Ktl-icon-tai-lieu

Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gạch Tuynel tại công ty Cổ phần Hoàng Long

Được đăng lên bởi Tuấn Anh Phạm
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 727 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa luận tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tiêu thụ sản phẩm hoàn toàn không phải là vấn đề mới mẻ đối với các doanh
nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, khi mà cạnh tranh ngày càng quyết
liệt, đòi hỏi doanh nghiệp phải có những biện pháp quản trị, tổ chức doanh
nghiệp phù hợp. Với vị trí là khâu cuối cùng kết thúc một chu kỳ sản xuất,
tiêu thụ sản phẩm có vai trò hết sức quan trọng, thực hiện thu hồi vốn tiền tệ
về doanh nghiệp để chuẩn bị cho một chu kỳ sản xuất kinh doanh mới. Song
thực tế cho thấy, không phải doanh nghiệp nào cũng làm tốt công tác tiêu thụ
sản phẩm, nhất là khi tiêu thụ sản phẩm ngày càng khó khăn do tác động của
môi trường cạnh tranh. Do đó việc làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm đảm
bảo cho doanh nghiệp có lãi để tồn tại và phát triển là nhiệm vụ ngày càng
phức tạp và nặng nề.
Để làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm thì trước hết doanh nghiệp phải đẩy
nhanh được tốc độ tiêu thụ sản phẩm. Nhưng làm thế nào để đẩy nhanh tốc độ
tiêu thụ sản phẩm? Đó cả là một quá trình tìm tòi, nghiên cứu, phân tích và
đánh giá mọi mặt của doanh nghiệp cũng như tình hình thị trường, khách
hàng... kết hợp với năng lực, sự sáng tạo của các nhà quản lý doanh nghiệp để
tìm hướng đi đúng đắn.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất chỉ có thể và phải bán cái mà thị trường
cần chứ không phải bán cái mà doanh nghiệp có. Việc xác định cái mà thị
trường cần là một bước rất quan trọng trong khâu tiêu thụ sản phẩm của
doanh nghiệp. Làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp đứng
vững trong cơ chế thị trường, tự khẳng định sự tồn tại của mình để tiếp tục
phát triển vươn lên, đạt được những mục tiêu, chính sách mà doanh nghiệp đã
đặt ra. Ngược lại, công tác tiêu thụ làm không tốt thì doanh nghiệp sẽ bị mất
đi thị phần, dần dần loại bỏ mình ra khỏi quá trình kinh doanh.
SVTH: Phạm Thị Dung

1

GVHD: TS.Trần Quang Huy

Khóa luận tốt nghiệp

Trường ĐH Kinh Tế & QTKD




Nhận thức được tầm quan trọng như vậy của tiêu thụ nên nhiều doanh nghiệp
hiện nay đã không ngừng chú trọng đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên
việc áp dụng phương pháp nào để thúc đẩy hoạt động tiêu thụ lại hoàn toàn
không giống nhau ở các doanh nghiệp. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố
như: đặc điểm của sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất, các điều kiện hiện có
của doanh nghiệp, nền kinh tế,… Doanh nghiệp phải biết lựa chọn các biện
pháp phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động tiêu thụ. Có
như vậy thì hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mới nâng cao và g...
Khóa luận tốt nghiệp
1
SVTH: Phạm Thị Dung GVHD: TS.Trần Quang Huy
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tiêu thụ sản phẩm hoàn toàn không phải vấn đề mới mẻ đối với các doanh
nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, khi cạnh tranh ngày càng quyết
liệt, đòi hỏi doanh nghiệp phải những biện pháp quản trị, tổ chức doanh
nghiệp phù hợp. Với vị trí khâu cuối ng kết thúc một chu kỳ sản xuất,
tiêu thụ sản phẩm vai trò hết sức quan trọng, thực hiện thu hồi vốn tiền tệ
về doanh nghiệp đchuẩn bị cho một chu kỳ sản xuất kinh doanh mới. Song
thực tế cho thấy, không phải doanh nghiệp nào cũng làm tốt công tác tiêu thụ
sản phẩm, nhất khi tiêu thụ sản phẩm ngày càng khó khăn do tác động của
môi trường cạnh tranh. Do đó việc làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm đảm
bảo cho doanh nghiệp lãi để tồn tại phát triển nhiệm vụ ngày càng
phức tạp và nặng nề.
Để làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm thì trước hết doanh nghiệp phải đẩy
nhanh được tốc độ tiêu thụ sản phẩm. Nhưng làm thế nào để đẩy nhanh tốc độ
tiêu thụ sản phẩm? Đó cả một quá trình tìm i, nghiên cứu, phân tích
đánh giá mọi mặt của doanh nghiệp cũng như tình hình thị trường, khách
hàng... kết hợp với năng lực, sự sáng tạo của các nhà quản lý doanh nghiệp để
tìm hướng đi đúng đắn.
Đối với c doanh nghiệp sản xuất chỉ thể phải bán cái thị trường
cần chứ không phải bán cái mà doanh nghiệp có. Việc xác định cái thị
trường cần một bước rất quan trọng trong khâu tiêu thụ sản phẩm của
doanh nghiệp. Làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp đứng
vững trong chế thị trường, tự khẳng định sự tồn tại của mình để tiếp tục
phát triển vươn lên, đạt được những mục tiêu, chính sách mà doanh nghiệp đã
đặt ra. Ngược lại, công tác tiêu thụ làm không tốt thì doanh nghiệp sẽ bị mất
đi thị phần, dần dần loại bỏ mình ra khỏi quá trình kinh doanh.
Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gạch Tuynel tại công ty Cổ phần Hoàng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gạch Tuynel tại công ty Cổ phần Hoàng Long - Người đăng: Tuấn Anh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gạch Tuynel tại công ty Cổ phần Hoàng Long 9 10 738