Ktl-icon-tai-lieu

Môi trường kinh doanh của sagontourist

Được đăng lên bởi kunxjnk62
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 4376 lần   |   Lượt tải: 7 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay du lịch đã trở thành một hiện tượng phổ biến trong đời sống người dân.
Thậm chí đối với những người có thu nhập cao, nó là một nhu cầu không thể thiếu. Về
phương diện kinh tế, du lịch là một ngành công nghiệp không khói, có thể giải quyết được
một lượng lớn công ăn việc làm, đem laị thu nhập cho người lao động, phân phối lại thu
nhập quốc dân, … về mặt xã hội, nó góp phần giao lưu văn hoá giữa các vùng, các địa
phương, các quốc gia…
Việt Nam là một quốc gia có nhiều tiềm năng du lịch. Ngoài những thắng cảnh
thiên nhiên kỳ thú, những giá trị nhân văn độc đáo, Việt Nam còn được khách du lịch biết
đến như một đất nước anh hùng qua các cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước oai hùng
của dân tộc. Đây có thể coi là một trong những điểm thu hút khách quốc tế cũng như khách
nội đại của du lịch Việt Nam.
Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist là một trong các nhà điều hành du lịch
hàng đầu Việt Nam. Trong giai đoạn toàn cầu hóa, Công ty đang chịu sự tác động tích cực
và tiêu cực của việc hội nhập và tự do hóa thương mại. Đứng trước tình hình đó, Công ty
cần nhận thức ảnh hưởng của các nhân tố của môi trường vĩ mô và vi mô tới hoạt động
kinh doanh.
Kết hợp cơ sở lập luận và thực trạng của Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist em
xin đưa ra một số phân tích về các yếu tố của môi trường vĩ mô, vi mô và môi trường nội
bộ nhằm làm rõ sự ảnh hưởng của các yếu tố đó đến ngành dịch vụ du lịch nói chung và
Công ty Saigontourist nói riêng.

1

CHƯƠNG 1

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA
SAIGONTOURIST
I

- Giới thiệu sơ nét về Công ty Saigontourist:

Tên doanh nghiệp

: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên.

Tên Tiếng Anh

: Saigontourist Holding Company

Tên Viết Tắt

: Saigontourist

Logo

:

Giấy Phép Thành Lập

: Quyết định thành lập số 1833/QĐ-UB-KT, ngày
30/03/1999 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh

Đăng Ký Kinh Doanh

: Giấy chứng nhận số 103426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
TP.HCM cấp ngày 04.06.1999

Vốn Tổng Công Ty

: 3.403.835.000.000 đồng

Mã số thuế

: 0300625210 – 1

Trụ sở chính

: 23 Lê Lợi, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT

: (84.8) 3829 2291 - 3822 5874 - 3822 5887 - 3829 5000

Fax

: (84.8) 3824 3239 - 3829 1026

Email

: saigontourist@sgtourist.com.vn

Website

: 

Thành lập vào ngày 01/8/1975, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (thành viên
trực thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn) nhanh chóng trở thành một trong những công ty
lữ hành hàng đầu và duy nhất tại Việt Nam kinh doanh hiệu quả trên cả 3 lĩnh ...
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay du lịch đã trở thành một hiện tượng phổ biến trong đời sống người n.
Thậm chí đối với những người thu nhập cao, một nhu cầu không thể thiếu. Về
phương diện kinh tế, du lịch là một ngành công nghiệp không khói, có thể giải quyết được
một ng ln công ăn việc làm, đem laị thu nhập cho người lao động, phân phối lại thu
nhập quốc dân, về mặt hội, nó góp phần giao lưu văn hoá giữa các vùng, các địa
phương, các quốc gia…
Việt Nam một quốc gia nhiều tiềm năng du lịch. Ngoài những thắng cảnh
thiên nhiên kỳ thú, những giá trị nhân văn độc đáo, Việt Nam còn được khách du lịch biết
đến như một đất nước anh hùng qua các cuộc đấu tranh dựng nước giữ nước oai hùng
của dân tộc. Đây có thể coi là một trong những điểm thu hút khách quốc tế cũng như khách
nội đại của du lịch Việt Nam.
Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist một trong các nhà điều hành du lịch
hàng đầu Việt Nam. Trong giai đoạn toàn cầu hóa, Công ty đang chịu sự tác động tích cực
tiêu cực của việc hội nhập tự do hóa thương mại. Đứng trước tình hình đó, Công ty
cần nhận thức nh hưởng của các nhân tố của môi trường vi tới hoạt động
kinh doanh.
Kết hợp cơ sở lập luận và thực trạng của Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist em
xin đưa ra một số phân tích về các yếu tố của môi trường mô, vi môi trường nội
bộ nhằm làm sự ảnh hưởng của các yếu tố đó đến ngành dịch vụ du lịch nói chung
Công ty Saigontourist nói riêng.
1
Môi trường kinh doanh của sagontourist - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môi trường kinh doanh của sagontourist - Người đăng: kunxjnk62
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Môi trường kinh doanh của sagontourist 9 10 740