Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp hoàn thiện hoạch định chiến lược quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng, Thương mại & Công nghệ Hà nội

Được đăng lên bởi Nguyen Sy
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 740 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kinh tế thế giới đang diễn ra quá trình toàn cầu hoá một cách nhanh chóng, bên cạnh đó là sự phát triển khoa học công nghệ mạnh mẽ. Vì vậy mỗi tổ chức muốn tồn tại và phát triển đều phải có những chính sách kế hoạch cho mình, phải biết khai thác những lợi thế mà mình. ở Việt nam chúng ta khoa học công nghệ chưa phát triển, lợi thế chủ yếu vẫn là nguồn nhân lực.
Một số giải pháp hoàn thiện hoạch định chiến lược quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng, Thương mại & Công nghệ Hà nội - Người đăng: Nguyen Sy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Một số giải pháp hoàn thiện hoạch định chiến lược quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng, Thương mại & Công nghệ Hà nội 9 10 301