Ktl-icon-tai-lieu

Nghệ thuật trong quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Được đăng lên bởi mrcao1994-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2653 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Sinh viên

Mã số sinh viên

Công việc

Cao Minh Cảnh

3005120085

Đánh Máy

Nguyễn Thị Mỹ Giang

3005120029

Phần Thực Trạng

Tạ Thị Thu Hương

3005120016

Phần Lý Thuyết

Trần Duy Kha

3005120064

Phần Thực Trạng

Cao.T.A.H.Thúy Kiều

3005120052

Phần Biện Pháp

Mai Nguyên Hồng Vân

3005120094

Phần Biện Pháp

Bảng phân công công việc

LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay vấn đề phát triển kinh tế là một vấn đề cần thiết, tất yếu đối với mọi quốc
gia. Nhưng ở mỗi nước khác nhau thì đi bằng các con đường khác nhau do dựa vào
tiềm lực chính mình. Đối với Việt Nam , từ khi xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu
bao cấp sang kinh tế thị trường thì Đảng và nhà nước ta đã xác định rằng : phát
triển doanh nghiệp vừa và nhỏ là một tất yếu để phát triển kinh tế . Do nước ta có
xuất phát thấp và đi lên từ một nước nông nghiệp lạc hậu , người dân có trình độ
kỹ thuật thấp do đó phát triễn các doanh nghiệp vừa và nhỏ là thực tiễn khách quan
mà cần phải thực hiện theo nó.

LÝ THUYẾT

I.
1.

Các khái niệm

Theo nghị định số 90/2001/NĐ-CP đưa ra định nghĩa doanh nghiệp
vừa và nhỏ như sau : “ doanh nghiệp vừa và nhỏ là cơ sở sản xuất kinh
doanh độc lập đã đăng kí kinh doanh theo pháp luật hiện hành , có vốn đăng
kí không quá 10 tỷ đồng hệ số lao động trung bình hằng năm không quá 300
người ”.
Nghệ thuật quản trị doanh nghiệp là việc xem xét động tĩnh công việc
kinh ( thị trường khách hàng , đối thủ cạnh tranh , xu thế biến động của môi
trường lớn, tình hình xu thế chuyển biến của nội bộ doanh nghiệp) để chế
ngự một cách có hiệu quả nhất , thực hiện thành công mọi ý đồ và kế hoạch
kinh doanh của doanh nghiệp.
II.

THỰC TRẠNG
1.

Thực trạng chung của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hiện nay doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa được phân định rõ ràng cụ
thể . Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chủ yếu là các doanh nghiệp tư nhân,
công ty TNHH. Vì vậy , việc phân tích ở đây , chỉ tính tương đối.
Sau gần 2 năm ra đời luật doanh nghiệp , số lượng doanh nghiệp được
thành lập theo luật này tăng lên một cách nhanh chóng. Cụ thể số doanh
nghiệp tư nhân đăng kí hoạt động theo luật này khoảng 23.000, đạt mức
trung bình hàng năm gấp 3 lần so với mức trung bình thời kì 1991- 1998.
( Theo báo kinh tế Sài Gòn số 46/2001) .
Trong xu thế phát triển , doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng có vai
trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Đây sẽ là lực lượng chủ chốt tạo ra sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian
tới. Quy mô chưa đủ lớn làm hạn chế các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong
tiến trình hội nhập ho...
Sinh viên Mã số sinh viên Công việc
Cao Minh Cảnh 3005120085 Đánh Máy
Nguyễn Thị Mỹ Giang 3005120029 Phần Thực Trạng
Tạ Thị Thu Hương 3005120016 Phần Lý Thuyết
Trần Duy Kha 3005120064 Phần Thực Trạng
Cao.T.A.H.Thúy Kiều 3005120052 Phần Biện Pháp
Mai Nguyên Hồng Vân 3005120094 Phần Biện Pháp
Bảng phân công công việc
Nghệ thuật trong quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghệ thuật trong quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Người đăng: mrcao1994-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Nghệ thuật trong quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 9 10 932