm
9. Xây dựng, phát triển và quản lý chuỗi công ty bán lẻ
10. Đào tạo nhân viên đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chuỗi công ty bán lẻ trong phạm
vi phụ trách
11. Xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng
12. Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho Công ty bán lẻ; Lên kế hoạch bán hàng
định kỳ năm/quý/tháng chuỗi Công ty

LOGO

Code
Version
Dated
Page

COMPANY NAME
Adress:
Phone:
Email:

:
: 1.0
: 10/01/2008
: Page 2 of 2

Document name:
13. Đảm bảo sự phù hợp các hoạt động của Công ty với hệ thống chất lượng
14. Tổ chức việc Xác định và triển khai các hành động KPPN
15. Tổ chức xử lý khiếu nại khách hàng cấp Công ty
16. Tổ chức tuyển dụng và đào tạo các vị trí, các cán bộ nhân viên của Công ty.
17. Đánh giá nhân viên dưới quyền
18. Thu thập, phê duyệt các chỉ tiêu chất lượng liên quan
19. Báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty cho Ban Tổng Giám đốc
IV/ Tiêu chuẩn:
Phẩm chất cá nhân
Trình độ học vấn
Trình độ chuyên môn
Trình độ ngoại ngữ
Kinh nghiệm thực tế
Yêu cầu khác

Yêu cầu
Đại học
Bách khoa, kinh tế, ngoại thương, luật...
Sử dụng được tiếng Anh
Có kinh nghiệm làm việc 2 năm tại vị trí tương đương.
Hiểu biết sản phẩm. Có kỹ năng quản lý
Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn

...
LOGO COMPANY NAME
Adress:
Phone: Email:
Code :
Version : 1.0
Dated : 10/01/2008
Page : Page 1 of 2
Document name:
MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG
I/ Thông tin chung:
Vị trí Thời gian làm việc
Bộ phận
Quản lý trực tiếp
II/ Mục đích công việc
Xây dựng, quản lý và phát triển hoạt động bán hàng của công ty./.
III/ Nhiệm vụ cụ thể:
1. Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty
2. Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị
3. Thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty
4. Phê duyệt và kiểm soát các hợp đồng bán hàng cấp Công ty theo quy định của Công ty
5. Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng
6. Chịu trách nhiệm trong hoạt động SXKD trước Ban Tổng Giám đốc và các cơ quan quản lý
Nhà Nước khác
7. Quản lý các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của
Công ty và Luật pháp Việt Nam
8. Phê duyệt phương án kinh doanh của nhóm
9. Xây dựng, phát triển và quản lý chuỗi công ty bán lẻ
10. Đào tạo nhân viên đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chuỗi công ty bán lẻ trong phạm
vi phụ trách
11. Xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng
12. Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho Công ty bán lẻ; Lên kế hoạch bán hàng
định kỳ năm/quý/tháng chuỗi Công ty
Mô tả công việc giám đốc bán hàng - Trang 2
Mô tả công việc giám đốc bán hàng - Người đăng: Thoa Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mô tả công việc giám đốc bán hàng 9 10 513