Ktl-icon-tai-lieu

Mối quan hệ quyền hạn trong tổ chức và mô hình cơ cấu xét theo mối quan hệ quyền

Được đăng lên bởi toiyeuthegioicuatoi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2.3 Mối quan hệ quyền hạn trong tổ chức và mô hình cơ cấu xét theo mối quan hệ
quyền.
Ở trên chúng ta đã nói việc cần thiết phải phân chia tổ chức thành các bộ phận
đảm trách một khâu nào đó trong hoạt động của hệ thống. Bước quan trọng kế
tiếp là làm thế nào cho các bộ phận để giao quyền hạn cho các bộ phận để nó có
thể hoạt động. câu hỏi này đề cập tới chất của các mối quan hệ quyền hạn và
trách nhiệm trong tổ chức. Quyền hạn là quyền tự chủ trong quá trình quyết định
và quyền đòi hỏi sự tuân thủ quyết định gắn liền với một vị trí ( hay chức vụ )
quản lý nhất định trong cơ cấu tổ chức. Quyền hạn của một vị trí quản lý sẽ được
giao phó cho ngừơi nắm giữ vị trí đó. Và như vậy quyền hạn không liên quan gì tới
phẩm chất cánh ân của người của người cán bộ quản lý. Và vị thế k hi một người
nào đó rời khỏi chức vụ , quyền hạn không đi theo mà ở lại thuộc về một người
khác.
c. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức nhà quản lý luôn phải quán triệt nguyên tắc
quyền hạn phải gắn liền với trách nhiệm. Quyền hạn không gắn liên với trách
nhiệm tương ứng sẽ tạo cơ hội cho sự lạm dụng và ngược lại cũng không để một
nhà quản lý phải chịu trách nhiệm về một việc nào đó mà anh ta không đủ quyền
hạn để thực hiện. Như vậy có thể nói quyền hạn như một sợi dây kết dính, nó liên
kết các bộ phận với nhau, và cũng nhờ nó mà các nhóm hoạt động được đặt dưới
sự chỉ huy của nhà quản lý và sự phối hợp giữa các đơn vị có thể được nâng cấp
dần. Nó cũng chính là công cụ để nhà quản lý có thể thực hiệnquyền tự chủ và tạo
ra một môi trường thuận lợi cho viẹc thực hiện nhiệm vụcủa từng người.
Trong tổ chức thường tồn tại song song ba loại quyền hạn:
Quyền hạn trực tuyến, Quyền hạn tham mưu, Quyền hạn chức năng.
Quyền hạn trực tuyến là quyền hạn cho phép người quản lý ra quyết định vàgiám
sát trực tiếp với cấp dưới. Nó là một dây chuyền quyền hạntrong mỗi một đoạn
của dây chuyền đó mỗi nhà quản lý với quyền hạn trựctuyến có quyền ra quyết
định cho cấp dưới trực tiếp và tiếp nhận những báo cáotừ họ.
Lọai quyền hạn thứ 2 được sử dụng trong tổ chức là quyền hạn tham mưu.

Bản chất của mối quan hệ tham mưu là cố vấn, trức năng của người tham mưu là
điều tra, khảo sát, nghiên cứu, phân tích và đưa ra những ý kiến tư vấn chonhững
người quản lý trực tuyến mà họ phải có trách nhiệm phải quan hệ. Kếtquả của
người tham mưu là những lời khuyên chứ không phải những quyết địnhcuối cùng.
Quyền hạn chức năng: là quyền trao cho một cá nhân hay một bộ phận đượcra
quyết định và kiểm soát những hoạt động nhất đị...
2.3 Mối quan hệ quyền hạn trong tổ chức và mô hình cơ cấu xét theo mối quan hệ
quyền.
Ở trên chúng ta đã nói việc cần thiết phải phân chia tổ chức thành các bộ phận
đảm trách một khâu nào đó trong hoạt động của hệ thống. Bước quan trọng kế
7ếp là làm thế nào cho các bộ phận để giao quyền hạn cho các bộ phận để nó có
thể hoạt động. câu hỏi này đề cập tới chất của các mối quan hệ quyền hạn và
trách nhiệm trong tổ chức. Quyền hạn là quyền tự chủ trong quá trình quyết định
và quyền đòi hỏi sự tuân thủ quyết định gắn liền với một vị trí ( hay chức vụ )
quản lý nhất định trong cơ cấu tổ chức. Quyền hạn của một vị trí quản lý sẽ được
giao phó cho ngừơi nắm giữ vị trí đó. Và như vậy quyền hạn không liên quan gì tới
phẩm chất cánh ân của người của người cán bộ quản lý. Và vị thế k hi một người
nào đó rời khỏi chức vụ , quyền hạn không đi theo mà ở lại thuộc về một người
khác.
c. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức nhà quản lý luôn phải quán triệt nguyên tắc
quyền hạn phải gắn liền với trách nhiệm. Quyền hạn không gắn liên với trách
nhiệm tương ứng sẽ tạo cơ hội cho sự lạm dụng và ngược lại cũng không để một
nhà quản lý phải chịu trách nhiệm về một việc nào đó mà anh ta không đủ quyền
hạn để thực hiện. Như vậy có thể nói quyền hạn như một sợi dây kết dính, nó liên
kết các bộ phận với nhau, và cũng nhờ nó mà các nhóm hoạt động được đặt dưới
sự chỉ huy của nhà quản lý và sự phối hợp giữa các đơn vị có thể được nâng cấp
dần. Nó cũng chính là công cụ để nhà quản lý có thể thực hiệnquyền tự chủ và tạo
ra một môi trường thuận lợi cho viẹc thực hiện nhiệm vụcủa từng người.
Trong tổ chức thường tồn tại song song ba loại quyền hạn:
Quyền hạn trực tuyến, Quyền hạn tham mưu, Quyền hạn chức năng.
Quyền hạn trực tuyến là quyền hạn cho phép người quản lý ra quyết định vàgiám
sát trực 7ếp với cấp dưới. Nó là một dây chuyền quyền hạntrong mỗi một đoạn
của dây chuyền đó mỗi nhà quản lý với quyền hạn trựctuyến có quyền ra quyết
định cho cấp dưới trực 7ếp và 7ếp nhận những báo cáotừ họ.
Lọai quyền hạn thứ 2 được sử dụng trong tổ chức là quyền hạn tham mưu.
Mối quan hệ quyền hạn trong tổ chức và mô hình cơ cấu xét theo mối quan hệ quyền - Trang 2
Mối quan hệ quyền hạn trong tổ chức và mô hình cơ cấu xét theo mối quan hệ quyền - Người đăng: toiyeuthegioicuatoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mối quan hệ quyền hạn trong tổ chức và mô hình cơ cấu xét theo mối quan hệ quyền 9 10 482