Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi môn Marketing

Được đăng lên bởi Mai Thu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1231 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN MARKETING

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHOA KINH TẾ
Tên học phần: Marketing căn bản
Mã học phần: KT212201
Chuyên ngành đào tạo: Tất cả các ngành của Khoa Kinh tế
CÂU HỎI PHẦN I: CÂU 03 ĐIỂM
Câu 1: Tại sao nói thỏa mãn nhu cầu khách hàng là vấn đề sống còn của công ty trong
giai đoạn hiện nay? Cho ví dụ thực tế để minh họa.
Câu 2: Hãy đưa ra một số nhận xét về đặc điểm hoạt động marketing tại Việt Nam trong
những năm gần đây.
Câu 3: Quan điểm Marketing đạo đức xã hội chú trọng tới những vấn đề gì? Tại sao các
doanh nghiệp ngày nay lại cần phải áp dụng quan điểm này vào trong kinh doanh.
Câu 4: Tìm hiểu xu hướng thay đổi về thu nhập của cư dân Việt Nam hiện nay, phân tích
tác động của xu hướng này đến chiến lược marketing của các doanh nghiệp kinh doanh
mặt hàng thời trang.
Câu 5: Báo giới có sức ảnh hưởng thế nào đến hoạt động kinh doanh của các doanh
nghiệp. Cho ví dụ minh họa.
Câu 6: Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng là gì? Theo
anh (chị), nhân tố nào là quan trọng nhất? Tại sao?
Câu 7: Phân tích lối sống ảnh hưởng đến quyết định mua hàng hoá của người tiêu dùng
như thế nào? Tại sao doanh nghiệp cần quan tâm tới vấn đề này?
Câu 8: Tại sao hành vi mua hàng của hai thị trường người tiêu dùng và thị trường tổ
chức có sự khác biệt? Đó là khác biệt nào?
Câu 9: Tại sao nền văn hóa và các bộ phận văn hóa có thể trở thành một tiêu thức để phân
đoạn thị trường?
Câu 10: Tại sao phải định vị thị trường cho nhãn hiệu sản phẩm? Lấy ví dụ minh họa
chiến lược định vị cho nhãn hiệu mà bạn biết?
Câu 11: Tại sao phát triển sản phẩm mới cần phải tuân thủ theo một quy trình xác định?
Theo bạn, quy trình đó đã hợp lý chưa? 2
Câu 12: Giá trị của nhãn hiệu sản phẩm được xác định dựa vào cái gì? Tại sao ngày nay
người ta cho rằng nhãn hiệu là yếu tố cơ bản của vốn doanh nghiệp.
Câu 13: Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá sản phẩm mà doanh nghiệp
không kiểm soát được?
Câu 14: Hãy trình bày những sai lầm thường mắc phải khi định giá sản phẩm.
Câu 15: Hãy trình bày các kênh phân phối điển hình và các căn cứ để lựa chọn kênh phân
phối?
Câu 16: Tại sao doanh nghiệp cần sử dụng trung gian phân phối? Hãy giải thích bằng một
ví dụ cu thể?

Câu 17: Trình bày cơ sở hình thành và lựa chọn các hình thức khuyến mại trong kinh
doanh của doanh nghiệp
Câu 18: Tại sao bán hàng cá nhân có nhiều ưu thế nhưng cũng có nhiều tiếng xấu? Cho ví
dụ mà anh (chị) biết về việc bán hàng cá nhân mang lại tiếng xấu?
Câu 19: Hãy trình bày các ...
NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN MARKETING
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHOA KINH TẾ
Tên học phần: Marketing căn bản
Mã học phần: KT212201
Chuyên ngành đào tạo: Tất cả các ngành của Khoa Kinh tế
CÂU HỎI PHẦN I: CÂU 03 ĐIỂM
Câu 1: Tại sao nói thỏa mãn nhu cầu khách hàng là vấn đề sống còn của công ty trong
giai đoạn hiện nay? Cho ví dụ thực tế để minh họa.
Câu 2: Hãy đưa ra một số nhận xét về đặc điểm hoạt động marketing tại Việt Nam trong
những năm gần đây.
Câu 3: Quan điểm Marketing đạo đức xã hội chú trọng tới những vấn đề gì? Tại sao các
doanh nghiệp ngày nay lại cần phải áp dụng quan điểm này vào trong kinh doanh.
Câu 4: Tìm hiểu xu hướng thay đổi về thu nhập của cư dân Việt Nam hiện nay, phân tích
tác động của xu hướng này đến chiến lược marketing của các doanh nghiệp kinh doanh
mặt hàng thời trang.
Câu 5: Báo giới có sức ảnh hưởng thế nào đến hoạt động kinh doanh của các doanh
nghiệp. Cho ví dụ minh họa.
Câu 6: Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng là gì? Theo
anh (chị), nhân tố nào là quan trọng nhất? Tại sao?
Câu 7: Phân tích lối sống ảnh hưởng đến quyết định mua hàng hoá của người tiêu dùng
như thế nào? Tại sao doanh nghiệp cần quan tâm tới vấn đề này?
Câu 8: Tại sao hành vi mua hàng của hai thị trường người tiêu dùng và thị trường tổ
chức có sự khác biệt? Đó là khác biệt nào?
Câu 9: Tại sao nền văn hóa và các bộ phận văn hóa có thể trở thành một tiêu thức để phân
đoạn thị trường?
Câu 10: Tại sao phải định vị thị trường cho nhãn hiệu sản phẩm? Lấy ví dụ minh họa
chiến lược định vị cho nhãn hiệu mà bạn biết?
Câu 11: Tại sao phát triển sản phẩm mới cần phải tuân thủ theo một quy trình xác định?
Theo bạn, quy trình đó đã hợp lý chưa? 2
Câu 12: Giá trị của nhãn hiệu sản phẩm được xác định dựa vào cái gì? Tại sao ngày nay
người ta cho rằng nhãn hiệu là yếu tố cơ bản của vốn doanh nghiệp.
Câu 13: Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá sản phẩm mà doanh nghiệp
không kiểm soát được?
Câu 14: Hãy trình bày những sai lầm thường mắc phải khi định giá sản phẩm.
Câu 15: Hãy trình bày các kênh phân phối điển hình và các căn cứ để lựa chọn kênh phân
phối?
Câu 16: Tại sao doanh nghiệp cần sử dụng trung gian phân phối? Hãy giải thích bằng một
ví dụ cu thể?
Ngân hàng câu hỏi môn Marketing - Trang 2
Ngân hàng câu hỏi môn Marketing - Người đăng: Mai Thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi môn Marketing 9 10 546