Ktl-icon-tai-lieu

Ngành Nhựa ở Việt Nam

Được đăng lên bởi Khánh Anh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3525 lần   |   Lượt tải: 29 lần
9/27/2012

KHOA CÔNG NGHỆ

BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ

MỤC TIÊU MÔN HỌC

BÀI GIẢNG
Mục tiêu: Trang bị kiến thức về thiết kế và chế tạo khuôn mẫu.

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO

Nội dung: liên quan đến những đặc tính của vật liệu dẽo
(polymer), các phương pháp gia công nhựa và ứng dụng trong
công nghiệp, quá trình truyền nhiệt, dòng chảy của nhựa nóng,
các loại khuôn và phương pháp thiết kế khuôn, bảo quản
khuôn, …

KHUÔN MẪU
Tiến sĩ Nguyễn Văn Cương
nvcuong@ctu.edu.vn

1

2

NỘI DUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giới thiệu tổng quan ngành nhựa
1.

Thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa, PTS. Vũ Hoài Ân. Hà Nội 1994.

2. Vật liệu nhựa (polymer)

2.

Design of Plastic Moulds and Dies, L.Sors and I. Balázs. Elsevier 1989.

3. Thiết kế hình học sản phẩm nhựa

3.

Die Design Fundamentals – Second edition. J.R. Paquin and R.E.

4. Kỹ thuật thiết kế khuôn

Crowley. Industrial Press Inc. New York 1987.

5. Các hư hỏng thường xảy ra khi chế tạo khuôn

Softwares:
- ProEngineer

6. Các phương pháp chế tạo SP nhựa, chất dẻo
7. Công nghệ ép phun
8. Công nghệ đùn ép

- SolidWork

9. Công nghệ đùn thổi
3

Tổng quan
qui trình thiết kế khuôn sản phẩm nhựa

4

Sơ đồ kết cấu khuôn

Thảo luận (3 phút):
Qui trình thiết kế khuôn sản phẩm nhựa gồm
các bước nào?

5

6

1

9/27/2012

CHƯƠNG 1

Nguyên lý chung của 1 máy ép phun

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH NHỰA

7

NỘI DUNG

1.

VAI TRÒ CỦA NGÀNH NHỰA

2.

CƠ HỘI CỦA NGÀNH NHỰA VIỆT NAM

3.

CÁC LĨNH VỰC ÁP DỤNG VẬT LIỆU NHỰA

8

1. VAI TRÒ CỦA NGÀNH NHỰA
1.1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH NHỰA TRÊN THẾ GIỚI
 Ngành nhựa ra đời sau chiến tranh thế giới thứ 2,
 Hiện nay trên thế giới, hầu hết các ngành công nghiệp đều có sử dụng
vật liệu nhựa.

Thảo luận (3 phút)
Ngành nhựa ứng dụng cho các lĩnh vực nào?

9

1. VAI TRÒ CỦA NGÀNH NHỰA
1.1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH NHỰA TRÊN THẾ GIỚI

10

1. VAI TRÒ CỦA NGÀNH NHỰA
1.1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH NHỰA TRÊN THẾ GIỚI
 Ứng dụng công nghệ sản xuất nhựa trong công nghiệp tại Đức năm 2008

Nhật Bản, Hàn quốc, Singapore là những nước có sự hát
triển ngành nhựa mạnh mẽ, là những nước có ngành công
nghiệp nhựa phát triển mạnh trên thế giới.
Mỹ là nước có ngành công nghiệp nhựa phát triển mạnh với
doanh số tiêu thụ nhựa PVC năm 1993 tăng 51% so với năm
1991.

11

12

2

9/27/2012

1. VAI TRÒ CỦA NGÀNH NHỰA
1.1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH NHỰA TRÊN THẾ GIỚI
 Nhu cầu sử dụng polymer trong công nghệ thổi khuôn ở Châu Âu 2003

1. VAI TRÒ CỦA NGÀNH NHỰA
1.2. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH NHỰA Ở VIỆT NAM
 Nhựa Việt Nam có vị trí cạnh tranh khá mạ...
9/27/2012
1
KHOA CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ
BÀI GIẢNG
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO
KHUÔN MẪU
Tiến sĩ Nguyễn Văn Cương
nvcuong@ctu.edu.vn
1
MỤC TIÊU MÔN HỌC
Mục tiêu: Trang bị kiến thức về thiết kế và chế tạo khuôn mẫu.
Nội dung: liên quan đến những đặc tính của vật liệu dẽo
(polymer), các phương pháp gia công nhựa ứng dụng trong
công nghiệp, quá trình truyền nhiệt, dòng chảy của nhựa nóng,
các loại khuôn phương pháp thiết kế khuôn, bảo quản
khuôn,
2
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa, PTS. Vũ Hoài Ân. Hà Nội 1994.
2. Design of Plastic Moulds and Dies, L.Sors and I. Balázs. Elsevier 1989.
3. Die Design Fundamentals – Second edition. J.R. Paquin and R.E.
Crowley. Industrial Press Inc. New York 1987.
Softwares:
-
ProEngineer
- SolidWork
3
NỘI DUNG
1. Giới thiệu tổng quan ngành nhựa
2. Vật liệu nhựa (polymer)
3. Thiết kế hình học sản phẩm nhựa
4. Kthuật thiết kế khuôn
5. Các hư hỏng thường xảy ra khi chế tạo khuôn
6. Các phương pháp chế tạo SP nhựa, chất dẻo
7. Công nghệ ép phun
8. Công nghệ đùn ép
9. Công nghệ đùn thổi
4
Tổng quan
qui trình thiết kế khuôn sản phẩm nhựa
5
Thảo luận (3 phút):
Qui trình thiết kế khuôn sản phẩm nhựa gồm
các bước nào?
Sơ đồ kết cấu khuôn
6
Ngành Nhựa ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngành Nhựa ở Việt Nam - Người đăng: Khánh Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ngành Nhựa ở Việt Nam 9 10 650