Ktl-icon-tai-lieu

Nghệ thuật quản trị samsung và những bài học kinh nghiệm

Được đăng lên bởi Tuấn Võ
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 838 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NghệthuậtquảntrịcủaSamsung
&
BàihọckinhNghiệmchocácdoanhnghiệpViệtNam

Trìnhbày:Nhóm9
Trìnhbày:Nhóm9

Thôngtinthànhviên
1.NguyễnTúAnh
2.TrầnThịMỹChi
3.NguyễnThànhLuân
4.TrầnThịHàHương
5.NguyễnHoàngHàNgân
6.ÂuHảiKhắcNguyên
7.LêThịHàThanh
8.PhanPhúcThuần
9.TrầnLêAnhThư
10.TrầnThịTuyếtVân

Lịchsửpháttriển

1953
1953

2012
2012

Lee Kun-hee–ngườiđưa cái tên Samsung trở thành một thế lực mạnh
trong ngành công nghiệp điện tử toàn cầu

SAMSUNG

CÔNG NGHIỆP
ĐIỆN TỬ

CÔNG NGHIỆP
NẶNG VÀ MÁY
MÓC

CÔNG NGHIỆP

DỊCH VỤ TÀI

HÓA CHẤT

CHÍNH

KHÁC

R&D

Thànhcôngvượtbậ
ccủaSamSung

Marketting
Nhânsự

R&D

Marketing

12tỷUSDtrongnăm2012chotruyềnthông,tiếpthịvàbánhàng
12tỷUSDtrongnăm2012chotruyềnthông,tiếpthịvàbánhàng

Tàitrợchothểthao
Tàitrợchothểthao

Nhânsự

Đầutưcánbộquảnlýcấpcao
Đầutưcánbộquảnlýcấpcao

Tạođộnglựcthúcđẩynhânviên
Tạođộnglựcthúcđẩynhânviên

Côngtáchoạchđịnh

Côngtáckiểmtra

Bàihọcquảntrịchocá
cdoanhnghiệpVN

Côngtáctriểnkhai

Côngtáctổchức

Bàihọcvềcôngtáchoạchđịnh

Bàihọcvềcôngtáctổchức

Bàihọcvềcôngtáctriểnkhai

R&D

Nhânlực
Nhânlực

Marketing
Quảntrịrủiro

Bàihọcvềcôngtáckiểmtra

THE END

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI

...
NghệthuậtquảntrịcủaSamsung
&
BàihọckinhNghiệmchocácdoanhnghiệpViệtNam
NghệthuậtquảntrịcủaSamsung
&
BàihọckinhNghiệmchocácdoanhnghiệpViệtNam
Trìnhy:Nhóm9
Trìnhy:Nhóm9
Nghệ thuật quản trị samsung và những bài học kinh nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghệ thuật quản trị samsung và những bài học kinh nghiệm - Người đăng: Tuấn Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Nghệ thuật quản trị samsung và những bài học kinh nghiệm 9 10 490