Ktl-icon-tai-lieu

Môi trường Marketing

Được đăng lên bởi Thu Ha
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 937 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3: Môi trường Marketing
Khái niệm môi trường Marketing
 Ảnh hưởng của môi trường vi mô
 Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô


1. Môi trường Marketing là gì?
 Là

tổng hợp tất cả các yếu tố, những lực
lượng bên trong và bên ngoài doanh
nghiệp có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu
cực đến hoạt động Marketing của doanh
nghiệp.
 Tích cực: Đem lại cơ hội kinh doanh cho
doanh nghiệp.
 Tiêu cực: Làm cho doanh nghiệp khó
khăn, có thể bị phá sản.

2. Môi trường Marketing vi mô
Là các yếu tố liên quan chặt chẽ đến
doanh nghiệp, nó ảnh hưởng đến khả
năng của doanh nghiệp trong việc phục
vụ khách hàng.
 Doanh nghiệp có thể tác động để cải
thiện môi trường Marketing vi mô.


Các yếu tố thuộc môi trường vi mô
Lực lượng
bên trong
Công chúng
trực tiếp

Nhà
cung ứng
Môi trường
Vi mô

Trung gian
Môi giới

Đối thủ
cạnh tranh
Khách hàng

2.1. Các lực lượng bên trong doanh nghiệp
 Ban

lãnh đạo công ty
 Các bộ phận bên trong doanh nghiệp:
+ Tài chính - kế toán
+ Nhân sự
+ Nghiên cứu phát triển
+ Sản xuất, cung ứng vật tư
 Marketing phải phối hợp, tạo được sự
ủng hộ của nội bộ công ty.

2.2. Nhà cung ứng
 Là

các cá nhân, tổ chức cung cấp các loại đầu
vào cho doanh nghiệp.
 Bao gồm: Nguyên nhiên vật liệu; dịch vụ ngân
hàng, bảo hiểm, Marketing…
 Ảnh hưởng qua:
+ Số lượng
+ Chất lượng
+ Giá cả
+ Thời gian giao hàng
Ví dụ: kinh doanh nhà hàng.

Nhà cung ứng
 Thái

độ đối với nhà cung ứng:
+ Thiết lập mối quan hệ tin cậy, lâu dài.
+ Thường xuyên theo dõi sự biến đổi, sự
phát triển để có quyết định thích hợp.
+ Kiểm soát về số lượng, chất lượng, quy
cách, giá cả…

2.3. Đối thủ cạnh tranh
Là các doanh nghiệp có cùng đối tượng khách hàng
mục tiêu với doanh nghiệp.
 Phân loại đối thủ cạnh tranh:
+ Cạnh tranh mong muốn: Là cạnh tranh giữ các loại sản
phẩm phục vụ những mong muốn khác nhau trên cơ
sở một quỹ mua sắm nhất định.
Ví dụ: Với 5 triệu: mua điều hoà hay di du lịch ?
500 ngàn: mua giày hay mua áo ??
50 ngàn: mua sách hay mua son ???
Dùng vào mục đích này thôi mục đích khác.
 Nhận diện xu hướng tiêu dùng, cách thức phân bổ thu
nhập cho tiêu dùng để có chiến lược đầu tư thích hợp
Vd: Người dân miền Bắc, Nam


Đối thủ cạnh tranh
 Cạnh

tranh giữa các loại sản phẩm khác
nhau: Là cạnh tranh giữa các loại sản
phẩm cùng thoả mãn một nhu cầu mong muốn nhất định.
Vd: ôtô cạnh tranh với xe máy
xe buýt liên tỉnh – xe khách
tàu hoả cao cấp – máy bay
 Quan niệm của khách hàng về mỗi loại.

Đối thủ cạnh tranh
 Cạnh

tranh giữa các sản phẩm trong
cùng một loại: Là cạ...
Chương 3: Môi trường Marketing
Khái niệm môi trường Marketing
Ảnh hưởng của môi trường vi mô
Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô
Môi trường Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môi trường Marketing - Người đăng: Thu Ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Môi trường Marketing 9 10 579