Ktl-icon-tai-lieu

Mô tả công việc, yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc

Được đăng lên bởi hong-shero
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 4701 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MPDF
Doanh nhân tự học

Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ