Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam

Được đăng lên bởi cogangxoatenem16
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 2295 lần   |   Lượt tải: 8 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Vốn luôn là một trong những yếu tố đầu vào cơ bản của quá trình hoạt động kinh
doanh của mỗi doanh nghiệp.Chúng ta có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng không
thể thực hiện được các mục tiêu kinh tế xã hội nói chung của Nhà nước, cũng như các
mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng nếu như không có vốn. Ngân hàng
thương mại cũng vậy, với tư cách là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trong lĩnh vực
tiền tệ thì nguồn vốn huy động có ý nghĩa quyết định, là cơ sở để các ngân hàng tiến hành
các hoạt động cho vay, đầu tư, dự trữ mang lại lợi nhuận cho ngân hàng. Để có được
nguồn vốn này, ngân hàng phải huy động từ nhiều nguồn khác nhau.Trong đó huy động
tiền gửi từ dân cư và các tổ chức chiếm một vai trò đặc biệt quan trọngtrong hoạt động
này. Tuy nhiên việc huy động tiền gửi của các ngân hàng hiện nay gặp rất nhiều khó khăn
như: chịu cạnh tranh từ các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế cũng tiến hành huy động
tiền gửi như các ngân hàng khác, các công ty bảo hiểm,…; các lĩnh vực đầu tư khác có
mức sinh lời tương tự, tâm lý của người dân… Việc nghiên cứu, tìm hiểu quá trình hoạt
động tiền gửi, tìm hiểu quá trình kinh doanh để có những phương án huy động tiền gửi
linh hoạt, mang tính cạnh tranh hết sức là cần thiết.
Ở Việt Nam hiện nay, vấn đề vốn đang là đòi hỏi cấp bách trong sự nghiệp công
nghiệp hóa và hiện đại hóa của nước ta. Nó đóng vai trò quyết định đến sự tăng trưởng và
phát triển kinh tế đất nước. Để đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho nền kinh tế, nước ta
cần phải có biện pháp, chính sách nhằm huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nền
kinh tế. Ở nước ta thị trường chứng khoán do vậy lượng vốn huy động được bằng con
đường tài chính trực tiếp thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá
khác còn rất nhỏ so với nhu cầu vốn của nền inh tế. Do vậy quá trình nhận và truyền vố
trên thị trường chủ yếu được thực hiện thông qua các ngân hàng thương mại và thị trường
tín dụng. Có thể nói ở Việt Nam hơn 80% lượng vốn trong nền kinh tế là do hệ thống
ngân hàng cung cấp. Do đó vai trò của Ngân hàng trong hoạt động huy động vốn cho nền
kinh tế là cực kỳ quan trọng.
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả huy động vốn tại các Ngân hàng Thương Mại
Việt Nam đang là câu hỏi được đặt ra cho thực tiễn hiện nay, khi mà Việt Nam đã trở
thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới. Các Ngân hàng Thương Mại Việt
Nam phải hoạt động theo nguyên tắc thị trường. Cạnh tranh giữa các ngân hàng sẽ thúc
đẩy hiệu quả không chỉ hoạt động huy ...
LỜI MỞ ĐẦU
Vốn luôn là một trong những yếu tố đầu vào cơ bản của quá trình hoạt động kinh
doanh của mỗi doanh nghiệp.Chúng ta có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng không
thể thực hiện được các mục tiêu kinh tế xã hội nói chung của Nhà nước, cũng như các
mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng nếu như không có vốn. Ngân hàng
thương mại cũng vậy, với tư cách là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trong lĩnh vực
tiền tệ thì nguồn vốn huy động có ý nghĩa quyết định, là cơ sở để các ngân hàng tiến hành
các hoạt động cho vay, đầu tư, dự trữ mang lại lợi nhuận cho ngân hàng. Để có được
nguồn vốn này, ngân hàng phải huy động từ nhiều nguồn khác nhau.Trong đó huy động
tiền gửi từ dân cư và các tổ chức chiếm một vai trò đặc biệt quan trọngtrong hoạt động
này. Tuy nhiên việc huy động tiền gửi của các ngân hàng hiện nay gặp rất nhiều khó khăn
như: chịu cạnh tranh từ các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế cũng tiến hành huy động
tiền gửi như các ngân hàng khác, các công ty bảo hiểm,…; các lĩnh vực đầu tư khác có
mức sinh lời tương tự, tâm lý của người dân… Việc nghiên cứu, tìm hiểu quá trình hoạt
động tiền gửi, tìm hiểu quá trình kinh doanh để có những phương án huy động tiền gửi
linh hoạt, mang tính cạnh tranh hết sức là cần thiết.
Ở Việt Nam hiện nay, vấn đề vốn đang là đòi hỏi cấp bách trong sự nghiệp công
nghiệp hóa và hiện đại hóa của nước ta. Nó đóng vai trò quyết định đến sự tăng trưởng và
phát triển kinh tế đất nước. Để đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho nền kinh tế, nước ta
cần phải có biện pháp, chính sách nhằm huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nền
kinh tế. Ở nước ta thị trường chứng khoán do vậy lượng vốn huy động được bằng con
đường tài chính trực tiếp thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá
khác còn rất nhỏ so với nhu cầu vốn của nền inh tế. Do vậy quá trình nhận và truyền vố
trên thị trường chủ yếu được thực hiện thông qua các ngân hàng thương mại và thị trường
tín dụng. Có thể nói ở Việt Nam hơn 80% lượng vốn trong nền kinh tế là do hệ thống
ngân hàng cung cấp. Do đó vai trò của Ngân hàng trong hoạt động huy động vốn cho nền
kinh tế là cực kỳ quan trọng.
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả huy động vốn tại các Ngân hàng Thương Mại
Việt Nam đang là câu hỏi được đặt ra cho thực tiễn hiện nay, khi mà Việt Nam đã trở
thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới. Các Ngân hàng Thương Mại Việt
Nam phải hoạt động theo nguyên tắc thị trường. Cạnh tranh giữa các ngân hàng sẽ thúc
đẩy hiệu quả không chỉ hoạt động huy động vốn, phân bổ các nguồn vốn mà còn hiệu quả
kinh doanh của mỗi ngân hàng.Xuất phát từ thực tiễn trên và quá trình thực tập tại ngân
hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh, em thấy nghiên cứu vấn
đề trên là cần thết. Vì vậy em chọn đề tài: 
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Người đăng: cogangxoatenem16
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam 9 10 125