Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ ĐỀ TÀI KINH TẾ VĨ MÔ CÓ THỂ CHỌN TRONG THUYẾT TRÌNH

Được đăng lên bởi vutrongduc-ftu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 966 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỘT SỐ GỢI Ý ĐỀ TÀI KINH TẾ VĨ MÔ CHO THUYẾT TRÌNH
1. Khủng hoảng tài chính Mỹ 2008
2. Khủng hoảng nợ công Châu Âu
3. Chính sách tài khóa hoặc tiền tệ của Việt Nam giai đoạn 2008 đến nay có gì nổi
bật
4. Chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam những năm gần đây
5. Tác động của gói QE3 đối với nền kinh tế Mỹ
6. Sự suy giảm tăng trưởng của Trung Quốc những năm gần đây
7. Sự suy giảm tăng trưởng của nhóm BRICS những năm gần đây
8. Bitcoin – đồng tiền mới của tương lai
9. Chính sách Abenomics của Nhật Bản – tác động đến kinh tế Nhật Bản và khu vực
trong đó có Việt Nam
10.
Các biện pháp ổn định thị trường vàng và ngoại tệ của NHNN Việt Nam
thời gian qua
11.
Đánh giá vai trò và khả năng xử lý nợ xấu của VAMC
12.
Dự báo chính sách tài khóa hoặc tiền tệ Việt Nam trong năm 2014
13.
Hoạt động xuất khẩu Việt Nam những năm gần đây
14.
Tác động từ việc gia nhập TPP đối với kinh tế Việt Nam
15.
Thành tựu và các vấn đề đặt ra từ khi Việt Nam gia nhập WTO

NOTES: Đối với bất kỳ đề tài nào cần giới hạn rõ khoảng thời gian (VD: 2008 –
2010…). Nguyên tắc chung phải xác định vấn đề là gì (theo lý thuyết)? Thực tế như
thế nào? Đâu là nguyên nhân? Giải pháp?

...
MỘT SỐ GỢI Ý ĐỀ TÀI KINH TẾ VĨ MÔ CHO THUYẾT TRÌNH
1. Khủng hoảng tài chính Mỹ 2008
2. Khủng hoảng nợ công Châu Âu
3. Chính sách tài khóa hoặc tiền tệ của Việt Nam giai đoạn 2008 đến nay nổi
bật
4. Chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam những năm gần đây
5. Tác động của gói QE3 đối với nền kinh tế Mỹ
6. Sự suy giảm tăng trưởng của Trung Quốc những năm gần đây
7. Sự suy giảm tăng trưởng của nhóm BRICS những năm gần đây
8. Bitcoin – đồng tiền mới của tương lai
9. Chính sách Abenomics của Nhật Bản – tác động đến kinh tế Nhật Bản và khu vực
trong đó có Việt Nam
10. Các biện pháp ổn định thị trường vàng ngoại tệ của NHNN Việt Nam
thời gian qua
11. Đánh giá vai trò và khả năng xử lý nợ xấu của VAMC
12. Dự báo chính sách tài khóa hoặc tiền tệ Việt Nam trong năm 2014
13. Hoạt động xuất khẩu Việt Nam những năm gần đây
14. Tác động từ việc gia nhập TPP đối với kinh tế Việt Nam
15. Thành tựu và các vấn đề đặt ra từ khi Việt Nam gia nhập WTO
NOTES: Đối với bất kỳ đề tài nào cần giới hạn khoảng thời gian (VD: 2008
2010…). Nguyên tắc chung phải xác định vấn đề (theo thuyết)? Thực tế như
thế nào? Đâu là nguyên nhân? Giải pháp?
MỘT SỐ ĐỀ TÀI KINH TẾ VĨ MÔ CÓ THỂ CHỌN TRONG THUYẾT TRÌNH - Người đăng: vutrongduc-ftu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
MỘT SỐ ĐỀ TÀI KINH TẾ VĨ MÔ CÓ THỂ CHỌN TRONG THUYẾT TRÌNH 9 10 388