Ktl-icon-tai-lieu

Một số định vị thương hiệu hiện nay của nước ta

Được đăng lên bởi Kẻ Cô Đơn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1459 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề Tài Tiểu Luận: Một số suy nghĩ về thương hiệu và định vị
thương hiệu của sản phẩm ở thị trường nước ta hiện nay

Yêu cầu của môn marketing:
Phần I: Nêu lý do viết về thương hiệu.
Phần II:
1: Trình bày k/n nhãn hiệu và một số k/n liên quan.
2. Khái niệm thương hiệu, phân loại thương hiệu.
3. Giống và khác nhau thương/nhãn hiệu.
4. Quá trình và quy trình thương hiệu.
5. Nội dung cơ bản thiết kế tên nhãn hiệu, logo, tên khẩu hiệu.
6. Quytrình, quyết định cơ bản về định vị thương hiệu.
Phần III: Suy nghĩ về thương hiệu, sp nước ta hiện nay.
Phụ Lục
Phần I :
Phần II :
1. Trình bày khái niệm nhãn hiệu và một số khái niệm liên quan
2 . Khái niệm thương hiệu, phân loại thương hiệu
3 . Giống và khác nhau giữa thương hiệu và nhãn hiệu
4 . Quá trình và quy trình thương hiệu
5 . Nội dung cơ bản thiết kế tên nhãn hiệu, logo , tên khẩu hiệu
6 . Quy trình , quyết định cơ bản về định vị thương hiệu
Phần III :

Bài Làm

Phần I :
Thời gian trước đây, khi nói về việc xây dựng và phát triển một
doanh nghiệp, người ta hay nói đến mục tiêu tiên quyết là lợi
nhuận. Nhưng ngày nay đã có nhiều lập luận được đưa ra phản
đối lại quan điểm trên. Nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân
để một doanh nghiệp có thể tồn tại hàng trăm năm, nối tiếng ở
hàng trăm quốc gia và giữ được lòng mến mộ của hàng triệu
khách hàng, đó là Thương hiệu doanh nghiệp và nó đã trở
thành một yếu tố cơ bản nhất quyết định sự tồn tại và phát triển
của một doanh nghiệp
Với Việt Nam, một quốc gia đang phát triển và mới bước vào quá
trình hội nhập quốc tế, nhưng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp
đã nhận ra vai trò của thương hiệu trong sự phát triển của
doanh nghiệp. Chính vì lý do đó mà ta có thể tự hào khi nhìn
thấy các sản phẩm thương hiệu “cà phê Trung Nguyên” được
bày bán nhiều nơi trên thế giới, logo “Vietnam Airline” được
nhiều người khách nước ngoài nhận biết, và biểu tượng SSI
của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn được nhiều nhà đầu
tư tài chính nước ngoài biết đến,…
Tuy nhiên, ở một bộ phận doanh nghiệp khác của Việt Nam, việc
xây dựng và bảo vệ thương hiệu chưa được quan tâm đúng
mức trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. . Qua bài
viết này , tôi xin được cung cấp một cái nhìn sâu hơn về
thương hiệu doanh , qua đó có thể đóng góp thêm ý kiến về
việc xây dựng và phát triển thương hiệu trong tổng thể chiến
lược phát triển doanh nghiệp trong nước ta .

Phần II :
1 . Khái niệm nhãn hiệu hàng hóa và một số khái niệm liên ...
Đề Tài Tiểu Luận: Một số suy nghĩ về thương hiệu và định vị
thương hiệu của sản phẩm ở thị trường nước ta hiện nay
Yêu cầu của môn marketing:
Phần I: Nêu lý do viết về thương hiệu.
Phần II:
1: Trình bày k/n nhãn hiệu và một số k/n liên quan.
2. Khái niệm thương hiệu, phân loại thương hiệu.
3. Giống và khác nhau thương/nhãn hiệu.
4. Quá trình và quy trình thương hiệu.
5. Nội dung cơ bản thiết kế tên nhãn hiệu, logo, tên khẩu hiệu.
6. Quytrình, quyết định cơ bản về định vị thương hiệu.
Phần III: Suy nghĩ về thương hiệu, sp nước ta hiện nay.
Phụ Lục
Phần I :
Phần II :
1. Trình bày khái niệm nhãn hiệu và một số khái niệm liên quan
2 . Khái niệm thương hiệu, phân loại thương hiệu
3 . Giống và khác nhau giữa thương hiệu và nhãn hiệu
4 . Quá trình và quy trình thương hiệu
5 . Nội dung cơ bản thiết kế tên nhãn hiệu, logo , tên khẩu hiệu
6 . Quy trình , quyết định cơ bản về định vị thương hiệu
Phần III :
Bài Làm
Một số định vị thương hiệu hiện nay của nước ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số định vị thương hiệu hiện nay của nước ta - Người đăng: Kẻ Cô Đơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Một số định vị thương hiệu hiện nay của nước ta 9 10 847