Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao năng lực xuất khẩu gạo VN đinh hướng 2020

Được đăng lên bởi Laugh Out Loud
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 3102 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LỜI NÓI ĐẦU

Xu hướng hội nhập và liên kết kinh tế thế giới hiện nay là xu hướng tất yếu
của tất cả các nền kinh tế. Trải qua hơn 25 năm đổi mới và hội nhập kinh tế thế
giới, Việt Nam đạt được nhiều những thành tựu to lớn về kinh tế. Thắng lợi về sản
xuất và xuất khẩu gạo là một trong những thắng lợi to lớn của nước ta.Điều đó có
được là nhờ tầm nhìn sáng suốt về lợi thế cùng những chính sách phát triển nông
nghiệp nông thôn và chính sách xuất nhập khẩu của Đảng và Nhà nước.
Tuy nhiên, tình hình về xuất nhập khẩu đã có nhiều biến đổi đặc biệt là khi
Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Kinh tế Thế giới WTO. Đồng
nghĩa với việc Việt Nam phải tham gia vào các điều khoản kinh tế thế giới, tham
gia vào thị trường rộng lớn hơn, đẳng cấp cao hơn và phẳng hơn đòi hỏi trình độ
kinh doanh, kinh nghiệm quản lí, tổ chức thực hiện cao trong khi Việt Nam vẫn
còn là nền kinh tế non trẻ. Đặc biệt là trong vấn đề xuất nhập khẩu.Các hàng rào
thuế quan gần như được bãi bỏ hoàn toàn, thay vào đó là những hàng rào phi thuế
quan, các hàng rào kĩ thuật, hàng rào văn hóa xã hội….
Xuất khẩu gạo nước ta trong hơn 20 năm qua đã đạt được những thành tựu
vô cùng to lớn. Từ một nước sản xuất trì trệ nền nông nghiệp lạc hậu, nhận viện trợ
lương thực.Việt Nam đã vươn lên không chỉ đảm bảo an ninh lương thực trong
nước mà còn xuất khẩu trở thành nước xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới.Kim ngạch
xuất khẩu lớn và tăng nhanh chóng qua các năm.Đó là những điều thật tự hào.Tuy
vậy ,nhìn vào thực tế xuất khẩu gạo nước ta còn nhiều điều bất cập.Trong đó vấn
đề được nói nhiều nhất là sản lượng xuất khẩu chưa tương xứng với giá trị xuất
khẩu, chất lượng gạo Việt Nam thấp so với một số nước như Thái Lan,

1

Singapo….Bên cạnh đó vấn đề cạnh tranh về thị trường, cạnh tranh về giá bán
ngày càng gay gắt hơn đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu phải có chiến lược khôn
ngoan, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn của mình thì mới có thể cạnh
tranh và có hiệu quả được
Với đề tài: “Nâng cao năng lực xuất khẩu gạo Việt Nam trong giai đoạn hiện
nay”, em xin được đưa ra một số thực trạng xuất khẩu gạo, phân tích cơ sở lí luận
và thực tiễn đồng thời đưa ra giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu gạo Việt Nam
trong giai đoạn hiện nay
Cấu trúc của đề tài gồm 3 chương
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về xuất khẩu gạo Việt Nam
Chương 2: Thực trạng xuất khẩu gạo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Chương 3: Định hướng và giải pháp xuất khẩu gạo Việt Nam định
hướng đến năm 2020
Em xin được cảm ơn các thầy(cô) đ...
LỜI NÓI ĐẦU
Xu hướng hội nhập và liên kết kinh tế thế giới hiện nay là xu hướng tất yếu
của tất cả các nền kinh tế. Trải qua hơn 25 năm đổi mới và hội nhập kinh tế thế
giới, Việt Nam đạt được nhiều những thành tựu to lớn về kinh tế. Thắng lợi về sản
xuất và xuất khẩu gạo là một trong những thắng lợi to lớn của nước ta.Điều đó có
được là nhờ tầm nhìn sáng suốt về lợi thế cùng những chính sách phát triển nông
nghiệp nông thôn và chính sách xuất nhập khẩu của Đảng và Nhà nước.
Tuy nhiên, tình hình về xuất nhập khẩu đã có nhiều biến đổi đặc biệt là khi
Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Kinh tế Thế giới WTO. Đồng
nghĩa với việc Việt Nam phải tham gia vào các điều khoản kinh tế thế giới, tham
gia vào thị trường rộng lớn hơn, đẳng cấp cao hơn và phẳng hơn đòi hỏi trình độ
kinh doanh, kinh nghiệm quản lí, tổ chức thực hiện cao trong khi Việt Nam vẫn
còn là nền kinh tế non trẻ. Đặc biệt là trong vấn đề xuất nhập khẩu.Các hàng rào
thuế quan gần như được bãi bỏ hoàn toàn, thay vào đó là những hàng rào phi thuế
quan, các hàng rào kĩ thuật, hàng rào văn hóa xã hội….
Xuất khẩu gạo nước ta trong hơn 20 năm qua đã đạt được những thành tựu
vô cùng to lớn. Từ một nước sản xuất trì trệ nền nông nghiệp lạc hậu, nhận viện trợ
lương thực.Việt Nam đã vươn lên không chỉ đảm bảo an ninh lương thực trong
nước mà còn xuất khẩu trở thành nước xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới.Kim ngạch
xuất khẩu lớn và tăng nhanh chóng qua các năm.Đó là những điều thật tự hào.Tuy
vậy ,nhìn vào thực tế xuất khẩu gạo nước ta còn nhiều điều bất cập.Trong đó vấn
đề được nói nhiều nhất là sản lượng xuất khẩu chưa tương xứng với giá trị xuất
khẩu, chất lượng gạo Việt Nam thấp so với một số nước như Thái Lan,
1
Nâng cao năng lực xuất khẩu gạo VN đinh hướng 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao năng lực xuất khẩu gạo VN đinh hướng 2020 - Người đăng: Laugh Out Loud
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Nâng cao năng lực xuất khẩu gạo VN đinh hướng 2020 9 10 453