Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ

Được đăng lên bởi hienbe
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
“Tài sản lớn nhất của Công ty không phải là lâu đài hay công xưởng mà
nó nằm trong vỏ não của các nhân viên”. Nhận định trên đã được Alvin Toffler
rút ra từ thực tiễn của các doanh nghiệp trong sự phát triển đến chóng mặt của
khoa học kỹ thuật và sự cạnh tranh diễn ra ngày càng khốc liệt.
Thời đại ngày nay là thời đại của nền kinh tế tri thức, yếu tố chất xám con
người đóng vai trò vô cùng quan trọng, doanh nghiệp nào nắm trong tay nguồn
nhân lực (NNL) có trình độ chuyên môn cao, thích ứng với sự thay đổi của môi
trường sẽ thắng trong cạnh tranh. Trong các nguồn lực của một tổ chức, doanh
nghiệp thì nguồn lực con người là nguồn lực quan trọng nhất, là nguồn lực khởi
đầu của mọi nguồn lực vì thông qua nó các nguồn lực khác mới phát huy tác dụng.
Ngày nay các doanh nghiệp phải tạo cho mình một đội ngũ cán bộ công nhân
viên có trình độ cao thông qua các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân
lực. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đã trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với
mọi tổ chức, doanh nghiệp nếu muốn tồn tại và phát triển bền vững.
Công ty TNHH Hoàn Mỹ là một công ty sản xuất nhiều loại sản phẩm, thiết
bị làm sạch, rất lớn về số lượng, vô cùng đa dạng về quy cách, mẫu mã…Vì vậy,
cũng như các doanh nghiệp sản xuất khác, việc đào tạo và phát triển nguồn nhân
lực là vấn đề rất quan trọng. Nhận thức được điều đó, trong thời gian thực tập tại
Công ty, sau khi tìm hiểu thực tế nguồn nhân lực tại Công ty em đã quyết định lựa
chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ”.
Sau thời gian thực tập tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ, em đã hoàn thành báo cáo
này nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo TS. Nguyễn Duy Phúc, các thầy cô
trong khoa Quản lý lao động và các anh chị trong phòng Hành chính – Nhân sự
của công ty TNHH Hoàn Mỹ.
Tuy nhiên, do trình độ kiến thức của bản thân còn hạn chế, nhất là bước đầu
mới tiếp cận với thực tế nên báo cáo chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu
sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ của thầy cô và các bạn để
báo cáo của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn.

1

PHẦN 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH HOÀN MỸ & TỔ CHỨC
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HOÀN MỸ
1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HOÀN MỸ
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
Công ty Hoàn Mỹ thành lập ngày 01/02/1997 đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 02
năm 1997 theo giấy phép thành lập số 2948 GP/TLDN và đăng ký thay đổi lần thứ
13 ngày 22 tháng 9 năm 2010 th...
LỜI MỞ ĐẦU
Tài sản lớn nhất của Công ty không phải lâu đài hay công xưởng
nằm trong vỏ não của các nhân viên”. Nhận định trên đã được Alvin Toffler
rút ra từ thực tiễn của các doanh nghiệp trong sự phát triển đến chóng mặt của
khoa học kỹ thuật và sự cạnh tranh diễn ra ngày càng khốc liệt.
Thời đại ngày nay thời đại của nền kinh tế tri thức, yếu tố chất xám con
người đóng vai trò cùng quan trọng, doanh nghiệp nào nắm trong tay nguồn
nhân lực (NNL) trình độ chuyên môn cao, thích ứng với sự thay đổi của môi
trường sẽ thắng trong cạnh tranh. Trong các nguồn lực của một tổ chức, doanh
nghiệp thì nguồn lực con người nguồn lực quan trọng nhất, nguồn lực khởi
đầu của mọi nguồn lực vì thông qua nó các nguồn lực khác mới phát huy tác dụng.
Ngày nay các doanh nghiệp phải tạo cho mình một đội ncán bộ công nhân
viên trình độ cao thông qua các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân
lực. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đã trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với
mọi tổ chức, doanh nghiệp nếu muốn tồn tại và phát triển bền vững.
Công ty TNHH Hoàn Mỹ một công ty sản xuất nhiều loại sản phẩm, thiết
bị làm sạch, rất lớn về số lượng, cùng đa dạng về quy cách, mẫu mã…Vì vậy,
cũng như các doanh nghiệp sản xuất khác, việc đào tạo phát triển nguồn nhân
lực vấn đề rất quan trọng. Nhận thức được điều đó, trong thời gian thực tập tại
Công ty, sau khi tìm hiểu thực tế nguồn nhân lực tại Công ty em đã quyết định lựa
chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ”.
Sau thời gian thực tập tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ, em đã hoàn thành báo cáo
này nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo TS. Nguyễn Duy Phúc, các thầy
trong khoa Quản lao động các anh chị trong phòng Hành chính Nhân sự
của công ty TNHH Hoàn Mỹ.
Tuy nhiên, do trình độ kiến thức của bản thân còn hạn chế, nhất bước đầu
mới tiếp cận với thực tế nên báo cáo chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu
sót. vậy, em rất mong nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ của thầy các bạn để
báo cáo của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn.
1
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ - Người đăng: hienbe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ 9 10 870