Ktl-icon-tai-lieu

Một số vấn đề cần lưu ý của UCP 600

Được đăng lên bởi hoalth-sec
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2042 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Một số vấn đề cần lưu ý của UCP 600
LỜI MỞ ĐẦU
Xu hướng quốc tế hóa nền kinh tế đã mở ra cho nhân loại cánh cửa giao lưu đầy triển vọng, các
nước đang xích lại gần nhau thông qua chiếc cầu nối thương mại quốc tế. Vượt qua không gian
và thời gian, những luồng chu chuyển hàng hóa, dịch vụ và tiền tệ đã tạo ra sự gắn kết bền vững
giữa cung và cầu ở những nước có trình độ kinh tế khác nhau và ngày càng trở nên phong phú,
đa dạng kéo theo sự phức tạp ngày càng lớn trong mắt xích cuối cùng của quá trình trao đổi,
thanh toán quốc tế. Điều đó đặt ra cho các ngân hàng thương mại phải phát triển các dịch vụ kinh
tế đối ngoại một cách tương ứng, trong đó không thể không kể đến hoạt động thanh toán quốc tế
với nhiều phương thức thanh toán đa dạng và phong phú. Trong các phương thức thanh toán này,
tín dụng chứng từ là phương thức thanh toán được sử dụng phổ biến nhất do những ưu việt của
nó. Song tín dụng chứng từ không phải là nghiệp vụ đơn giản, trong thực tế công tác này đã gặp
phải không ít những rủi ro gây thiệt hại cả về tài chính lẫn uy tín cho các ngân hàng thương mại
cũng như các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp cần hiểu rõ đối tác về năng lực tài
chính, tiểu sử về hoạt động sản xuất kinh doanh, lĩnh vực xuất nhập khẩu; khi ký hợp đồng phải
chặt chẽ và tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn quốc tế, các nguồn luật cần tuân thủ để khi có
xảy ra tranh chấp sẽ dễ giải quyết.
UCP ra đời với mục đích khắc phục các xung đột về luật điều chỉnh tín dụng chứng từ giữa các
quốc gia bằng việc xây dựng một bản quy tắc thống nhất cho hoạt động tín dụng chứng từ. Bản
UCP đang được áp dụng hiện nay là UCP 600 (The Uniform Custom and Practice for
Documentary Credits, ICC Publication No. 600) vẫn còn khá mới mẻ đối với các DN cũng như
các NHTM. Chính vì vậy mà chúng tôi mạnh dạn đưa ra đề tài nghiên cứu: “ Một số vấn đề cần
lưu ý của UCP 600” qua đó đưa ra một số đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
của các bên, giảm thiểu rủi ro trong phương thức thanh toán này.
Phần I:
Khái quát về ICC và UCP 600
1. Vài nét về phòng thương mại quốc tế ICC
Quyết định thành lập Phòng thương mại quốc tế (The International chamber of commerce dưới
đây viết tắt là ICC) được thông qua tại Hội nghị quốc tế về thương mại, họp tại thành phố
Atlantic-city vào tháng l0/1919, với sự tham gia của đại diện giới thương mại và công nghiệp của
5 nước Mỹ, Anh, Pháp, Bỉ và Ý. Ngày 24/10/1919 ngày thông qua quyết định thành lập ICC

được coi là ngày thành lập ICC. Tháng 6/1920, tại Pa-ri đă...
Một số vấn đề cần lưu ý của UCP 600
LỜI MỞ ĐẦU
Xu hướng quốc tế hóa nền kinh tế đã mở ra cho nhân loại cánh cửa giao lưu đầy triển vọng, các
nước đang xích lại gần nhau thông qua chiếc cầu nối thương mại quốc tế. Vượt qua không gian
thời gian, những luồng chu chuyển hàng hóa, dịch vụ và tiền tệ đã tạo ra sự gắn kết bền vững
giữa cung cầu những nước trình độ kinh tế khác nhau ngày càng trở nên phong phú,
đa dạng kéo theo sự phức tạp ngày càng lớn trong mắt xích cuối cùng của quá trình trao đổi,
thanh toán quốc tế. Điu đó đặt ra cho các ngân hàng thương mại phải phát trin các dịch vụ kinh
tế đối ngoại một cách tương ứng, trong đó không thể không kể đến hoạt động thanh toán quốc tế
với nhiều phương thức thanh toán đa dạng và phong phú. Trong các phương thức thanh toán này,
tín dụng chứng t phương thức thanh toán được sử dụng phổ biến nhất do những ưu việt của
nó. Song tín dụng chứng từ không phải là nghiệp vụ đơn giản, trong thực tế công tác này đã gặp
phải không ít những rủi ro gây thiệt hại cả về tài chính lẫn uy tín cho các ngân hàng thương mại
cũng như các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp cần hiểu đối tác về năng lực tài
chính, tiểu sử về hoạt động sản xuất kinh doanh, lĩnh vực xuất nhập khẩu; khi hợp đồng phải
chặt ch tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn quốc tế, các nguồn luật cần tuân thủ để khi
xảy ra tranh chấp sẽ dễ giải quyết.
UCP ra đời với mục đích khắc phục các xung đột về luật điều chỉnh tín dụng chứng từ giữa các
quốc gia bằng việc xây dựng một bản quy tắc thống nhất cho hoạt động tín dụng chứng từ. Bản
UCP đang được áp dụng hiện nay là UCP 600 (The Uniform Custom and Practice for
Documentary Credits, ICC Publication No. 600) vẫn còn khá mới mẻ đối với các DN cũng như
các NHTM. Chính vậy chúng tôi mạnh dạn đưa ra đề tài nghiên cứu: Một số vấn đề cần
lưu ý của UCP 600” qua đó đưa ra một số đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
của các bên, giảm thiểu rủi ro trong phương thức thanh toán này.
Phần I:
Khái quát về ICC và UCP 600
1. Vài nét về phòng thương mại quốc tế ICC
Quyết định thành lập Phòng thương mại quốc tế (The International chamber of commerce dưới
đây viết tắt ICC) được thông qua tại Hội nghị quốc tế về thương mại, họp tại thành phố
Atlantic-city vào tháng l0/1919, với sự tham gia của đại diện giới thương mại và công nghiệp của
5 nước Mỹ, Anh, Pháp, Bỉ Ý. Ngày 24/10/1919 ngày thông qua quyết định thành lập ICC
Một số vấn đề cần lưu ý của UCP 600 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số vấn đề cần lưu ý của UCP 600 - Người đăng: hoalth-sec
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Một số vấn đề cần lưu ý của UCP 600 9 10 840