Ktl-icon-tai-lieu

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ

Được đăng lên bởi hoab06
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
VĂN THƯ, LƯU TRỮ
I. Đặt vấn đề:
Qua thời gian đảm nhiệm công tác Văn thư, lưu trữ trong nhà trường, tôi nhận
thấy: khi soạn thảo văn bản, việc tìm hiểu kỹ các thông tin, được cung cấp các thông
tin, các tài liệu đã xử lý trước đó là rất quan trọng để hình thành nên văn bản. Các tài
liệu được lưu trữ tốt sẽ là nguồn cung cấp những thông tin có giá trị pháp lý, chính
xác và kịp thời nhất cho người soạn thảo văn bản. Trên thực tế, đa số Văn thư, lưu trữ
các trường báo cáo không kịp thời, báo cáo không khớp với nhau về số liệu,… giải
quyết không kịp thời, đúng đắn các yêu cầu của cấp trên, của cán bộ giáo viên nếu
không có đầy đủ, kịp thời thông tin từ tài liệu lưu trữ trong đó trước đây có trường
Tiểu học Tân Thạnh A. Có thể nói Văn thư, lưu trữ hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu
công việc cũng như của cấp trên. Công việc nhà trường được tiến hành nhanh hay
chậm, thiết thực hay quan liêu là do công văn, giấy tờ có làm tốt hay không, do việc
giữ gìn hồ sơ, tài liệu có được cẩn thận hay không. Như vậy, thực hiện tốt công tác
lưu trữ sẽ góp phần thúc đẩy thực hiện tốt công tác văn thư. Ngược lại, thực hiện tốt
công tác văn thư cũng sẽ góp phần thực hiện tốt công tác lưu trữ. Cụ thể là việc quản
lý văn bản và lập hồ sơ hiện hành có ảnh hưởng quan trọng đến việc thực hiện tốt
công tác lưu trữ. Có thể xem công tác lập hồ sơ như là cầu nối giữa công tác văn thư
với công tác lưu trữ. Nếu hồ sơ được lập khoa học sẽ tiết kiệm thời gian, công sức và
tạo điều kiện thuận lợi để công tác lưu trữ phát triển, từ đó từng bước phát huy giá trị
của tài liệu lưu trữ.
Vai trò của công tác Văn thư và lưu trữ đối với hoạt động của nhà trường là rất
quan trọng, thể hiện ở 4 điểm sau:
+ Góp phần quan trọng đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý; cung cấp
những tài liệu, tư liệu, số liệu đáng tin cậy phục vụ các nhiệm vụ chính trị của nhà

1

trường. Đồng thời cung cấp những thông tin quá khứ, những căn cứ, những bằng
chứng phục vụ cho hoạt động quản lý của nhà trường.
+ Giúp cho cán bộ, công chức trong nhà trường nâng cao hiệu suất công việc,
giải quyết xử lý nhanh chóng và đáp ứng được các yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Hồ
sơ tài liệu trở thành phương tiện theo dõi, kiểm tra công việc một cách có hệ thống,
qua đó cán bộ, công chức có thể kiểm tra, rút kinh nghiệm góp phần thực hiện tốt các
mục tiêu quản lý: năng suất, chất lượng, hiệu quả và đây cũng là những mục tiêu, yêu
cầu của cải cách hành chính nhà trường nói riêng và cải cách hành chính...
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
VĂN THƯ, LƯU TRỮ
I. Đặt vấn đề:
Qua thời gian đảm nhiệm công tác Văn thư, lưu trữ trong nhà trường, tôi nhận
thấy: khi soạn thảo văn bản, việc tìm hiểu kỹ các thông tin, được cung cấp các thông
tin, các tài liệu đã xử trước đó rất quan trọng để hình thành nên văn bản. Các tài
liệu được lưu tr tốt sẽ nguồn cung cấp những thông tin giá trị pháp lý, chính
xác và kịp thời nhất cho người soạn thảo văn bản. Trên thực tế, đa số Văn thư, lưu trữ
các trường báo cáo không kịp thời, báo cáo không khớp với nhau về số liệu,… giải
quyết không kịp thời, đúng đắn các yêu cầu của cấp trên, của cán bộ giáo viên nếu
không đầy đủ, kịp thời thông tin từ tài liệu u trữ trong đó trước đây trường
Tiểu học Tân Thạnh A. thể nói Văn thư, u trữ hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu
công việc cũng như của cấp trên. ng việc nhà trường được tiến hành nhanh hay
chậm, thiết thực hay quan liêu do công văn, giấy tờ làm tốt hay không, do việc
giữ gìn hồ sơ, tài liệu được cẩn thận hay không. Như vậy, thực hiện tốt công tác
lưu trữ sẽ góp phần thúc đẩy thực hiện tốt công tác văn thư. Ngược lại, thực hiện tốt
công tác văn tcũng sẽ góp phần thực hiện tốt công tác lưu trữ. Cụ thể việc quản
văn bản lập hồ hiện hành ảnh hưởng quan trọng đến việc thực hiện tốt
công tác lưu trữ. thể xem công tác lập hồ như cầu nối giữa công tác văn thư
với công tác lưu trữ. Nếu hồ sơ được lập khoa học sẽ tiết kiệm thời gian, công sức
tạo điều kiện thuận lợi để công tác lưu trữ phát triển, từ đó từng bước phát huy giá trị
của tài liệu lưu trữ.
Vai trò của công tác Văn thư và lưu trữ đối với hoạt động của nhà trường là rất
quan trọng, thể hiện ở 4 điểm sau:
+ Góp phần quan trọng đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý; cung cấp
những tài liệu, liệu, s liệu đáng tin cậy phục vụ các nhiệm vụ chính trị của nhà
1
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ - Người đăng: hoab06
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ 9 10 369