Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu các loại thang đo trong việc đánh giá thị hiếu người tiêu dùng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU CÁC LOẠI THANG
ĐO SỬ DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ
THỊ HIẾU NGƯỜI TIÊU DÙNG

GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Dũng

Nghiên cứu các loại thang đo sử dụng trong
đánh giá thị hiếu người tiêu dùng

GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Dũng

CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU
Trong nửa thế kỷ qua, lĩnh vực đánh giá cảm quan đã trưởng thành và được
công nhận là một chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học thực phẩm và người tiêu
dùng. Hơn nữa, đánh giá cảm quan cũng trở thành một phần quan trọng của ngành
công nghiệp thực phẩm và hàng tiêu dùng (H.T.Lawless và H. Heymann, 1999).
Theo Stone và Sidel (1993), đánh giá cảm quan được định nghĩa là một phương
pháp khoa học để gợi lên, đo đạc, phân tích và giải thích các cảm nhận của con người
đối với các sản phẩm thông qua các giác quan là thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác
và thính giác. Định nghĩa này đã được chấp thuận và chứng nhận bởi các ủy ban đánh
giá cảm quan của các tổ chức chuyên nghiệp khác nhau như Hiệp hội khoa học và
công nghệ thực phẩm (IFT), Hiệp hội kiểm định và vật liệu Hoa Kỳ (ASTM).
Đánh giá cảm quan có vai trò khá quan trọng trong kiểm tra chất lượng sản
phẩm và kiểm soát quá trình sản xuất. Đánh giá cảm quan còn có vai trò chiến lược
trong phát triển sản phẩm. Phát triển sản phẩm là vấn đề mang tính thời cuộc, nó được
đặt ra thường xuyên cho nhà sản xuất và phải được nhanh chóng giải quyết trong
khuôn khổ thời gian giới hạn. Các phép thử trong đánh giá cảm quan là cơ sở để cho
nhà sản xuất có thể đưa ra các quyết định cho mình.
Trong các phép đánh giá cảm quan thì phép thử thị hiếu là phép thử thường
được tiến hành ở giai đoạn cuối của quá trình phát triển sản phẩm hay cuối chu trình
thay đổi công thức sản phẩm. Nhóm phép thử này dùng để thu nhận thông tin từ người
thử hay người tiêu dùng xem họ có ưa thích sản phẩm được thử nếm hay không. Phép
thử này cũng có thể sử dụng khi muốn so sánh mức độ ưa thích giữa sản sản phẩm của
công ty so với sản phẩm cạnh tranh trên thị trường. Trong trường hợp này người ta hay
dùng phép thử cho điểm thị hiếu, nguyên tắc của phép thử này là người thử sẽ được
mời thử nếm sản phẩm và họ sẽ đo mức độ ưa thích, hài lòng của mình đối với sản
phẩm bằng thang điểm đã được định nghĩa trước thông qua các thuật ngữ mô tả cấp độ
hài lòng ưa thích – thang đo thị hiếu chín điểm. Ngoài việc sử dụng thang này trong
đánh giá thị hiếu, một số thang do khác cũng được sử dụng: thang đường thẳng liên
tục không có cấu trúc(Lawless, 1977; Rohm và Raaber, 1991; Hough và cộng sự ,

1

Nghiên cứu các ...
LUN VĂN TT NGHIP
NGHIÊN CU CÁC LOI THANG
ĐO S DNG TRONG ĐÁNH GIÁ
TH HIU NGƯỜI TIÊU DÙNG
GVHD: TS. Nguyn Hoàng Dũng
Nghiên cứu các loại thang đo trong việc đánh giá thị hiếu người tiêu dùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu các loại thang đo trong việc đánh giá thị hiếu người tiêu dùng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nghiên cứu các loại thang đo trong việc đánh giá thị hiếu người tiêu dùng 9 10 29