Ktl-icon-tai-lieu

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kinh tế phát triển

Được đăng lên bởi haruka-ln89
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 8878 lần   |   Lượt tải: 51 lần
ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI THỬ KINH TẾ PHÁT TRIỂN
Câu 1: Nước nào không thuộc nhóm nước phát triển hàng đầu thế giới G7
A: Nga

B: Ý

C: Nhật

D: Pháp

Câu 2: Chọn đáp án sai: Việc đổi mới sản phẩm sẽ làm:
A: Tăng cầu sản phẩm đó

B:Giảm giá và tăng sản lượng

C: Tăng giá và tăng sản lượng

D:Đường cầu dịch chuyển sang phải

Câu 3:Trong các nguồn vốn sau, nguồn vốn nào có tốc độ di chuyển ra vào nước là
nhanh nhất:
A: FPI

B:NGO

C: FDI

D: Nguồn vốn tín dụng thương mại

Câu 4:Điều nào sau đây sai khi nói về kế hoạch Marshall
A: là hình thức viện trợ
B: giúp các quốc gia tham chiến vực dậy sau chiến tranh
C: giúp các nước đang phát triển
D: do Mỹ thực hiện
Câu 5:Điều nào là sai khi nói về thị trường lao động khu vực thành thị chính thức
A: bao gồm các tổ chức, đơn vị có quy mô tương đối lớn, cơ cấu khá hoàn chỉnh
B: luôn có tình trạng dư thừa lao động
C: cung việc làm tăng nhanh
D: mức lương thường có khuynh hướng cao hơn vị trí cân bằng

Câu 6:Chỉ số HPI được gọi là
A: chỉ sô phát triển con người

B: chỉ số quyền lực giới

C: chỉ số giá

D: chỉ số nghèo khổ tổng hợp

Câu 7:Mô hình tân cổ điển nhấn mạnh đến yếu tố nào?
A: lao động

B: Khoa học công nghệ

C: Vốn

D: đất đai

Câu 8: Hình thức nào là đầu tư trực tiếp
A: Đầu cơ tiền tệ

B: Tham gia chơi chứng khoán

C: Mua bán trái phiếu chính phủ

D: Công ty liên doanh

Câu 9: Theo Lewis thì cần:
A: Ưu tiên đầu tư khu vực công nghiệp

B: Ưu tiên đầu tư khu vực nông

thôn
C: Đầu tư đồng thời 2 khu vực

D: Không có đáp án đúng

Câu 10: Điều nào sau đây là đúng khi nói về mô hình Harrod – Domar
A: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỷ lệ thuận với tiết kiệm và tỷ lệ nghịch với hệ số
ICOR
B: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỷ lệ nghịch với tiết kiệm và tỷ lệ nghịch với hệ số
ICOR
C: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỷ lệ thuận với tiết kiệm và tỷ lệ thuận với hệ số
ICOR
D: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỷ lệ nghịch với tiết kiệm và tỷ lệ thuận với hệ số
ICOR

Câu 11: Theo Rostow trong giai đoạn thức 4 thì cơ cấu kinh tế là
A: Nông nghiệp thuần túy

B: Nông – công nghiệp

C: Công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ

D: Công nghiệp – dịch vụ - nông

nghiệp
Câu 12: Mô hình nào cho rằng phải đầu tư đồng thời 2 khu vực
A: 2 khu vực của Lewis

B: 2 khu vực của tân cổ điển

C: 2 khu vực của Oshima

D: A và C

Câu 13: Một nước có tốc độ tăng dân số là 2%, tốc độ tăng thu nhập bình quân trên
người là 5%. Thời gian để bình quân đầu người tăng lên gấp 2 là
A: 14 năm

B:5 năm

C:10 năm

D: 21 năm

Câu 14: Một quốc gia có ICOR là 6. Do dân số tăng nên chính ...
ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI THỬ KINH TẾ PHÁT TRIỂN
Câu 1: Nước nào không thuộc nhóm nước phát triển hàng đầu thế giới G7
A: Nga B: Ý C: Nhật D: Pháp
Câu 2: Chọn đáp án sai: Việc đổi mới sản phẩm sẽ làm:
A: Tăng cầu sản phẩm đó B:Giảm giá và tăng sản lượng
C: Tăng giá và tăng sản lượng D:Đường cầu dịch chuyển sang phải
Câu 3:Trong các nguồn vốn sau, nguồn vốn nào có tốc độ di chuyển ra vào nước là
nhanh nhất:
A: FPI B:NGO
C: FDI D: Nguồn vốn tín dụng thương mại
Câu 4:Điều nào sau đây sai khi nói về kế hoạch Marshall
A: là hình thức viện trợ
B: giúp các quốc gia tham chiến vực dậy sau chiến tranh
C: giúp các nước đang phát triển
D: do Mỹ thực hiện
Câu 5:Điều nào là sai khi nói về thị trường lao động khu vực thành thị chính thức
A: bao gồm các tổ chức, đơn vị có quy mô tương đối lớn, cơ cấu khá hoàn chỉnh
B: luôn có tình trạng dư thừa lao động
C: cung việc làm tăng nhanh
D: mức lương thường có khuynh hướng cao hơn vị trí cân bằng
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kinh tế phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kinh tế phát triển - Người đăng: haruka-ln89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kinh tế phát triển 9 10 246