Ktl-icon-tai-lieu

NÂNG CAO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO DÀNH CHO CẤP QUẢN TRỊ TRUNG GIAN

Được đăng lên bởi khuyencong
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
6/10/2012

NÂNG CAO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
DÀNH CHO CẤP QUẢN TRỊ TRUNG GIAN

Chủ đề : Quản

Lý Bản Thân

By: MBA. Stephen Nguyễn
Ngày : 15-17/06/2012

Nội dung chính
Quản lý cá nhân
Tính cách & cá tính.
Góc nhìn & lăng kính
Bảy thói quen của người thành đạt.
Tám yếu tố thành công của một người lãnh đạo.
Kỹ năng lắng nghe.

Quản lý công việc cá nhân
Quản lý công việc bản thân.
Quản lý khu vực làm việc.
Quản lý thời gian
by Stephen Nguyen

2

Quản lý cá nhân
Bản tính & tính cách
Bản tính thành công dựa trên những yếu tố như
trung thực, khiêm tốn, trung thành, ôn hoà, can
đảm , công minh, kiên nhẫn, cần cù , thẳng thắn,
giản dị và Luật vàng..
Tính cách : thành công phụ thuộc vào tính cách,
hình ảnh trước công chúng, thái độ, cách cư xử,
kỹ năng và kỹ thuật, là những điều bôi trơn mối
quan hệ con người.
by Stephen Nguyen

3

1

6/10/2012

Quản lý cá nhân
Sức mạnh của lăng kính
Lăng kính là gì ?
Từ khoa học , đến từ tiếng Hylạp
Ngày nay có được với ý nghĩa như :
mô hình , lý thuyết, nhận thức, giả
định, các tham chiếu.

Vd : bản đồ thành phố HCM.
Thái độ và cách cư xử của chúng ta
xuất phát từ những bản đồ/ giả định
này.
by Stephen Nguyen

4

Quản lý cá nhân
Sức mạnh của lăng kính
Chúng ta nghĩ rằng mình khách quan. Nhưng chúng ta
không nhìn thế giới như hiện trạng của nó mà theo
hiện trạng của chúng ta.
Biết về chúng = > thấu hiểu để nhận thức => Có cái
nhìn rộng hơn và khách quan hơn.
Sức mạnh của việc thay đổi lăng kính
Ptolemy (Trái đất là trung tâm) > <Copecrnicus ( mặt trời là trung
tâm)
Nhìn bầu trời qua con mặt của người khác
Không phải việc thay đổi lăng kính nào cũng theo chiều hướng tốt.

by Stephen Nguyen

5

Quản lý cá nhân
Sức mạnh của lăng kính
Các nguyên tắc là :
Luật tự nhiên không thay đổi
Hiển nhiên và có thể chứng
minh
Là một phần của điều kiện
con người, sự hiểu biết và
lương tâm
Không phải là cái đang áp
dụng
Không phải là tiêu chuẩn do
con người đưa ra.
Công bằng

by Stephen Nguyen

Thành tín, trung thực
Lòng tự trọng
Chất lượng xuất sắc
Tiềm năng
Tăng trường
Kiên nhẫn
Nuôi dưỡng
Khích lệ
Mức độ mới trong suy nghĩ

6

2

6/10/2012

Quản lý cá nhân
Tám yếu tố thành công của một người quản lý
Nghiên cứu của Harvard Business school
1. Quyết tâm thực hiện mục đích đã đề ra.
2. Hoàn toàn chịu trách nhiệm để kết quả công việc.
3. Khát vọng vươn lên trong công việc.
4. Mức độ đồng cảm cao.
5. Tập trung vào mục tiêu.
6. Thể hiện cao độ sức mạnh ý chí trong công việc.
7. Trung thực với bản thân và khách hàng
8. Tự tin tiếp cận và thuyết phục khách hàn...
6/10/2012
1
Ch đề : Qun Lý Bn Thân
By: MBA. Stephen Nguyn
Ngày : 15-17/06/2012
NÂNG CAO K NĂNG LÃNH ĐẠO
DÀNH CHO CP QUN TR TRUNG GIAN
Ni dung chính
Qun lý cá nhân
Tính cách & cá tính.
Góc nhìn & lăng kính
By thói quen ca người thành đạt.
Tám yếu t thành công ca mt người lãnh đạo.
K năng lng nghe.
Qun lý công vic cá nhân
Qun lý công vic bn thân.
Qun lý khu vc làm vic.
Qun lý thi gian
by Stephen Nguyen 2
Qun lý cá nhân
Bn tính & tính cách
by Stephen Nguyen
3
Bn tính thành công da trên nhng yếu t như
trung thc, khiêm tn, trung thành, ôn hoà, can
đảm , công minh, kiên nhn, cn cù , thng thn,
gin d và Lut vàng..
Tính cách : thành công ph thuc vào tính cách,
hình nh trước công chúng, thái độ, cách cư x,
k năng và k thut, là nhng điu bôi trơn mi
quan h con người.
NÂNG CAO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO DÀNH CHO CẤP QUẢN TRỊ TRUNG GIAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NÂNG CAO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO DÀNH CHO CẤP QUẢN TRỊ TRUNG GIAN - Người đăng: khuyencong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
NÂNG CAO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO DÀNH CHO CẤP QUẢN TRỊ TRUNG GIAN 9 10 788