Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh

Được đăng lên bởi thanhtungntt
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 3096 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 1:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
CHƯƠNG 2:

CHƯƠNG 3:

Nguyễn Thanh Tùng

Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh
tại công ty Cổ phần Công nghệ Syntek

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60.34.05

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS VŨ THỊ KIM
OANH

2

Hà Nội - 2012

2

LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian nghiên cứu, thực hiện luận văn này, tôi đã nhận được sự hướng
dẫn và giúp đỡ tận tình của PGS, TS Vũ Thị Kim Oanh, Ban lãnh đạo Công ty Cổ
phần công nghệ Syntek cùng các đồng nghiệp.
Tôi xin chân thành cảm ơn PGS, TS Vũ Thị Kim Oanh, giảng viên trường Đại
học Ngoại thương đã hướng dẫn khoa học giúp tôi hoàn thành luận văn này.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty cổ phần công nghệ
Syntek và các bạn đồng nghiệp đã tạo điều kiện, giúp đỡ và hỗ trợ tôi làm luận văn
này.
Chúng tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô thuộc Khoa Sau Đại học
nói riêng và các thầy cô của Trường Đại học ngoại thương nói chung đã tận tình
truyền đạt kiến thức cho chúng tôi trong suốt thời gian học tập tại đây.
Do vẫn còn hạn chế về lý luận, kinh nghiệm nghiên cứu thực tế và thời gian để
thực hiện nên luận văn của tôi không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì vậy,
tôi mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của thầy cô giáo để nghiên cứu
của tôi được hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, tháng 09 năm 2012

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
LỜI NÓI ĐẦU

1

KẾT LUẬN…................................................................................................97
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................99

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ
DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC SƠ ĐỒ

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CNTT

Công nghệ thông tin

CNTT-TT

Công nghệ thông tin và truyền thông

BCVT

Bưu chính viễn thông

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

NGN

Next Generation Network (Mạng thông tin thế
hệ sau)

ASEAN

Association of South-East Asian Nations (Hiệp
hội các nước Đông Nam Á)

CNpCNTT

Công nghiệp Công nghệ thông tin

7

LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của luận văn
Trong những năm 2010 đến 2012, kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều
thách thức do đà tăng trưởng tiếp tục chậm lại nhưng lạm phát lại tăng cao, thâm
hụt thương mại và ngân sách lớn, nợ công có xu hướng tăng. Việc sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình lạm phát, sức tiêu thụ
hàng hóa giảm, lại suất tiền vay ngân hàng cùng nhi...
CH NG 1:ƯƠ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
CHƯƠNG 2:
CH NG 3:ƯƠ Nguyễn Thanh Tùng
Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh
tại công ty Cổ phần Công nghệ Syntek
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60.34.05
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS THỊ KIM
OANH
Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh - Người đăng: thanhtungntt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh 9 10 223